XTB
Strona główna Autorzy Autor

115123 POSTY 7479 KOMENTARZE

Bumech wybił się ponad ważny opór

Bumech jest przedsiębiorstwem działającym w branży maszynowej i świadczącym usługi dla górnictwa. Trzy podstawowe obszary działalności spółki to: drążenie wyrobisk podziemnych, produkcja urządzeń i maszyn górniczych oraz serwis i remont maszyn. Ponadto udostępnia własne maszyny, które zasila, steruje, a także realizuje proces ich uruchamiania oraz rozruchu. Spółka pod koniec 2016 roku uruchomiła kopalnie wydobywającą boksyt w Czarnogórze. Analiza techniczna - interwał tygodniowy Notowania spółki znajdują się obecnie w średnioterminowym trendzie wzrostowym. W grudniu ubiegłego roku spółka przetestowała ważne wsparcie zlokalizowane na poziomie 0.58 - 0.64 PLN i się od niego odbiła. W ubiegłym tygodniu, po wcześniejszych kilku tygodniach konsolidacji, kurs spółki dynamicznie wybił opór znajdujący się na poziomie 0.80 - 0.85 PLN przy zwiększonych obrotach, co może świadczyć o sile kupujących. Celem...

Briju – możliwe odbicie od wsparcia

Na przestrzeni ostatnich lat, spółka Briju stała się jednym z dominujących producentów biżuterii na rynku polskim. Decydującym segmentem działalności, który generuje około 95% przychodów Briju jest jednak handel i obróbka złota (oraz w mniejszej części srebra). Polega on na tym, że spółka skupuje od sklepów detalicznych bądź też lombardów tzw. “złom złota”, a następnie go przetwarza i oczyszcza, by w takiej ulepszonej postaci sprzedać je po wyższej cenie zagranicznym odbiorcom. Analiza techniczna Briju na wykresie W1 Notowania spółki od sierpnia 2015 roku znajdują się w długoterminowym trendzie wzrostowym, który to od początku stycznia br. poddany jest korekcie. Obecnie kurs testuje ważne wsparcie zlokalizowane na poziomie 27.75 zł - 27.90 zł. Biorąc pod uwagę blisko 25% korektę tego dynamicznego trendu wzrostowego, wsparcie...

Kopex przed możliwym wybiciem

Grupa Kopex to generalny wykonawca przedsięwzięć inwestycyjnych w górnictwie węgla kamiennego, brunatnego i rud metali nieżelaznych, oferujący pełną obsługę inwestycji. Możliwości Spółki obejmują: projektowanie, produkcję, dostawę i montaż maszyn oraz kompletnych systemów technologicznych, a także serwis i szkolenia. Spółka oferuje kompleksowe rozwiązania dla górnictwa podziemnego i odkrywkowego. Jest cenionym i uznanym producentem i dostawcą wysokiej klasy maszyn i urządzeń oraz nowoczesnych technologii dla górnictwa. Grupę Kopex współtworzy ponad 30 firm. Skład Grupy Kopex stanowią przedsiębiorstwa uzupełniające się wzajemnie swoimi możliwościami i charakterem. Analiza techniczna Kopex - interwał tygodniowy Notowania spółki w lutym 2016 roku osiągnęły swoje dno i od tego czasu mamy do czynienia z dynamicznych ruchem wzrostowym, który doprowadził do wzrostu kursu aż o 80%. Poważną przeszkodę kontynuacji tych wzrostów stanowi...
Ceny waloru na tle oscylatorów

INDATA Software – możliwa zmiana trendu na wzrostowy

INDATA SA jest holdingiem spółek informatycznych. Firma tworzy grupę kapitałową spółek z branży ICT (Information and Communication Technology). Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.Spółka zajmuje się głównie realizacją dedykowanych rozwiązań informatycznych (software house) dla konkretnych odbiorców, jak również implementacją autorskich narzędzi na zlecenie klientów. Spółka realizuje szeroki zakres usług informatycznych obejmujący m.in. budowę aplikacji dedykowanych, portali internetowych oraz consulting informatyczny. Działalność związana z kompleksową realizacją dedykowanych kampanii marketingowych koncentruje się na planowaniu strategii marketingowej, emisji form reklamowych, projektowaniu kreacji graficznych i treści reklamowych, a także wykonywaniu aplikacji marketingowych. INDATA należy do wiodących dostawców integrujących usługi agencji interaktywnej i informatyczne na rynku polskim. Spółka przeniosła swoje akcje z rynku regulowanego NC na rynek główny GPW w kwietniu 2015...

