TMS


Comparic Forex BrokerBank BGŻ BNP Paribas odnotował 279,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 76,86 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

“Grupa kapitałowa Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2017 roku wypracowała zysk netto w wysokości 279 707 tys. zł, tj. ponad trzykrotnie wyższy niż osiągnięty w roku 2016. Wynik z działalności bankowej wyniósł 2 695 980 tys. zł i był o 2,1% wyższy niż rok wcześniej. Koszty funkcjonowania grupy (łącznie z amortyzacją) wyniosły 1 680 930 tys. zł i zostały zredukowane o 10,6%. Trzecim czynnikiem wpływającym na wzrost zysku netto w 2017 roku w porównaniu do 2016 roku było niższe o 10,9% saldo odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe, które wyniosło -355 299 tys. zł”

Podatek od instytucji finansowych zapłacony przez BGŻ BNP Paribas w ub.r. wyniósł 205,87 mln zł wobec 185,88 mln zł rok wcześniej.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 926,74 mln zł wobec 1 826,15 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 485,98 mln zł wobec 493,22 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 72,75 mld zł na koniec 2017 r. wobec 72,31 mld na koniec 2016 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2017 r. wyniósł 298,39 mln zł wobec 49,39 mln zł zysku rok wcześniej.

Łączny współczynnik kapitałowy grupy wyniósł na 31 grudnia 2017 r. 13,75% i spadł w stosunku do grudnia 2016 r. o 0,65 pkt proc. Skonsolidowany współczynnik kapitału podstawowego Tier I (CET I) oraz skonsolidowany współczynnik kapitału Tier I (Tier I) grupy na koniec 2017 roku były identyczne i wyniosły 10,81%.

Marża odsetkowa netto liczona w relacji do średnich aktywów wyniosła 2,7% i nie uległa zmianie w porównaniu do poziomu obliczonego według stanu na koniec 2016 roku, podał też bank.

Wskaźnik kosztów ryzyka obniżył się w porównaniu do poziomu odnotowanego w 2016 roku o 10 pb i wyniósł 0,6%.

Rynek zareagował niespełna 3% wzrostem ceny, choć patrząc na szerszy kontekst, ruch o takiej skali nie ma większego znaczenia.Invest Cuffs

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here