XTB
Strona główna Autorzy Autor Roman Przasnyski

Roman Przasnyski

174 POSTY 0 KOMENTARZE
Obserwator polskiego rynku finansowego, od 1989 r. komentator wydarzeń, autor licznych artykułów i analiz, okresowo aktywny inwestor, przez wiele lat związany z mediami, między innymi Gazetą Giełdy Parkiet, Rzeczpospolitą, miesięcznikiem Forbes, były pracownik i współpracownik kilku instytucji finansowych, ekonomista - były pracownik naukowy.

Polska gospodarka broni się przed pandemią

Wstępny szacunek GUS pokazuje, że w trzecim kwartale wzrósł o 7,9 proc. w porównaniu do poprzednich trzech miesięcy, a jednocześnie był niższy niż rok wcześniej o 1,5 proc. To dane nieco lepsze, niż wcześniejszy szybki szacunek i lepsze niż spodziewali się ekonomiści. Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, nasz PKB wzrósł w porównaniu do drugiego kwartału o 7,9 proc. PKB w górę o 7,9% W odniesieniu do trzeciego kwartału ubiegłego roku był niższy o 1,5 proc., a po wyrównaniu różnic sezonowych, spadek wyniósł 1,8 proc. Analitycy spodziewali się sięgającego 7,7 proc. wzrostu kwartał do kwartału i 1,6 proc. zniżki względem poprzedniego roku. To również dane minimalnie lepsze, niż zawarte w szybkim szacunku GUS z początku miesiąca, które wskazywały odpowiednio na wzrost o...
Polska flaga

Sprzedaż detaliczna w Polsce spada o 2,3% r.r. – podaje GUS

Najnowsze dane GUS wskazują, że w październiku sprzedaż detaliczna była niższa o 2,3 proc. niż rok wcześniej. To wynik znacznie gorszy niż się spodziewano. Można to oczywiście wiązać z nasileniem epidemii koronawirusa w ostatnich tygodniach. Pandemia odstrasza od zakupów Po nadspodziewanie wysokiej, sięgającej 2,5 proc. dynamice we wrześniu (w cenach stałych), październik przyniósł zdecydowane wyhamowanie korzystnej tendencji z poprzednich miesięcy i spadek sprzedaży detalicznej o 2,3 proc. (w cenach bieżących spadek wyniósł 2,1 proc.). Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii liczyło, że w październiku sprzedaż detaliczna będzie wyższa niż przed rokiem o 2 proc. Znacznie mniej optymistyczne były oczekiwania ekonomistów, którzy spodziewali się spadku o 0,5 proc. Jak widać, rozbieżność między rzeczywistością a oczekiwaniami okazałą się bardzo duża. To oczywiście efekt niekorzystnego...

Produkcja przemysłowa w Polsce rośnie jedynie o 1% – podaje GUS

Po nadspodziewanie dobrym wyniku wrześniowym, gdy dynamika wzrost produkcji sięgnęła 5,9 proc. i była najwyższa od maj ubiegłego roku, październik przyniósł wyraźne wyhamowanie rysującej się od kilku miesięcy tendencji wzrostowej. Według danych GUS produkcja wzrosła jedynie o 1 proc. Przemysł znów zwalnia tempo Hamowanie dynamiki wzrostu produkcji przemysłowej oczywiście należy wiązać z nasileniem się epidemii koronawirusa. Nie było ono w październiku zresztą aż tak mocne, jak się obawiano, bowiem ekonomiści liczyli się ze wzrostem o 0,5 proc. Po wyeliminowaniu czynników sezonowych wzrost sięgał 3,8 proc. w porównaniu do października ubiegłego roku. Choć przemysł jest na jej konsekwencja narażony mniej niż sektor usług, to jednak trudno liczyć, by w ostatnich miesiącach roku pracował na pełnych obrotach. Ekonomiści korygują swój wcześniejszy optymizm w...

Coraz gorsze nastroje konsumentów. W listopadzie wskaźniki pogłębiły spadkową tendencję

Nasilenie się pandemii oraz związane z tym konsekwencje przyczyniły się do dalszego wyraźnego pogorszenia się nastrojów konsumentów. W listopadzie wskaźniki pogłębiły spadkową tendencję. Wyraźne pogorszenie się nastrojów konsumentów Według najnowszego badania Głównego Urzędu Statystycznego, w listopadzie bieżący wskaźnik nastrojów konsumenckich obniżył się z minus 20 do minus 29,2 punktu, zaś wyprzedzający wskaźnik ufności spadł z minus 19,2 do minus 30,1 punktu. Po krótkim okresie wakacyjnego optymizmu nie ma więc już śladu. Dla przypomnienia, w lipcu oba wskaźniki osiągały wartość nieco ponad minus 13 punktów. Powodem pogorszenia się nastrojów jest oczywiście niespodziewanie wysokie nasilenie się zachorowań na koronawirusa i związane z tym konsekwencje, zarówno społeczne, jak i gospodarcze. Ponowne wprowadzenie ograniczeń doprowadziło do zwiększenia się obaw nie tylko o zdrowia, ale także o...
Polska flaga

Eksport w Polsce maleje o 1,8% r.r. – podaje GUS

Według najnowszych danych GUS, po pierwszych dziesięciu miesiącach roku uzyskaliśmy w handlu zagranicznym nadwyżkę sięgającą 33,4 mld zł. Była ona niemal piętnastokrotnie wyższa niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Mankamentem jest to, że uzyskana ona została w warunkach spadku zarówno eksportu, jak i importu. Handel zagraniczny pomaga polskiej gospodarce Z danych GUS wynika, że od stycznia do września wartość polskiego eksportu wyniosła 746,3 mld zł i była o 1,8 proc. niższa niż przed rokiem. Z kolei import sięgnął 712,9 mld zł, co oznacza jego spadek o 5,9 proc. Te dysproporcje pozwoliły na osiągnięcie bardzo wysokiej nadwyżki handlowej, wspomagającej kondycję naszej gospodarki, łagodząc negatywne konsekwencje pandemii koronawirusa. Na saldo wymiany handlowej spory wpływ miały wahania kursów walut. W przeliczeniu na euro...

Kurs złotego mocny, a inflacja najwyższa od 20 lat

Według najnowszych danych NBP, w październiku wskaźnik inflacji bazowej wyniósł 4,2 proc. To minimalnie mniej niż miesiąc wcześniej, gdy sięgał on rekordowych 4,3 proc. Nadal jest to jednak poziom bardzo wysoki, najwyższy od niemal 20 lat. Wskaźnik inflacji bazowej, czyli nie uwzględniający zmian cen żywności i energii, rośnie coraz bardziej dynamicznie już od kilkunastu miesięcy. Od pięciu miesięcy utrzymuje się on powyżej 4 proc., a więc na poziomie najwyższym od 2001 r. Inflacja w Polsce na rekordowo wysokich poziomach Mamy więc do czynienia z tendencją trwałą, będącą konsekwencją między innymi dynamicznego wzrostu polskiej gospodarki oraz związanego z tym wzrostu wynagrodzeń oraz kosztów działalności firm, zwłaszcza usługowych. Spore znaczenie mają w tym przypadku także wyższe koszty, wynikające z decyzji administracyjnych, głównie...
Polska flaga

PKB rośnie o 7,7% w III kwartale, ale nadal spada o 1,6% r/r – podaje GUS

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, w trzecim kwartale PKB wzrósł o 7,7 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału. W ujęciu rok do roku oznacza to spadek o 1,6 proc. To dane zbliżone do oczekiwań ekonomistów, ale słabsze w porównaniu z większością krajów naszego kontynentu. Polska gospodarka odrabia straty, ale perspektywy niepewne Według szybkiego szacunku GUS, w trzecim kwartale niewyrównany sezonowo PKB był niższy niż przed rokiem o 1,6 proc. To wynik nieco lepszy, niż się spodziewano. Ekonomiści oczekiwali spadku o 1,7 proc. W odniesieniu do poprzednich trzech miesięcy, gdy nasza gospodarka skurczyła się o 8,4 proc., trzeci kwartał przyniósł wzrost o 7,7 proc., uwzględniając czynniki sezonowe. Zaprezentowane dane nie są zbyt optymistyczne, szczególnie jeśli porównać je z wynikami osiągniętymi przez...
Kurs złotego, ile kosztuje euro, dolar, funt i frank

Kurs złotego ciągle w górę, pomimo nieprzewidywalnych działań RPP

Przesuwane w ostatniej chwili terminy posiedzeń, brak konferencji prasowych oraz niespójne przekazy medialne poszczególnych przedstawicieli Rady Polityki Pieniężnej, to obraz jaki od kilku miesięcy fundują nam nasze władze monetarne. Listopadowe posiedzenie nie przyniosło żadnych zmian, ale przyszłość wciąż pozostaje niepewna. Na listopadowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej nie podjęła żądnych nowych decyzji, zarówno w sprawie wysokości stóp procentowych, jak i pozostałych parametrów działań monetarnych. Zadeklarowała, że skup papierów skarbowych będzie prowadzony według dotychczasowego schematu i będzie uwzględniał sytuację panującą na rynku długu. RPP z opóźnieniem i bez ważnych rozstrzygnięć Rada dostrzega silną poprawę polskiej i światowej gospodarki w trzecim kwartale, ale jednocześnie nie bagatelizuje zagrożeń, jakie niesie za sobą nasilenie się pandemii w ostatnich tygodniach, które z pewnością wywrze negatywny wpływ na sytuację w...

