Naga MarketsBacklog Pekabeksu miał wartość 930,73 mln zł na koniec 2020 r.Wartość podpisanych przez Poznańską Korporację Budowlaną Pekabex kontraktów wyniosła na dzień 31 grudnia 2020 r. 930,73 mln zł, w tym do realizacji w roku 2021 830,36 mln zł, podczas gdy na koniec 2019 roku wartość podpisanych kontraktów wynosiła 572,31 mln zł (w tym 493,67 mln zł przypadało wtedy na 2020 r.), podała spółka.

Pekabex przedstawia dane dotyczące wartości podpisanych kontraktów

“Grupa rozpoczęła 2021 rok z silnym i zdywersyfikowanym portfelem zamówień (backlog). Zawiera on zagregowaną wartość kontraktów podpisanych przez grupę do 31 grudnia 2020 roku, które są / będą realizowane i ujmowane w przychodach ze sprzedaży po dniu bilansowym” – czytamy w raporcie za 2020 r.

Te artykuły również Cię zainteresują
Wartości portfela zamówień dla poszczególnych okresów / lat wynikają z harmonogramów wskazanych w kontraktach i zakładają ich terminową realizację, dodano.

W związku z nabyciem z dniem 28 grudnia 2020 roku spółek prawa niemieckiego portfel zamówień zawiera, w ramach segmentu Realizacja kontraktów – prefabrykacja również portfel kontraktów podpisanych przed dniem bilansowym przez spółkę FTO Fertigteilwerk Obermain GmbH w wysokości 42,62 mln zł.

Portfel zamówień zawiera także miedzy innymi, w ramach segmentu Realizacja projektów deweloperskich na własny rachunek, planowane przychody z inwestycji JA_SIELSKA II oraz inwestycji Osiedlowa 43 (Józefosław). Rozpoznanie przychodu, zgodnie z polityką rachunkowości grupy oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, następuje z dniem podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości. Do dnia bilansowego blisko 80% przychodów z inwestycji JA_SIELSKA II zostało już rozpoznanych w skonsolidowanym sprawozdaniu z wyników. Pozostałe planowane przychody ze sprzedaży mieszkań w ramach inwestycji JA_SIELSKA II oraz domów w ramach inwestycji Osiedlowa 43 (Józefosław), jak również przychody szacowane ze sprzedaży mieszkań (w tym miejsc parkingowych i komórek lokatorskich) i domów zostały ujęte w backlogu w wysokości 19,53 mln zł, podano także.

Grupa Pekabex jest czołowym wytwórcą konstrukcji prefabrykowanych w Polsce. Posiada fabryki w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie oraz Bielsko-Białej. W kraju głównie realizuje kontrakty z zakresu budownictwa wielkokubaturowego (np. hale produkcyjne, magazyny, obiekty handlowe, dworce, parkingi i biurowce) i inżynieryjnego (np. mosty, tunele). Eksport dotyczy głównie modułowego budownictwa mieszkaniowego kierowanego przede wszystkim do krajów skandynawskich. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here