Naga MarketsPalec na wykresieAuxilia S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od stycznia 2016 r., działająca na rynku odszkodowawczym, miała w 1 kw. 2019 r. ponad 1,2 mln zł zysku netto na poziomie skonsolidowanym przy przychodach netto ze sprzedaży w wysokości ponad 3,61 mln zł. Grupa Kapitałowa Auxilia S.A. realizuje procesy optymalizacyjne w zakresie redukcji kosztów oraz zwiększa kontraktację portfela.


 Spółka wypracowała w 1 kw. 2019 r. zysk netto na poziomie skonsolidowanym w kwocie 1.204 tys. zł, a jej przychody netto ze sprzedaży wyniosły 3.618 tys. zł. W analogicznym okresie ubiegłego roku Grupa Kapitałowa Auxilia S.A. zanotowała 254 tys. zł zysku netto przy przychodach netto ze sprzedaży sięgających 2.924 tys. zł. Blisko 5-krotny wzrost zysku netto Grupy w ujęciu rdr. jest efektem dokonywanych w trakcie I kwartału transakcji sprzedaży wybranych wierzytelności przyszłych Emitenta, a także prowadzonych działań w zakresie redukcji kosztów ponoszonych na sprzedaż oraz zwiększenia kontraktacji portfela odszkodowań komunikacyjnych. Zarząd Auxilia S.A. ocenia wypracowane wyniki finansowe jako niezwykle dobre i wskazuje na bardzo wysoki wzrost rentowności działalności.

„Działania zmierzające do zrestrukturyzowania kosztów sprzedaży były podejmowane już od III kwartału 2018 r., jednak ich efekty pojawiały się stopniowo.” – komentuje wyniki Spółki Kamila Barszczewska, V-ce Prezes Zarządu AUXILIA S.A. – „Przy ich wdrażaniu przyjęliśmy założenie, żeby w jak największym stopniu zoptymalizować istniejącą sieć sprzedaży, skupić się na najlepszych sprzedawcach i wokół nich budować zespoły. Ponadto nastawiliśmy się na rekrutację osób posiadających doświadczenie w sprzedaży usług i wnoszących ze sobą do organizacji dużą wartość dodaną.” – dodaje Kamila Barszczewska

Spółka w ramach uzupełniających sprzedaż działaniach marketingowych zrealizowała projekt związany z uruchomieniem internetowej kampanii marketingowej ukierunkowanej na pozyskiwanie do obsługi spraw Klientów posiadających kredyty hipoteczne denominowane lub indeksowane kursem franka szwajcarskiego. Z kolei w obszarze finansowym Emitent dokonał w styczniu br. terminowego wykupu obligacji serii A, których łączna wartość nominalna wynosiła 2.773 tys. zł oraz ustanowił wymagane zabezpieczenia dla obligacji serii B. W marcu 2019 r. Zarząd Auxilia S.A. przyjął politykę dywidendową, której głównym założeniem w zakresie rekomendowania WZA wypłaty dywidendy jest realizowanie przez Spółkę wypłat stosownie do wielkości wypracowanego zysku i możliwości finansowych. Zgodnie z przyjętą polityką, jeśli Spółka osiągnie wystarczające wyniki finansowe, to Zarząd będzie corocznie przedkładał WZA propozycję podziału zysku z uwzględnieniem przeznaczenia części lub całości zysku na wypłatę dywidendy.

„Terminowa spłata obligacji wraz z odsetkami była dla nas priorytetem. Bardzo cenimy sobie zaufanie, którym obdarzyli nas Obligatariusze, powierzając nam swój kapitał, dzięki któremu możliwy był dalszy rozwój i uruchomienie nowych linii biznesowych.” – mówi Kamila Barszczewska, V-ce Prezes Zarządu AUXILIA S.A. – W ocenie Zarządu przyjęta polityka dywidendowa powinna wpłynąć korzystnie na transparentność i wiarygodność Spółki, a co za tym idzie obdarzenie jej większym zaufaniem przez Inwestorów.” – dodaje Kamila Barszczewska.tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here