 Airway Medix – wybicie ponad ważny opór

Od początku powstania firma Airway Medix koncentruje się na pracach badawczo-rozwojowych i komercjalizacji nowatorskich urządzeń medycznych używanych przede wszystkim na oddziałach intensywnej terapii. Airway Medix jest Spółką publiczną notowaną na rynku NewConnect od grudnia 2014, a na głównym rynku GPW od maja 2016. Rodzina produktów opracowywanych przez Airway Medix służy ograniczaniu u chorych rozwoju błony biologicznej (biofilm), zmniejszaniu flory bakteryjnej jamy ustnej i poprawie mocowania oraz szczelności rurek intubacyjnych. Ograniczanie tworzenia biofilmu oraz zapobieganie przedostawania się zainfekowanych treści do płuc chroni pacjentów przed zachorowaniem na odrespiratorowe zapalenie płuc. Wszystkie produkty opracowywane przez Airway Medix,do których należy: Closed Suction System, Oral Care oraz Cuff Pressure Regulator, posiadają międzynarodową ochronę patentową. Omawiana tutaj spółka na obecną chwilę nie prowadzi sprzedaży organicznej, co oznacza,...

GPW: Herkules kontynuuje wzrosty

Herkules w ramach prowadzonej działalności operacyjnej specjalizuje się w usługach sprzętowych, zarówno wynajmu żurawi różnego typu, jak i usługach transportu ponad gabarytowego. Ponadto Spółka świadczy usługi ogólnobudowlano-montażowe, w tym budowy obiektów telekomunikacyjnych i elektrowni wiatrowych oraz jest producentem prefabrykatów strunobetonowych. Oferta Grupy Kapitałowej Herkules kierowana jest zasadniczo do sektora budowlanego i jego wszelkich gałęzi, począwszy od budownictwa infrastrukturalnego i drogowego, poprzez budownictwo mieszkaniowe, aż po wykonawstwo skomplikowanych obiektów przemysłowych i energetycznych. W skład Grupy Kapitałowej Herkules obok jednostki dominującej Herkules S.A. wchodzą także jednostki zależne kapitałowo: Gastel Hotele Sp. z o.o., Gastel Prefabrykacja S.A., Viatron S.A. oraz PGMB Budopol S.A. Dywidenda i buy back Spółka Herkules od 1 sierpnia 2016 roku prowadzi skup akcji własnych w celu późniejszego umorzenia czyli tzw. buy back....

Wzrost cen stali sprzyja notowaniom akcji Bowim

Spółka tworzy Grupę Kapitałową będącą jedną z największych polskich firm działających w branży dystrybucji wyrobów hutniczych. Podstawowym przedmiotem działalności Grupy jest dystrybucja wyrobów hutniczych poprzez własną sieć sprzedaży, a także produkcja prefabrykatów zbrojeniowych (własne zakłady zbrojarskie), cięcie wzdłużne i poprzeczne blach. Grupa świadczy także usługi montażu stali zbrojeniowej na potrzeby budownictwa infrastrukturalnego, przemysłowego oraz mieszkaniowego, usługi transportu towarów, zakupionych przez kontrahentów, własnym taborem samochodowym. Obsługuje 3.500 klientów z różnych branż, dostarczając 320.000 ton stali rocznie. Strategicznym celem Grupy „Bowim” jest ugruntowanie pozycji jednego z liderów rynku dystrybucji wyrobów hutniczych w Polsce, przy jednoczesnym dążeniu do uzyskiwania wysokich poziomów rentowności sprzedaży netto prowadzonej działalności. Firma BOWIM powstała w 1995 r. jako spółka cywilna, która w wyniku dynamicznego rozwoju została przekształcona w roku...
Ceny waloru na tle oscylatorów

