Conotoxia
Strona główna Autorzy Autor Wojciech Szarek

Wojciech Szarek

525 POSTY 24 KOMENTARZE
Redaktor sekcji giełdowej Comparic.pl. Autor bloga www.gospodarka24.blogspot.com. Swoją przygodę z rynkami rozpoczął w 2010 roku. Aktywnie działa na warszawskiej GPW. Zwolennik inwestycji długoterminowych w oparciu o analizę techniczną z elementami analizy fundamentalnej.

Dywidenda = zysk? Robimy kolejne zakupy

W ostatnim wpisie w cyklu Dywidenda = zysk? została podjęta decyzja o sprzedaży posiadanych akcji British Automotive Holding. Transakcję udało się przeprowadzić po kilku dniach oczekiwania na dotarcie ceny do wyznaczonego przeze mnie limitu wynoszącego 0,97 zł. Patrząc z perspektywy tego co później stało się z wartością akcji British Automotive Holding podjęta przez nas decyzja była bardzo trafiona. Nie zmienia to jednak faktu, że całą transakcję trzeba ocenić negatywnie, ponieważ przyniosła nam stratę. Od ostatniego wpisu na nasze konto wpłynęła też dywidenda z zysku wypracowanego przez Dektrę w 2019 roku. Kwota ta może zostać przeznaczona na zakup nowych akcji lub daje możliwość zwiększenia naszego zaangażowania, w którejś z posiadanych już spółek. Sprzedaż akcji British Automotive Holding, dywidenda z Dektry oraz kolejne...

Caspar Asset Management chce wypłacić solidną zaliczkę na poczet dywidendy za 2020 rok

W opublikowanym 15 października komunikacie Zarząd Spółki Caspar Asset Management przekazał informację, że podjął uchwałę o wypłacie akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020 r. w wysokości 2 090 715,38 złotych. Kwota ta w przeliczeniu na jedną akcję da 1,06 zł zaliczki na dywidendę. Caspar Asset Management zadebiutował na rynku NewConnect 2 grudnia 2011 roku Spółka wypłaca dywidendę nieprzerwanie od 2014 roku Caspar Asset Management prowadzi działalność maklerską w zakresie zarządzania portfelami Caspar Asset Management chce wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy za 2020 rok 15 października Zarząd Spółki Caspar Asset Management podał do publicznej wiadomości, że chciałby wypłacić 1,06 zł zaliczki na poczet dywidendy za 2020 rok. Zestawiając tę kwotę z aktualnym kursem akcji Caspar Asset Management...
grodno logo

Grodno chce wypłacić 8 groszy dywidendy

W dniu 01 września Zarząd Grodno poinformował, że Rada Nadzorcza Spółki wydała pozytywną opinię dotyczącą projektu uchwały o podziale zysku wypracowanego w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 roku. Zgodnie z propozycją, która zostanie przedstawiona akcjonariuszom Grodno miałoby wypłacić 8 groszy dywidendy na akcję. Grodno chce wypłacić dywidendę po rocznej przerwie Zarząd Spółki chciałby, aby w postaci dywidendy zostało wypłacone 1 230 548,88 złotych Grodno stara się regularnie wypłacać dywidendę Grodno chce wypłacić 8 groszy dywidendy Komunikatem z 01 września Zarząd Grodno przekazał informację, że Rada Nadzorcza Spółki wydała pozytywną opinię dotyczącą proponowanego sposobu podziału zysku. Z komunikatu dowiadujemy się, że Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki chciałyby, aby zysk wypracowany w okresie od 1 kwietnia 2019 r....
PragmaGO - logo

PragmaGO wypłaci blisko 11 mln złotych w formie dywidendy

W komunikacie z 26 sierpnia Zarząd  PragmaGO przekazał do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Piąta z nich dotyczy podziału wypracowanego w 2019 roku zysku oraz wypłaty dywidendy. PragmaGO wypłaci 10 733 451,30 złotych w formie dywidendy Spółka wypłaci drugą dywidendę z rzędu Aby uczestniczyć w podziale zysku trzeba posiadać akcje PragmaGO 21 października na zamknięciu sesji PragmaGO wypłaci w formie dywidendy blisko 11 mln złotych Komunikatem z 26 sierpnia Zarząd PragmaGO przekazał treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. W tej najciekawszej dla długoterminowych inwestorów zapisano, że Spółka wypłaci w formie dywidendy 10 733 451,30 złotych. Kwota 6 878 324,58 złotych ma pochodzić z zysku netto z 2019 roku, a 3 855 126,72 złotych z kapitału zapasowego. Decyzja akcjonariuszy oznacza, że w przeliczeniu na...

