Naga MarketsBank Handlowy nie zmienia rekomendacji na czerwcowe walne zgromadzenie dotyczącej pozostawienia zysku netto za 2019 rok niepodzielonego. Bank chciałby jednak jesienią tego roku powrócić do rozmów z Komisją Nadzoru Finansowego (KNF) o możliwości wypłaty dywidendy za 2019 r., poinformował prezes Sławomir S. Sikora.

Bank Handlowy chce wrócić do rozmów z KNF o możliwości wypłaty dywidendy za 2019 r.

“Nasza silna baza kapitałowa pozwoliła nam założyć na początku roku, że wypłacimy dywidendę. Jako bank, który płacił przez 15 lat dywidendę chcielibyśmy, by tematu dywidendy nie przesądzać w tym roku całkowicie i odłożyć decyzję w tej sprawie na początek października. Chcielibyśmy do tego regulatora przekonywać” – powiedział Sikora podczas telekonferencji.

Te artykuły również Cię zainteresują
Podkreślił, że pozycja kapitałowa banków w polskim sektorze jest różna, a Bank Handlowy ma wysokie wskaźniki kapitałowe i płynnościowe.

“My uważamy, że jesteśmy bezpiecznym bankiem o silnej bazie kapitałowej, który stać na wypłatę dywidendy” – powiedział prezes.

Sikora powiedział, że rozumie regulatorów – zarówno europejskich, jak i amerykańskich – którzy zalecili pozostawienie kapitałów w bankach w związku z pandemią. Jak podkreślił, Europejski Bank Centralny (ECB) zezwolił jednak bankom na odłożenie decyzji w sprawie podziału zysku za 2019 rok, do października br. i chciałby, aby polski regulator – który jest bardziej konserwatywny – również umożliwił dialog na temat dywidendy za ub. rok.

“Mówimy, że EBC odłożył decyzję w sprawie dywidendy za 2019. Chcielibyśmy przekonać polski nadzór, by umożliwił dyskusję na temat jesienią tego roku” – powiedział prezes.

Jak wyjaśnił, zarząd banku rekomenduje pozostawienie zysku za 2019 rok niepodzielonego w banku. W czerwcu akcjonariusze podejmą decyzję w tej sprawie.

Wskazał, że rekomendacja władz banku na walne w czerwcu jest zgodna z rekomendacją KNF, dotyczącą niewypłacania dywidendy przez banki w związku z pandemią, pomimo, że formalnie Bank Handlowy spełnia wymogi do wypłaty dywidendy.

“Będziemy rekomendować pozostawienie zysku w formie niepodzielonej. To nie przesądzą możliwości dyskusji jesienią”- zaznaczył.

Bank Handlowy otrzymał 10 marca od Komisji Nadzoru Finansowego pismo, w którym KNF poinformowała, że na koniec 2019 r. bank spełnia kryteria kwalifikujące do wypłaty dywidendy w wysokości do 100% zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

Sikora powiedział, że dyskusja z nadzorem na temat możliwości wypłaty dywidendy przez spółki, które deklarowały długoterminową politykę dywidendy mogłaby też stać się jednym z elementów otwarcia gospodarki, byłaby również ważnym sygnałem dla inwestorów i rynku kapitałowego, że gospodarka może powoli wracać do normalności.

W 2019 r. bank miał 486,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 638,85 mln zł zysku rok wcześniej.

Zgodnie ze strategią, Bank Handlowy będzie kontynuował realizację przeznaczania większości zysków na wypłatę dywidend, a jej wysokość została ustalona na poziomie nie niższym niż 75% zysku z uwzględnieniem stanowiska KNF w zakresie polityki dywidendowej banków.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie – najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r.

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: analizy gieldowe | wykres dax | akcje cdr | nasdaq kurs | dax giełda | zł kurs |


Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here