XTB
Strona główna Autorzy Autor Wojciech Szarek

Wojciech Szarek

442 POSTY 24 KOMENTARZE
Redaktor sekcji giełdowej Comparic.pl. Autor bloga www.gospodarka24.blogspot.com. Swoją przygodę z rynkami rozpoczął w 2010 roku. Aktywnie działa na warszawskiej GPW. Zwolennik inwestycji długoterminowych w oparciu o analizę techniczną z elementami analizy fundamentalnej.

Massmedica chce wypłacić pierwszą dywidendę w historii

Massmedica w komunikacie z 05 sierpnia poinformowała, że Zarząd Spółki podjął uchwałę dotyczącą rekomendacji sposobu podziału zysku za 2019 rok. Wynika z niej, że Spółka chce wypłacić swoją pierwszą dywidendę w historii. Massmedica chce wypłacić 0,17 zł dywidendy na akcję Spółka chce wypłacić pierwszą dywidendę w swojej historii Massmedica jest notowana na NewConnect od 18 kwietnia 2019 roku Massmedica chce wypłacić pierwszą dywidendę w swojej historii W komunikacie z 05 sierpnia podano, że Zarząd Massmedica podjął uchwałę dotyczącą rekomendacji sposobu podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2019 roku. Zgodnie z propozycją Zarządu na dywidendę ma zostać przeznaczona kwota 410,5 tys. złotych, co oznacza, że na każdą akcję wypłacone zostanie 0,17 zł dywidendy. Pozostała część zysku w wysokości 16,1 tys. złotych ma...
Trans Polonia logo

Trans Polonia chce wypłacić dywidendę po raz kolejny

W komunikacie z 31 lipca Trans Polonia podała, że Zarząd Spółki podjął uchwałę dotyczącą wypłaty dywidendy. Zgodnie z wolą Zarządu akcjonariuszom przypaść miałaby kwota przeszło 2 mln złotych. Zarząd Trans Polonia chce przeznaczyć całość zysku netto na dywidendę Spółka chce wypłacić dywidendę trzeci raz z rzędu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ma odbyć się 27 sierpnia Trans Polonia chce wypłacić przeszło 2 mln złotych dywidendy Komunikatem z 31 lipca Zarząd Trans Polonii podał, że podjął uchwałę dotyczącą rekomendacji wypłaty dywidendy. Zgodnie z decyzją Zarządu Spółka miałaby wypłacić całość wypracowanego w 2019 roku zysku netto w wysokości 1 565 592,52 złotych. W formie dywidendy miałoby zostać wypłacone także 469 415,66 złotych, pochodzące z kapitału zapasowego Spółki. Łącznie dywidenda miałaby wynieść 2 035 008,18 złotych, co w przeliczeniu na...

Odlewnie Polskie wypłacą 5,2 mln złotych w formie dywidendy

W komunikacie po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Odlewni Polskich, które odbyło się 28 lipca przekazano do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Akcjonariuszy. Jedna z nich dotyczy podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2019 roku. Odlewnie Polskie wypłacą 5,2 mln złotych dywidendy Spółka przeznaczy 3 mln złotych na skup akcji własnych Spółka wypłaci dywidendę czwarty raz z rzędu Odlewnie Polskie wypłacą 5,2 mln złotych w formie dywidendy W dniu 28 lipca odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Odlewni Polskich. Akcjonariusze Spółki zdecydowali o wypłacie w formie dywidendy kwoty 5 166 030,25 złotych, która ma zostać podzielona pomiędzy 20 664 121 akcje Spółki. Dywidenda w przeliczeniu na jedną akcję wyniesie 0,25 zł. Zestawiając tę kwotę z ceną akcji z środowego zamknięcia sesji w Warszawie...
newag