Unima 2000 tym razem z dywidendą

W komunikacie po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne, które odbyło się 18 sierpnia zawierającym treść podjętych przez akcjonariuszy uchwał możemy przeczytać między innymi, że Spółka wypłaci dywidendę z zysku za 2019 rok. Unima 2000 na ten cel ma przeznaczyć 382 970 złotych. Unima 2000 wypłaci 382 970 złotych w postaci dywidendy Spółka podzieli się wypracowanym zyskiem po rocznej przerwie Unima 2000 znajduje się aktualnie w ciekawym miejscu na wykresie Unima 2000 wypłaci dywidendę po rocznej przerwie Komunikatem po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne poinformowała, że wypłaci w formie dywidendy 382 970 złotych z zysku za 2019 rok. Kwota w wysokości 14 772,05 złotych ma zasilić kapitał zapasowy Spółki. Na kapitał zapasowy ma zostać przeznaczona też niewypłacona dywidenda przypadająca...
Logo polskiej spółki LiveChat Software

Akcjonariusze Livechat zdecydują o wypłacie rekordowej dywidendy

W komunikacie z 11 sierpnia Zarząd Livechat poinformował, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła decyzję o pozytywnej rekomendacji propozycji podziału zysku za 2019 rok przygotowanej przez Zarząd Spółki. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na 18 sierpnia. Livechat wypłaca dywidendę nieprzerwanie od początku notowań na GPW Spółka chce przeznaczyć na dywidendę prawie 64 mln złotych Na wykresie Livechat obserwujemy dynamiczne wzrosty Livechat chce wypłacić kolejną dywidendę Komunikatem z 11 sierpnia Livechat poinformował, że Rada Nadzorcza Spółki wydała pozytywną rekomendację dotyczącą zaproponowanego przez Zarząd Spółki sposobu podziału zysku za 2019 rok. Zgodnie z projektem uchwały, który ma być przedmiotem głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 18 sierpnia Spółka ma wypłacić jeszcze 1,28 zł dywidendy na akcję. Na poczet...

Massmedica chce wypłacić pierwszą dywidendę w historii

Massmedica w komunikacie z 05 sierpnia poinformowała, że Zarząd Spółki podjął uchwałę dotyczącą rekomendacji sposobu podziału zysku za 2019 rok. Wynika z niej, że Spółka chce wypłacić swoją pierwszą dywidendę w historii. Massmedica chce wypłacić 0,17 zł dywidendy na akcję Spółka chce wypłacić pierwszą dywidendę w swojej historii Massmedica jest notowana na NewConnect od 18 kwietnia 2019 roku Massmedica chce wypłacić pierwszą dywidendę w swojej historii W komunikacie z 05 sierpnia podano, że Zarząd Massmedica podjął uchwałę dotyczącą rekomendacji sposobu podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2019 roku. Zgodnie z propozycją Zarządu na dywidendę ma zostać przeznaczona kwota 410,5 tys. złotych, co oznacza, że na każdą akcję wypłacone zostanie 0,17 zł dywidendy. Pozostała część zysku w wysokości 16,1 tys. złotych ma...
Trans Polonia logo

Trans Polonia chce wypłacić dywidendę po raz kolejny

W komunikacie z 31 lipca Trans Polonia podała, że Zarząd Spółki podjął uchwałę dotyczącą wypłaty dywidendy. Zgodnie z wolą Zarządu akcjonariuszom przypaść miałaby kwota przeszło 2 mln złotych. Zarząd Trans Polonia chce przeznaczyć całość zysku netto na dywidendę Spółka chce wypłacić dywidendę trzeci raz z rzędu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ma odbyć się 27 sierpnia Trans Polonia chce wypłacić przeszło 2 mln złotych dywidendy Komunikatem z 31 lipca Zarząd Trans Polonii podał, że podjął uchwałę dotyczącą rekomendacji wypłaty dywidendy. Zgodnie z decyzją Zarządu Spółka miałaby wypłacić całość wypracowanego w 2019 roku zysku netto w wysokości 1 565 592,52 złotych. W formie dywidendy miałoby zostać wypłacone także 469 415,66 złotych, pochodzące z kapitału zapasowego Spółki. Łącznie dywidenda miałaby wynieść 2 035 008,18 złotych, co w przeliczeniu na...

