Naga Marketsmillenium bankBank Millennium odnotował 200,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 200,19 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Skorygowany zysk netto za III kw. br. wyniósł 224,2 mln zł wobec 236,1 mln zł zysku kwartał wcześniej, podano też w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 687,58 mln zł wobec 462,98 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 178,31 mln zł wobec 162,91 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 97,91 mld zł na koniec III kw. 2019 r. wobec 80,46 mld zł na koniec 2018 r.

W I-III kw. 2019 r. bank miał 533,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 548,13 mln zł zysku rok wcześniej.

“Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium za okres I-III kw. 2019 roku wyniósł 534 mln zł i był o 2,6% niższy niż zysk netto analogicznego okresu roku 2018. Wyniki te zawierały już 4 miesięczne wyniki Euro Banku przejętego w dn. 31 maja 2019 roku. Przejęcie to wiązało się również z powstaniem pewnych nadzwyczajnych kosztów i rezerw. Na pierwsze z nich składał się koszt integracji w wysokości 64 mln zł, natomiast rezerwy obejmowały 81 mln zł początkowych rezerw na nabyty portfel w sytuacji normalnej (wpływ MSSF9 w zakresie wdrożenia 12-miesięcznej oczekiwanej straty kredytowej na portfel koszyka 1) plus 8 mln zł dodatkowych rezerw na przeklasyfikowany następnie portfel należności Euro Banku. Po skorygowaniu o te nadzwyczajne koszty przejęcia, jak również uwzględniając nadzwyczajny zwrot podatku w I kwartale w wysokości 27 mln zł oraz przyjęcie równego rozkładu na cały rok składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), znormalizowany zysk netto w okresie I-III kwartał 2019 roku wyniósłby 651 mln zł. Oznaczałoby to 17% wzrost w stosunku do analogicznego wyniku pro-forma za pierwsze 3 kwartały 2018 roku” – czytamy w raporcie.

“Szybki rozwój Banku Millennium (bez uwzględnienia wpływu fuzji) dowodzi, że strategia rozwoju organicznego ogłoszona po III kw. 2017 roku jest skutecznie realizowana. Bank Millennium przekroczył 2 miliony aktywnych klientów, co daje dodatkowe 421 tys. klientów w ciągu 2 lat od początku realizacji obecnej strategii, tj. wyprzedza cel 600 tys. klientów na 3 lata” – czytamy dalej.

Bez wpływu fuzji, grupa utrzymała również dwucyfrowe roczne tempo wzrostu we wszystkich głównych produktach, takich jak depozyty (+19% r/r), kredyty konsumpcyjne (+21%) czy kredyty dla przedsiębiorstw (+11%), co w konsekwencji dało bardzo solidny roczny wzrost przychodów operacyjnych ogółem o 12,3%.

“Konsolidacja Euro Banku od 1 czerwca dodatkowo wzmocniła rentowność grupy i pozwoliła podwoić wzrost przychodów operacyjnych ogółem do 25% w skali roku. Koszty ogółem, skorygowane o koszty związane bezpośrednio z integracją z Euro Bankiem, wzrosły w tym samym okresie o 24% w skali roku, na co silnie wpłynęły wyższe składki na BFG. Po skorygowaniu o zdarzenia jednorazowe (w szczególności koszty integracji) i zakładając równy rozkład na cały rok składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków BFG, wskaźnik kosztów do dochodów Grupy wyniósł w okresie I-III kw. 2019 roku 46,4%, co jest lepszym wskaźnikiem niż 46,6% w analogicznym okresie 2018 roku” – podkreślił też bank.

Dzięki wzrostowi organicznemu i fuzji przeprowadzonej bez podwyższenia kapitału akcyjnego, wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) Grupy – skorygowany o powyższe czynniki jednorazowe – wzrósł do 10% obecnie z 9,5% rok temu, podano także.

Łączny wskaźnik kapitałowy (TCR) grupy ukształtował się na poziomie 20,2% oraz wskaźnik CET1 na poziomie 17,1% po uwzględnieniu całego zysku z I poł. 2019 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 580,49 mln zł wobec 531,97 mln zł zysku rok wcześniej.

Źródło: ISBnews


Specjalnie dla naszych czytelników przygotowaliśmy darmowy eBook Narzędzia analizy technicznej spółek giełdowych. Odbierz go i więcej materiałów w strefie eLearn Comparic.pl.

Sytuacja na wykresie:

Notowania spółki rosną dzisiaj o ponad 3%, jednak przy niskich obrotach. W piątek pojawiła się silna reakcja podażowa. Wydaje się, że aby doszło do kontynuacji odbicia, kurs musi przełamać poziom poprzedniego dołka.

millenium

Czytaj także: GPW w ciągu 5 lat będzie liderem wzrostów w Europie, twierdzi Trader21Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here