Newag chce wypłacić blisko 34 mln złotych w postaci dywidendy

Komunikatem z 23 lipca Zarząd Newagu poinformował, że podjął decyzję dotyczącą rekomendacji podziału zysku wypracowanego w 2019 roku. Zgodnie z nią Spółka miałaby wypłacić 33 750 000,75 złotych w formie dywidendy. Zarząd Newagu rekomenduje wypłatę 0,75 zł dywidendy na akcję Spółka chce wypłacić dywidendę drugi raz z rzędu Newag to spółka produkująca tabor kolejowy Newag chce wypłacić 0,75 zł dywidendy na akcję W komunikacie z 23 lipca Zarząd Newagu poinformował, że podjął decyzję dotyczącą sposobu podziału zysku za 2019 rok. Zarząd Spółki chce zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę w formie dywidendy kwoty 33 750 000,75 złotych, co oznaczałoby dywidendę w wysokości 0,75 zł na akcję. Pozostała część zysku w wysokości 15 178 824,07 złotych miałaby zostać przeznaczona na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. Jeśli propozycja Zarządu...
XPlus - logo

XPlus wypłaci rekordową dywidendę

Komunikatem z 22 lipca Zarząd XPlus poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zdecydowało o wypłacie w formie dywidendy 4 040 808,24 złotych. Pozostała część zysku za 2019 rok ma trafić na kapitał zapasowy Spółki. XPlus wypłaci 4 040 808,24 zł dywidendy Akcjonariusze Spółki zdecydowali, że dniem dywidendy będzie 29 lipca XPlus wypłaci dywidendę czwarty raz z rzędu XPlus wypłaci 4 040 808,24 złotych w formie dywidendy W przesłanej 22 lipca informacji Zarząd Spółki XPlus przekazał do publicznej wiadomości treść uchwał przegłosowanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Jedna z nich dotyczy sposobu podziału zysku wypracowanego przez XPlus w 2019 roku. Zgodnie z przegłosowaną przez Akcjonariuszy uchwałą w formie dywidendy zostanie wypłacona kwota 4 040 808,24 złotych. Oznacza ona, że dywidenda na każdą akcję wyniesie 0,06...

Dębica chce wypłacić dywidendę dwudziesty trzeci rok z rzędu

W komunikacie z 20 lipca Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica poinformował, że podjął decyzję dotyczącą rekomendacji sposobu podziału zysku za 2019 rok. Zarząd przedłoży Radzie Nadzorczej do oceny propozycję, z której wynika, że Spółka mogłaby wypłacić przeszło 56 mln złotych w formie dywidendy. Zarząd proponuje by Dębica wypłaciła 4,08 zł dywidendy na akcję Dniem dywidendy miałby być 09 października Spółka wypłaca dywidendę nieprzerwanie od 23 lat Dębica chce wypłacić 4,08 zł dywidendy na akcję Jak dowiadujemy się z informacji przekazanej do publicznej wiadomości w dniu 20 lipca Zarząd Spółki Dębica podjął decyzję dotyczącą sposobu podziału zysku z 2019 roku. Zgodnie z propozycją Zarządu w formie dywidendy miałoby zostać wypłacone 56 315 220,00 złotych, co w przeliczeniu na jedną akcję daje dywidendę w wysokości 4,08 zł....
Teliani Valley

Teliani Valley Polska wypłaci kolejną dywidendę

W komunikacie z 16 lipca Zarząd Teliani Valley Polska poinformował, że akcjonariusze Spółki podjęli uchwałę o podziale zysku wypracowanego w 2019 roku. Wynika z niego, że dywidenda wyniesie 2 grosze na każdą akcję. Akcjonariusze Teliani Valley Polska zdecydowali o wypłacie 114,4 tys. złotych w formie dywidendy Spółka wypłaci dywidendę po rocznej przerwie Teliani Valley Polska jest notowane na warszawskim parkiecie od 09 grudnia 2010 roku Teliani Valley Polska wypłaci 114,4 tys. złotych dywidendy Zarząd Spółki Teliani Valley Polska poinformował komunikatem z 16 lipca, że akcjonariusze podjęli uchwałę dotyczącą podziału zysku wypracowanego w 2019 roku. Zgodnie z ich decyzją zysk w wysokości 534 143,16 złotych został podzielony w następujący sposób. Kwota 114 400 złotych zostanie przeznaczona na dywidendę. Pozostała część zysku w...
kety