Odlewnie Polskie wypłacą 5,2 mln złotych w formie dywidendy

W komunikacie po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Odlewni Polskich, które odbyło się 28 lipca przekazano do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Akcjonariuszy. Jedna z nich dotyczy podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2019 roku. Odlewnie Polskie wypłacą 5,2 mln złotych dywidendy Spółka przeznaczy 3 mln złotych na skup akcji własnych Spółka wypłaci dywidendę czwarty raz z rzędu Odlewnie Polskie wypłacą 5,2 mln złotych w formie dywidendy W dniu 28 lipca odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Odlewni Polskich. Akcjonariusze Spółki zdecydowali o wypłacie w formie dywidendy kwoty 5 166 030,25 złotych, która ma zostać podzielona pomiędzy 20 664 121 akcje Spółki. Dywidenda w przeliczeniu na jedną akcję wyniesie 0,25 zł. Zestawiając tę kwotę z ceną akcji z środowego zamknięcia sesji w Warszawie...
newag

Newag chce wypłacić blisko 34 mln złotych w postaci dywidendy

Komunikatem z 23 lipca Zarząd Newagu poinformował, że podjął decyzję dotyczącą rekomendacji podziału zysku wypracowanego w 2019 roku. Zgodnie z nią Spółka miałaby wypłacić 33 750 000,75 złotych w formie dywidendy. Zarząd Newagu rekomenduje wypłatę 0,75 zł dywidendy na akcję Spółka chce wypłacić dywidendę drugi raz z rzędu Newag to spółka produkująca tabor kolejowy Newag chce wypłacić 0,75 zł dywidendy na akcję W komunikacie z 23 lipca Zarząd Newagu poinformował, że podjął decyzję dotyczącą sposobu podziału zysku za 2019 rok. Zarząd Spółki chce zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę w formie dywidendy kwoty 33 750 000,75 złotych, co oznaczałoby dywidendę w wysokości 0,75 zł na akcję. Pozostała część zysku w wysokości 15 178 824,07 złotych miałaby zostać przeznaczona na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. Jeśli propozycja Zarządu...
XPlus - logo

XPlus wypłaci rekordową dywidendę

Komunikatem z 22 lipca Zarząd XPlus poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zdecydowało o wypłacie w formie dywidendy 4 040 808,24 złotych. Pozostała część zysku za 2019 rok ma trafić na kapitał zapasowy Spółki. XPlus wypłaci 4 040 808,24 zł dywidendy Akcjonariusze Spółki zdecydowali, że dniem dywidendy będzie 29 lipca XPlus wypłaci dywidendę czwarty raz z rzędu XPlus wypłaci 4 040 808,24 złotych w formie dywidendy W przesłanej 22 lipca informacji Zarząd Spółki XPlus przekazał do publicznej wiadomości treść uchwał przegłosowanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Jedna z nich dotyczy sposobu podziału zysku wypracowanego przez XPlus w 2019 roku. Zgodnie z przegłosowaną przez Akcjonariuszy uchwałą w formie dywidendy zostanie wypłacona kwota 4 040 808,24 złotych. Oznacza ona, że dywidenda na każdą akcję wyniesie 0,06...

Dębica chce wypłacić dywidendę dwudziesty trzeci rok z rzędu

W komunikacie z 20 lipca Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica poinformował, że podjął decyzję dotyczącą rekomendacji sposobu podziału zysku za 2019 rok. Zarząd przedłoży Radzie Nadzorczej do oceny propozycję, z której wynika, że Spółka mogłaby wypłacić przeszło 56 mln złotych w formie dywidendy. Zarząd proponuje by Dębica wypłaciła 4,08 zł dywidendy na akcję Dniem dywidendy miałby być 09 października Spółka wypłaca dywidendę nieprzerwanie od 23 lat Dębica chce wypłacić 4,08 zł dywidendy na akcję Jak dowiadujemy się z informacji przekazanej do publicznej wiadomości w dniu 20 lipca Zarząd Spółki Dębica podjął decyzję dotyczącą sposobu podziału zysku z 2019 roku. Zgodnie z propozycją Zarządu w formie dywidendy miałoby zostać wypłacone 56 315 220,00 złotych, co w przeliczeniu na jedną akcję daje dywidendę w wysokości 4,08 zł....
Teliani Valley

Teliani Valley Polska wypłaci kolejną dywidendę

W komunikacie z 16 lipca Zarząd Teliani Valley Polska poinformował, że akcjonariusze Spółki podjęli uchwałę o podziale zysku wypracowanego w 2019 roku. Wynika z niego, że dywidenda wyniesie 2 grosze na każdą akcję. Akcjonariusze Teliani Valley Polska zdecydowali o wypłacie 114,4 tys. złotych w formie dywidendy Spółka wypłaci dywidendę po rocznej przerwie Teliani Valley Polska jest notowane na warszawskim parkiecie od 09 grudnia 2010 roku Teliani Valley Polska wypłaci 114,4 tys. złotych dywidendy Zarząd Spółki Teliani Valley Polska poinformował komunikatem z 16 lipca, że akcjonariusze podjęli uchwałę dotyczącą podziału zysku wypracowanego w 2019 roku. Zgodnie z ich decyzją zysk w wysokości 534 143,16 złotych został podzielony w następujący sposób. Kwota 114 400 złotych zostanie przeznaczona na dywidendę. Pozostała część zysku w...
kety

Grupa Kęty chce wypłacić rekordową dywidendę

W komunikacie z dnia 15 lipca Zarząd Grupy Kęty poinformował, że podjął uchwałę dotyczącą rekomendacji sposobu podziału zysku za 2019 rok. Wynika z niej, że Spółka może wypłacić rekordową dywidendę. Grupa Kęty chce wypłacić prawie 295 mln złotych w postaci dywidendy Zarząd proponuje, aby dniem dywidendy był 21 września Spółka chce wypłacić dywidendę jedenasty raz z rzędu Zarząd Grupy Kęty chciałby wypłacenia rekordowej dywidendy W komunikacie z dnia 15 lipca opublikowanym przez Grupę Kęty przekazano do publicznej wiadomości rekomendację Zarządu dotyczącą sposobu podziału zysku z 2019 roku. Zgodnie z nią akcjonariusze mieliby otrzymać 294 838 892,81 złotych, co w przeliczeniu na jedną akcję dałoby dywidendę równą 30,73 zł. Zestawiając tę kwotę z kursem akcji Grupy Kęty z środowego zamknięcia sesji w Warszawie...

Oponeo.pl wypłaci dywidendę dziewiąty raz z rzędu

W komunikacie po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Oponeo.pl Zarząd Spółki przekazał informację, że akcjonariusze jednogłośnie podjęli uchwałę dotyczącą podziału zysku za 2019 rok. Zgodnie z ich decyzją Oponeo.pl wypłaci w formie dywidendy prawie 1,4 mln złotych. Oponeo.pl wypłaci 0,10 zł dywidendy na akcję Dzień dywidendy ustalono już na 15 lipca Spółka wypłaci dywidendę już dziewiąty raz z rzędu Oponeo.pl wypłaci dziewiątą dywidendę z rzędu! Komunikatem z dnia 09 lipca Zarząd Oponeo.pl przekazał informację o podjętej przez akcjonariuszy Spółki uchwale dotyczącej sposobu podziału zysku za 2019 rok. Zgodnie z ich decyzją kwota 1 393 600 złotych zostanie wypłacona w postaci dywidendy. Pozostała część zysku w wysokości 15 611 994,98 złotych akcjonariusze zdecydowali przeznaczyć na zwiększenie kapitału zakładowego Spółki. Kwota przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki oznacza, że na każdą...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje