Naga MarketsBaFin

Najważniejszym organem  finansowym w Niemczech pozostaje Niemiecki Bank Federalny – Deutsche Bundesbank. Był on odpowiedzialny za emisję niemieckiej marki oraz ochronę jej wartości. Wraz z przystąpieniem Niemiec do strefy euro wprowadzeniem do obrotu wspólnej waluty zadania Niemieckiego Banku Federalnego przejął Europejski Bank Centralny. Pełniejsza integracja nie oznaczała jednak końca krajowych ciał regulujących – Deutsche Bundesbank nadal jest częścią Europejskiego Systemu Banków Centralnych, a niemiecki rynek finansowy we współpracy z ESMA reguluje Federalny Urząd Nadzoru Usług Finansowych (BaFin).

Historia

Podmiot powstał 1 maja 2002 w wyniku połączenia Federalnego Nadzoru Bankowego (BAKred), Federalnego Urzędu Nadzoru Papierów Wartościowych (BAWe) oraz Federalnego Nadzoru Ubezpieczeniowego (BAV).  W 2003 roku zmiany w niemieckim prawie przekazały BaFin kolejne uprawnienia, w tym monitorowanie zdolności kredytowej krajowych instytucji finansowych oraz gromadzenie statystyk na ten temat. Urząd działa w dwóch niemieckich miastach – Bonn oraz Frankfurcie nad Menem zatrudniając ponad 2500 osób (dane za rok 2014).

Cele i główne zadania BaFin

Celem Urzędu jest zapewnienie poprawnego funkcjonowania, stabilności oraz integralności niemieckiego systemu finansowego. Regulacje Urzędu chronią depozytariuszy krajowych banków, ubezpieczonych oraz inwestorów by ci mogli darzyć rynki finansowe zaufaniem.

Uprawnienia BaFin umożliwiają dopilnowanie przez pracowników Urzędu wypełnienia wszystkich zobowiązań wobec klientów takich podmiotów jak banki, instytucji ubezpieczeniowych czy inwestycyjnych. Poprzez swój nadzór, BaFin egzekwuje również standardy rynkowe oraz stara się zapobiegać działalności nieautoryzowanych podmiotów finansowych w celu ochrony inwestorów i ich zaufania do rynku.

Regulator, poza kontrolą sektora bankowego i ubezpieczeniowego a także ochroną ich klientów nadzoruje również niemieckie rynki finansowe. Nadzór ten zakłada, podobnie jak w przypadkach powyżej, ochronę inwestora i prewencję działań zakazanych prawnie – manipulacji, oszustw rynkowych czy insider tradingu.

Na mocy zapisów niemieckiego prawa Federalny Urząd Nadzoru Usług Finansowych zbiera informacje na temat wszystkich transakcji przeprowadzonych na rynkach regulowanych w Niemczech oraz informacji publicznych spółek notowanych na niemieckiej giełdzie. Dane te służą detekcji przypadków manipulacji czy wspomnianego insider tradingu, a także zapewniają transparentność handlu.

Poznaj bliżej BaFin

Urząd reguluje działania 1780 banków, 676 instytucji finansowych, 573 ubezpieczycieli oraz 31 funduszy emerytalnych w Niemczech. Co więcej, pod okiem pracowników Urzędu działa również nieco ponad 6000 krajowych funduszy inwestycyjnych oraz 260 firm zarządzających aktywami. Choć rola regulatora w wspólnym, europejskim systemie finansowym jest nieoceniona, istnieją pewne kwestie, których BaFin nie może się podjąć. Chodzi tu przede wszystkim o opinie, których zgodnie z prawem regulator nie może wygłaszać. Próżno oczekiwać ze strony regulatora rekomendacji podmiotów rynkowych czy informowania o najlepiej oprocentowanych pożyczkach. Z drugiej strony spełniając swoją protekcjonistyczną rolę poinformuje on o podmiocie, którego działania budzą zastrzeżenia. Można rzec, że już sama obecność w bazie podmiotów autoryzowanych przez BaFin jest wyznacznikiem pewnej jakości. Takim mandatem w Polsce może pochwalić się między innymi

Więcej na temat bieżącej działalności BaFin oraz doniesienia prasowe dotyczące regulatora można znaleźć pod tagiem.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here