Grupa Kęty chce wypłacić rekordową dywidendę

W komunikacie z dnia 15 lipca Zarząd Grupy Kęty poinformował, że podjął uchwałę dotyczącą rekomendacji sposobu podziału zysku za 2019 rok. Wynika z niej, że Spółka może wypłacić rekordową dywidendę. Grupa Kęty chce wypłacić prawie 295 mln złotych w postaci dywidendy Zarząd proponuje, aby dniem dywidendy był 21 września Spółka chce wypłacić dywidendę jedenasty raz z rzędu Zarząd Grupy Kęty chciałby wypłacenia rekordowej dywidendy W komunikacie z dnia 15 lipca opublikowanym przez Grupę Kęty przekazano do publicznej wiadomości rekomendację Zarządu dotyczącą sposobu podziału zysku z 2019 roku. Zgodnie z nią akcjonariusze mieliby otrzymać 294 838 892,81 złotych, co w przeliczeniu na jedną akcję dałoby dywidendę równą 30,73 zł. Zestawiając tę kwotę z kursem akcji Grupy Kęty z środowego zamknięcia sesji w Warszawie...

Oponeo.pl wypłaci dywidendę dziewiąty raz z rzędu

W komunikacie po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Oponeo.pl Zarząd Spółki przekazał informację, że akcjonariusze jednogłośnie podjęli uchwałę dotyczącą podziału zysku za 2019 rok. Zgodnie z ich decyzją Oponeo.pl wypłaci w formie dywidendy prawie 1,4 mln złotych. Oponeo.pl wypłaci 0,10 zł dywidendy na akcję Dzień dywidendy ustalono już na 15 lipca Spółka wypłaci dywidendę już dziewiąty raz z rzędu Oponeo.pl wypłaci dziewiątą dywidendę z rzędu! Komunikatem z dnia 09 lipca Zarząd Oponeo.pl przekazał informację o podjętej przez akcjonariuszy Spółki uchwale dotyczącej sposobu podziału zysku za 2019 rok. Zgodnie z ich decyzją kwota 1 393 600 złotych zostanie wypłacona w postaci dywidendy. Pozostała część zysku w wysokości 15 611 994,98 złotych akcjonariusze zdecydowali przeznaczyć na zwiększenie kapitału zakładowego Spółki. Kwota przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki oznacza, że na każdą...

7FIT chce wypłacić 0,06 zł dywidendy na akcję

W komunikacie z 08 lipca Zarząd Spółki 7FIT przekazał informację, że podjął uchwałę zgodnie z którą zarekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podział zysku wypracowanego w 2019 roku. Zgodnie z wolą Zarządu w postaci dywidendy miałoby zostać wypłacone 107 550 złotych. 7FIT chce wypłacić 0,06 zł dywidendy na akcję Zarząd proponuje by dniem dywidendy był 26 sierpień Spółka chce wypłacić dywidendę po raz pierwszy w swojej historii 7FIT chce wypłacić 107 550 złotych w postaci dywidendy W dniu 08 lipca Zarząd Spółki 7FIT podał do publicznej wiadomości informację, że podjął uchwałę dotyczącą sposobu podziału zysku wypracowanego w 2019 roku. Zgodnie z komunikatem w postaci dywidendy miałoby zostać wypłacone 107 550 złotych z zysku netto w wysokości 507 041,74 złotych. Pozostała część zysku w wysokości...
Wasko

Wasko wypłaci dywidendę pierwszy raz od czterech lat

W komunikacie z 01 lipca Zarząd Wasko poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku wypracowanego w 2019 roku. Spółka wypłaci dywidendę pierwszy raz od czterech lat. Wasko wypłaci przeszło 1,8 mln złotych w formie dywidendy Akcjonariusze ustalili, że dniem dywidendy będzie 17 lipca Spółka wypłaci dywidendę pierwszy raz od 2016 roku Wasko wypłaci dywidendę pierwszy raz od 2016 roku W dniu 01 lipca Zarząd Wasko poinformował, że akcjonariusze Spółki przyjęli uchwałę dotyczącą podziału zysku wypracowanego w 2019 roku. Zgodnie z wolą akcjonariuszy z 4 416 144,72 zł zysku netto Spółki na dywidendę przeznaczona zostanie kwota 1 823 750,00 złotych. Pozostała część zysku z 2019 roku ma zostać przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki....
lotos

Lotos wypłaci dywidendę czwarty raz z rzędu

W komunikacie z 30 czerwca po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Grupy Lotos Zarząd przekazał informację o uchwale dotyczącej podziału zysku za 2019 rok. Zgodnie z wcześniejszą wolą Zarządu Spółki akcjonariusze zdecydowali o wypłacie w formie dywidendy 184,9 mln złotych. Grupa Lotos wypłaci 1 złoty dywidendy na akcję Dzień dywidendy ustalono na 14 września Spółka dzieli się z akcjonariuszami wypracowanym zyskiem czwarty raz z rzędu Grupa Lotos wypłaci dywidendę czwarty raz z rzędu W komunikacie z 30 czerwca Zarząd Grupy Lotos przekazał informację, że podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusze podjęli uchwałę o przeznaczeniu 184,9 mln złotych, co w przeliczeniu na jedną akcję daje 1 złoty dywidendy. Zestawiając tę kwotę z kursem akcji z wtorkowego zamknięcia sesji w Warszawie spodziewać się możemy, że...
Feerum

Feerum wypłaci pierwszą dywidendę od 2015 roku

W komunikacie z 29 czerwca Zarząd Feerum podał do publicznej wiadomości informację o podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwale w sprawie podziału zysku za 2019 rok. Zgodnie z decyzją akcjonariuszy dywidenda wyniesie 0,50 zł na każdą akcję. Feerum wypłaci w formie dywidendy 4,77 mln złotych Spółka dzieliła się z akcjonariuszami wypracowanym zyskiem ostatni raz w 2015 roku Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 10 września Feerum wypłaci 0,50 zł dywidendy na akcję Zgodnie z komunikatem z 29 czerwca opublikowanym po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Feerum Spółka w postaci dywidendy wypłaci 4,77 mln złotych. W przeliczeniu na jedną akcję kwota ta daje dywidendę równą 0,50 zł. Zestawiając ją z kursem Feerum z poniedziałkowego zamknięcia sesji w Warszawie inwestorzy mogą się...
maxcom

Maxcom z stopą dywidendy przekraczającą 10 procent

W komunikacie z 24 czerwca Zarząd Maxcom podał, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę dotyczącą podziału wypracowanego zysku. Zgodnie z decyzją akcjonariuszy na dywidendę Spółka przeznaczy podobnie jak przed rokiem kwotę 5 400 000 złotych. Maxcom wypłaci w formie dywidendy 5 400 000 złotych Stopa dywidendy powinna przekroczyć 10% Spółka dzieli się wypracowanym zyskiem trzeci rok z rzędu Maxcom wypłaci hojną dywidendę W komunikacie z dnia 24 czerwca po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Maxcom, które odbyło się dzień wcześniej podano, że Spółka wypłaci dywidendę w wysokości 2 złotych na akcję. Na dywidendę ma zostać przeznaczony cały zysk z 2019 roku oraz 2 386 000 złotych z kapitału zapasowego Spółki pochodzącego z zysków z lat ubiegłych. Zestawiając kwotę dywidendy z kursem Maxcom z środowego zamknięcia sesji...
Sonel - logo

Sonel wypłaci dywidendę jedenasty raz z rzędu

W komunikacie z 23 czerwca Sonel przekazał informację, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o przeznaczeniu 5,6 mln złotych na dywidendę. Decyzja akcjonariuszy jest niezgodna z wcześniejszą propozycją Zarządu, który rekomendował przekazanie całości zysku na kapitał zapasowy. Sonel wypłaci 5,6 mln złotych w postaci dywidendy Spółka wypłaci dywidendę jedenasty raz z rzędu Stopa dywidendy wyniesie około 4,2% Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zdecydowało o wypłacie dywidendy Zarząd Sonel w komunikacie 23 czerwca po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy podał, że została przyjęta uchwała o podziale zysku wypracowanego przez Spółkę w 2019 roku. Zgodnie z decyzją akcjonariuszy Spółki kwota 5 600 000 złotych zostanie wypłacone w formie dywidendy. Pozostała część wypracowanego w ubiegłym roku zysku przeznaczona będzie na kapitał zapasowy. Biorąc pod uwagę, że...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację