Naga Marketslogo banku japonii bojBank Japonii (Bank of Japan, BOJ) to bank centralny Japonii z siedzibą w Tokio. Został założony w 1882 roku i zreformowany w 1942. Zajmuje się implementacją polityki monetarnej, emisją pieniądza oraz zapewnianiem stabilności systemu finansowego kraju zgodnie z Ustawą o Banku Japonii. Nie jest zależny od rządu ani podmiotów prywatnych.

Struktura Banku Japonii

Do najważniejszych organów Banku Japonii należą:

 • Prezes Banku Japonii – sprawuje ogólną kontrolę nad działaniami Banku. Jest szefem Biura Wewnętrznego Audytu oraz należy do Zarządu Banku Japonii. Wybierany jest na pięcioletnią kadencję.
 • Wiceprezesi Banku Japonii – dwie osoby, które sprawują pieczę nad administracją Banku Japonii. Są odpowiedzialne za Wydziały Spraw Walutowych, Rynków Finansowych, Badań i Statystyki oraz Międzynarodowy. Należą do Zarządu Banku Japonii. Wiceprezesi wybierani są co pięć lat, niezależnie od Prezesa BOJ.
 • Zarząd Banku Japonii – składa się z dziewięciu członków: Prezesa, dwóch Wiceprezesów i sześciu Członków. Sprawują pięcioletnie kadencje, w niezależnych od siebie terminach. Jest to najwyższy organ decyzyjny Banku Japonii. Zarząd określa wytyczne dotyczące kontroli walutowej i monetarnej, ustala podstawowe zasady prowadzenia działalności Banku oraz nadzoruje wypełnianie obowiązków funkcjonariuszy Banku, z wyłączeniem Audytorów i Doradców.

Funkcje Banku Japonii

Podobnie jak inne banki centralne w gospodarkach rozwiniętych, Bank Japonii pełni trzy zasadnicze role:

 • Bank emisyjny. Bank Japonii ma wyłączną kontrolę nad emisją banknotów i monet w Japonii. Dokonuje szeregu operacji w celu zapewnienia stabilności podaży pieniądza oraz utrzymania zaufania ogółu społeczeństwa w jena japońskiego.
 • Bank banków. Bank Japonii akceptuje depozyty ze strony krajowych instytucji finansowych, asystuje w rozliczeniach międzybankowych oraz zajmuje się rozliczeniami przelewów związanych z zakupem i sprzedażą obligacji przez instytucje finansowe.  Prywatne podmioty nie mogą założyć konta w Banku Japonii.
 • Bank centralny państwa. Bank Japonii prowadzi rachunki rządowe, zajmuje się przechowywaniem podatków oraz wypłatą emerytur i innych świadczeń socjalnych. BOJ transferuje fundusze z rachunków rządowych do banków i odwrotnie. Przyczynia się do rozwoju gospodarczego Japonii oraz stabilności finansowej państwa.

Zasady organizacyjne Banku Japonii

Bank Japonii działa w zgodzie z pięcioma zasadami, które pozwalają zachować zaufanie społeczeństwa jako wiarygodnej instytucji centralnej:

 • Interes publiczny. BOJ promuje działanie w interesie publicznym poprzez spełnianie podstawowych zasad określonych w Ustawie o Banku Japonii.
 • Transparentność. Bank wykazuje właściwą odpowiedzialność w swoich działaniach i operacjach biznesowych za pośrednictwem różnych sieci zewnętrznych.
 • Doskonałość. Bank dąży do doskonałości w zakresie bankowości centralnej, reagując w wystarczającym stopniu na zmiany w jej otoczeniu.
 • Integralność. Bank zapewnia rzetelność w wykonywaniu obowiązków przez każdego urzędnika i pracownika, wymagając, aby przestrzegali wysokich standardów moralności.
 • Efektywność i wydajność. Bank będzie efektywnie i wydajnie wykorzystywać zasoby zarządcze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania organizacyjnego.

Polityka monetarna Banku Japonii

kilka japońskich jenówBOJ jako bank centralny Japonii określa i implementuje politykę monetarną z nadrzędnym celem, jakim jest utrzymanie stabilności cen. Jest ona istotna, ponieważ daje podwaliny pod rozwój aktywności gospodarczej państwa.

Realizując politykę pieniężną, Bank kształtuje stopy procentowe na potrzeby kontroli walutowej i monetarnej, za pomocą instrumentów operacyjnych.

Podstawową zasadę polityki pieniężnej ustala Zarząd Banku Japonii podczas cyklicznych spotkań. Omawia sytuację gospodarczą i finansową, określa wytyczne dla operacji rynku pieniężnego i stanowisko polityki pieniężnej Banku na najbliższą przyszłość oraz ogłasza decyzje natychmiast po spotkaniu.

Instrumenty polityki monetarnej Banku Japonii

BOJ wykorzystuje zestaw instrumentów polityki pieniężnej, który pozwala na kształtowanie rynkowych stóp procentowych oraz pomaga w osiągnięciu celu cenowego:

 • Operacje otwartego rynku. Bank Japonii kontroluje ilość funduszy na rynku pieniężnym głównie poprzez operacje na otwartym rynku. Bank dostarcza środki instytucjom finansowym, na przykład poprzez udzielanie im pożyczek, które są zabezpieczone przez te instytucje. Takie działania nazywa się operacjami zasilającymi. Odwrotna sytuacja, w ramach której Bank ściąga środki z rynku, na przykład emitując i sprzedając bony skarbowe, nazywa się operacją absorbującą środki.
 • Rezerwa obowiązkowa. Łagodzi wpływy bieżących zmian płynności sektora bakowego na stopy procentowe na rynku międzybankowym. Obowiązek utrzymywania rezerwy obowiązkowej na rachunkach Banku Japonii ma na celu również ograniczenie nadmiernej płynności banków komercyjnych.
 • Luzowanie jakościowe i ilościowe poprzez kontrolę krzywej rentowności. Jest to nowe narzędzie służące do wzmocnienia luzowania polityki monetarnej. Poza kontrolowaniem krzywej rentowności przez operacje rynkowe Bank Japonii złożył zobowiązanie do zwiększania bazy monetarnej do czasu przekroczenia postawionego celu cenowego i jego długoterminowej normalizacji na ustalonym poziomie.

Wszystkie artykuły związane z Bankiem Japonii można śledzić pod tagiem BOJ.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here