Pelion możliwe wybicie z konsolidacji i zmiana trendu na wzrostowy

Grupa Pelion (dawniej Polska Grupa Farmaceutyczna), powstała w 1990 r. z inicjatywy polskich przedsiębiorców i w oparciu o polski kapitał. Dziś jest jedną z największych grup kapitałowych działających na rynku ochrony zdrowia w Polsce, na Litwie i w Wielkiej Brytanii, osiągającą 8,5 mld zł obrotów rocznie i zatrudniającą ponad 9 tys. pracowników. Usługi świadczone przez Grupę obejmują wszystkie segmenty dystrybucji farmaceutycznej (hurtowy, detaliczny i szpitalny) i są skierowane do: pacjentów, aptek, szpitali oraz producentów WSKAŹNIKI WARTOŚCI RYNKOWEJ C/Z  (cena do zysku) = 6.26 C/ZO  (cena do zysku operacyjnego) = 3.84 C/WK (cena do wartości księgowej) = 0.82 ROE (stopa zwrotu z kapitału własnego) = 12.44% ROA (wskaźnik rentowności aktywów) = 2.47% Kapitalizacja = 581.81 mln zł ANALIZA TECHNICZNA PELION – INTERWAŁ TYGODNIOWY   Spółka...

Impexmetal po dynamicznych wzrostach testuje ważny opór

Podstawowym przedmiotem działalności Impexmetal jest produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium. Spółka ma ponad 50-letnią tradycję w handlu zagranicznym tymi metalami, ich półfabrykatami oraz łożyskami. Od połowy lat 70-tych przeprowadza transakcje na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME). Obecnie spółka ta jest jedną z największych w Polsce organizacji o strukturze holdingu produkcyjno-handlowego. Przyjęty w 1998r. i realizowany obecnie program rozwoju Grupy Impexmetal ukierunkowany jest na sektor aluminium oraz półproduktów z miedzi. Ostatnie kwartały dla Impexmetalu okazały się bardzo dobre pod względem wyników finansowych. Przede wszystkim pozytywnie zaskoczył wynik netto na działalności kontynuowanej. Wyniósł on 110,8 mln zł i był o 42,3 mln zł wyższy od wyniku za trzy kwartały 2015 roku. Zysk na jedną akcję zwykłą przyniósł 0.57 zł za trzy...

Rafako po ubiegłorocznej korekcie wraca na właściwe tory

Rafako to spółka z Grupy PBG powstała w 1949 roku. Firma jest generalnym wykonawcą bloków energetycznych i największym w Europie producentem kotłów, a także urządzeń do utylizacji odpadów i spalania biomasy. Ponadto dostarcza usługi serwisowe, remontowe i diagnostyczne. Rozwój działalności zakłada poszerzenie usług o dostarczanie całych bloków energetycznych w jednym kompleksowym zleceniu. W związku z tym nie są wykluczone przejęcia firm, które uzupełniłyby ofertę. W wyniku nabycia większościowego pakietu akcji Spółki, od 2011 roku Rafako S.A. należy do Grupy PBG. Mająca bogate tradycje firma jest niekwestionowanym liderem rynku urządzeń energetycznych w Polsce. Około 80% kotłów energetycznych zainstalowanych w kraju zostało dostarczonych przez raciborską firmę. Rafako S.A. jest również liderem na rynku polskim w dziedzinie instalacji odsiarczania spalin metodami mokrą i półsuchą. Zakład macierzysty mieści się w Raciborzu, gdzie zlokalizowane...

Mostostal Płock odbija się od dna

Mostostal Płock S.A. jest spółką akcyjną działającą w branży budowlano-montażowej od 50 lat. Obecnie wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Mostostalu Warszawa. Spółka zapewnia wykonawstwo i montaż konstrukcji stalowych oraz rurociągów i urządzeń przemysłowych, a także wykonawstwo robót budowlanych, instalacyjnych, izolacyjno-antykorozyjnych, rozruchu i urządzeń. Głównymi klientami spółki są przedsiębiorstwa z branży petrochemicznej i chemicznej.Od 15 września 1998 roku akcje Spółki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Specjalizacja firmy w budownictwie przemysłowym znajduje odzwierciedlenie w strukturze klientów. Głównymi klientami Mostostalu Płock S.A. są: PKN Orlen S.A.; Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych "Przyjaźń" S.A.; TanQuid Polska Sp. z o.o.; Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o. (Naftobazy); PFLEIDERER Grajewo S.A.; Grupa LOTOS S.A. czy ANWIL SA. Analiza techniczna Mostostal Płock - interwał tygodniowy Spółka...

Czy notowania Miraculum osiągnęły dno?

Miraculum jest jednym z nielicznych przedstawicieli branży kosmetycznej na głównym parkiecie Warszawskiej GPW. W swoim portfolio posiada takie marki jak: Chopin, Być może, Joko, Sensitive, Gracja i najbardziej znana jeszcze z poprzedniej epoki – Pani Walewska. Spółka od lat zmagała się z dużymi problemami finansowymi (m.in. przejście restrukturyzacji układowej z wierzycielami). Jednak po ciężkich przejściach, spółka próbuje się podnieść z kolan i obecnie wszystko wskazuje na to, że zmierza w kierunku ustabilizowania swojej działalności. Nowa strategia marketingowa zakłada szybki powrót do oferty produktów, które zostały wycofane przez poprzednie Zarządy oraz umacnianiu już obecnych produktów na rynku polskim oraz za granicą. Spółka wdrożyła już dużą liczbę nowych produktów z kategorii make-up oraz powróciła do oferty zestawów upominkowych (np. świątecznych), które cieszyły się...

Mostostal Warszawa – powrót do wzrostów?

Mostostal Warszawa to jedna z największych firm budowlanych w Polsce, świadcząca pełen zakres usług w tej branży (budowa wielkokubaturowych obiektów przemysłowych, mostów, dróg, zakładów przemysłowych, infrastruktury, budynków użyteczności publicznej). Obejmują one generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów pod klucz dla partnerów krajowych i zagranicznych. Od 1994 roku spółka buduje grupę kapitałową, która skupia już kilkanaście firm projektowych i wykonawczych. Strategicznym większościowym udziałowcem jest hiszpańska grupa budowlana Acciona. Analiza tehcniczna Mostostal Warszawa - interwał tygodniowy Spółka znajduje się od maja 2013 roku w długoterminowym trendzie wzrostowym. Pomimo tego po osiągnięciu w II kwartale 2016 roku silnego oporu zlokalizowanego na poziomie 16.00 - 16.40 zł, spółka weszła w silną korektę (czy też średnioterminowy trend spadkowy). W dalszej części 2016 roku kurs ustabilizował się w okolicy...

Mirbud wstaje z kolan?

Mirbud S.A. działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wizytówką przedsiębiorstwa jest niemal dwudziestopięcioletnie doświadczenie oraz ponad 350 zakończonych projektów inwestycyjnych należących w zdecydowanej większości do prestiżowych kontraktów budowlanych w zakresie budownictwa: przemysłowego (budynki produkcyjne, handlowe i usługowe); użyteczności publicznej (hale sportowe, stadiony, szpitale, urzędy administracji publicznej); inżynieryjno-drogowego (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, elementy miejskiej infrastruktury komunikacyjnej) oraz mieszkaniowego (budynki mieszkalne jednorodzinne, szeregowe oraz wielorodzinne). W 2008 roku zadania inwestycyjne w zakresie budownictwa mieszkaniowego w systemie deweloperskim przejęła spółka córka - JHM DEVELOPMENT, której wyodrębnienie ze struktur Mirbud S.A. było odpowiedzią na potrzeby prężnie rozwijającego się rynku nieruchomości. Co ciekawe, obecna kapitalizacja spółki zależnej JHM...
Ceny waloru na tle oscylatorów

Grupa ZUE kontynuuje wzrosty

Grupa ZUE to jeden z czołowych podmiotów budownictwa branży kolejowej i miejskiej infrastruktury szynowej i energetycznej, skupiający w swych ramach spółki o potencjale projektowym, handlowo-produkcyjnym i wykonawczym. Głównym przedmiotem działalności spółek Grupy ZUE jest projektowanie oraz realizacja w formule generalnego wykonawstwa kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych. Głównym celem strategicznym na lata 2016 - 2020 jest maksymalne wykorzystanie obecnej perspektywy unijnej w realizowanych zakresach działalności. W tym miejscu należy dodać, że Grupa ZUE może być jednym z głównych beneficjentów Krajowego Programu Kolejowego, który to przewiduje wydanie do 2023 roku 67 mld zł na inwestycje w infrastrukturę kolejową. Analiza techniczna ZUE - interwał tygodniowy Notowania Grupy ZUE znajdują się w długoterminowym trendzie wzrostowym. Wskazuje na to m.in. linia trendu wzrostowego testowana w...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje