Naga MarketsAuto Partner odnotował 15,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 15,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 22,19 mln zł wobec 21,64 mln zł zysku rok wcześniej.

EBITDA wyniosła 27,18 mln zł w III kw. 2019 wobec 23,79 mln zł w III kw. ub. r., podano także.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 391,52 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 303,7 mln zł rok wcześniej.

“Grupa, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami odnotowała w trzecim kwartale 2019 poprawę rentowności na wszystkich poziomach w porównaniu do przejściowo słabszego II kwartału bieżącego roku” – czytamy w komunikacie.

Marża brutto na sprzedaży wyniosła 26,03% w III kw. br. wobec 24,51% kwartał wcześniej, marża EBITDA – odpowiednio: 6,94% wobec 6,09%, marża EBIT: 5,66% wobec 4,89%, a marża netto: 4,01% wobec 3,43%.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 44,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 45,47 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 111,09 mln zł w porównaniu z 861,05 mln zł rok wcześniej. EBITDA wyniosła 76,73 mln zł w I-III kw. 2019 wobec 68,72 mln zł w I-III kw. ub. r., podano także.

“W trzech pierwszych kwartałach 2019 r. grupa odnotowała 29% wzrost obrotów w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost spowodowany był w dużej mierze wzrostem sprzedaży zagranicznej (+52%), choć również w kraju dynamika była dwucyfrowa (+18%)” – czytamy w raporcie.

Blisko 62% przychodów grupa wypracowała w Polsce, z kolei 38% na rynkach zagranicznych.

“Rozwijamy się szybko, dostosowując tempo do potrzeb rynkowych – co kwartał notujemy dwucyfrowe wzrosty sprzedaży zarówno w kraju jak i za granicą. Sprzyja nam otoczenie rynkowe, ale rośniemy szybciej niż rynek. Zdobywamy nowe rynki europejskie i eksportujemy części do ponad 20 krajów. Po trzech kwartałach zanotowaliśmy bardzo dobre wyniki finansowe i lepszą rentowność kwartał do kwartału, co jest dużym osiągnięciem biorąc pod uwagę stale rosnącą skalę grupy i nasze tempo rozwoju, które wiąże się z wyższymi kosztami. Naszym celem jest dalsza praca nad wskaźnikami rentowności” – skomentował prezes Aleksander Górecki, cytowany w komunikacie.

Grupa kontynuuje dynamiczny rozwój organiczny poprzez zdobywanie nowych rynków zbytu, rozbudowę sieci dystrybucji, w tym otwarcia nowych filii. W okresie 9 miesięcy 2019 roku spółka uruchomiła 8 nowych filii. Auto Partner stale rozszerza także ofertę produktową, podkreślono w materiale.

“Niższa marża brutto (25,7% wobec 26,4% rok wcześniej) po trzech kwartałach 2019 r. ma swoje źródło w niższej przejściowo marży w drugim kwartale br. Wpływ na to miały głównie działania związane z dynamicznym rozwojem: pozyskiwaniem nowych rynków zbytu i odbiorców oraz istotnym wzrostem sprzedaży eksportowej (charakteryzującej się niższą marżą brutto, ale jednocześnie niższymi kosztami operacyjnymi)” – czytamy dalej.

“W ciągu okresu krótszego niż cztery lata podwoiliśmy nasze przychody ze sprzedaży, co pokazuje naszą efektywność. Dzięki reinwestycjom zysków i stałemu rozwojowi dziś możemy pochwalić się taką skalą. Nowe filie oraz nowe rynki zbytu stopniowo będą pozytywnie przekładały się na nasze wyniki. Dalsza automatyzacja i informatyzacja procesów w Grupie dodatkowo przyśpiesza wiele naszych działań i jest silną przewagą, co dodatkowo wspiera nasz cel bycia jednym z największych beneficjentów rosnącego rynku części samochodowych w Polsce i Europie. Podsumowując: mamy przed sobą dobre perspektywy dalszego rozwoju” – stwierdził prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 45,44 mln zł wobec 46,51 mln zł zysku rok wcześniej.

Źródło: ISBNews


Specjalnie dla naszych czytelników przygotowaliśmy darmowy eBook Narzędzia analizy technicznej spółek giełdowych. Odbierz go i więcej materiałów w strefie eLearn Comparic.pl.

Sytuacja na wykresie:

Kurs reaguje niemal 5% spadkiem. Na wykresie widać, że po załamaniu notowań, cena porusza się w pewnym zakresie i dopiero wybicie z niego może wskazać dalszy kierunek.

autopartner

Czytaj także: GPW w ciągu 5 lat będzie liderem wzrostów w Europie, twierdzi Trader21tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here