Naga MarketshandlowyCiti Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie – najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r.

Spółka wypracowała w 2018 roku 638,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 535,57 mln zł zysku rok wcześniej – podano we wstępnych wynikach.

Przychody za 2018 rok wzrosły o 91,5 mln zł i osiągnęły poziom 2 160 mln zł.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1107,57 mln zł wobec 1082,15 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 549,95 mln zł wobec 580,66 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 49,3 mld zł na koniec 2018 r. wobec 43,04 mld zł na 2017 r.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) ukształtował się na poziomie 10%, tzn. 1,5 pkt proc. więcej niż w 2017 roku; ROA sięgnęło 1,4% wobec 1,2% w 2017 r.

Wskaźnik koszty/ dochody wyniósł w ub.r. 55% wobec 58% w 2017 r.

Marża odsetkowa utrzymała się na niezmienionym r/r poziomie 2,5%.

Silny wzrost depozytów klientów miał miejsce w Bankowości Detalicznej – o 15% r/r, dzięki akwizycji nowych klientów w strategicznej grupie docelowej.

Sytuacja na wykresie:

Start sesji wypada słabo, ta otwiera się luką spadkową. Wszystko wskazuje na to, że kurs będzie kierował się w stronę poprzedniego dołka.

źródło xStation 5

Zobacz także: ABC Data [ABC], Skarbiec [SKH] – Gorące spółki dnia 14.02.2019Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here