PMI dla przemysłu utrzymał swoją wartość sprzed miesiąca. Poprawa w przemyśle pod znakiem zapytania

Po rozczarowującym wrześniowym odczycie, w październiku wskaźnik PMI dla naszego przemysłu utrzymał swoją wartość sprzed miesiąca. W połączeniu z nasilającą się pandemią, nadzieje na udaną dla polskiej gospodarki końcówkę roku są coraz słabsze. Wskaźnik PMI dla naszego przemysłu utrzymał swoją wartość sprzed miesiąca W sierpniu i wrześniu wskaźniki PMI ledwie przekraczały barierę 50 punktów, sygnalizując bardzo powolne odradzanie się polskiego przemysłu. W październiku wskaźnik podobnie jak we wrześniu osiągnął wartość 50,8 punktu. To nieco niej niż się spodziewano, bowiem ekonomiści liczyli na zwyżkę do 51,1 punktu, co również nie byłoby poziomem skłaniającym do nadmiernego optymizmu. Z październikowej analizy przeprowadzające badanie firmy IHS Markit wynika, że największy kłopot polskie firmy mają z popytem na swoje wyroby. Obniżył się poziom nowych zamówień, a zjawisko...

Inflacja nieco niższa od oczekiwań. Wskaźnik cen towarów i usług wyższy o 3% r/r, podaje GUS

Ze wstępnego szacunku GUS wynika, że w październiku presja inflacyjna nieco się zmniejszyła. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrósł o 3 proc. w porównaniu do poprzedniego roku. Inflacja wreszcie nieco odpuszcza Według szybkiego szacunku przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny, w październiku wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych był wyższy niż przed rokiem o 3 proc. To sygnał, że inflacja zaczyna trochę odpuszczać. W poprzednich miesiącach inflacja zaskakiwała raczej negatywnie. Tym razem okazała się nieco niższa od oczekiwań ekonomistów, którzy od dłuższego czasu spodziewają się jej wyraźniejszego spadku. Warto przy tym podkreślić, że pod względem wysokości inflacji Polska zdecydowanie wyróżnia się na tle większości państw europejskich. W strefie euro mamy bowiem do czynienia z niewielkim spadkiem wskaźnika cen, a przeważającej liczbie krajów...
sieć

Przedsiębiorstwa z wyższymi wynikami niż na początku roku. Obawy o całkowity lockdown

W ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy obecnego roku na rachunkach firm przybyło prawie 76 mld zł, w sporej części wskutek rządowych programów antykryzysowych. Główna część pomocy została rozdzielona, a fala pandemii narasta w zaskakującym tempie. Pytanie ile przedsiębiorcy mogą wytrzymać, jest więc jak najbardziej zasadne. Firmy mają pieniądze, ale wirus może szybko uszczuplić konta Na koniec września działające w Polsce przedsiębiorstwa miały na rachunkach bieżących niemal 309 mld zł. To o 76,5 mld zł, czyli aż 40,2 proc. więcej niż na początku roku. Biorąc pod uwagę trwające od ponad roku cykliczne pogorszenie się koniunktury gospodarczej, a przede wszystkim odczuwalny bardzo silnie od połowy marca szok związany z pandemią i jej skutkami, jest oczywiste, że tak rzadko spotykana w historii dynamika przyrostu gotówki...

Koniunktura w Polsce spada. Przedsiębiorcy obawiają się pogłębienia kryzysu

Po krótkim okresie poprawy, nastoje przedsiębiorców, mierzone wyliczanymi przez GUS wskaźnikami koniunktury, w październiku znów poszły w dół. Pandemia pogarsza nastroje przedsiębiorców Wyliczany co miesiąc przez Główny Urząd Statystyczny wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury pogorszył się w październiku w przypadku większości obszarów działalności gospodarczej, za wyjątkiem handlu hurtowego. Optymizm utrzymuje się jedynie wśród przedstawicieli firm zajmujących się informacją i telekomunikacją oraz działalnością finansową i ubezpieczeniową. O ile oceny bieżącej sytuacji na ogół nie są złe, to pesymizm dominuje w postrzeganiu sytuacji w najbliższej przyszłości. W tej ostatniej kwestii nie ma już wyjątków, wszyscy spodziewają się pogorszenia warunków działania. Z minus 6,2 do minus 9,7 punktu pogorszyły się oceny koniunktury w przetwórstwie przemysłowym. O 1,5 punktu w dół poszły oceny dotyczące budownictwa, choć są...

Stopa bezrobocia w Polsce ciągle na niskim poziomie 6,1%, podaje GUS

Biorąc pod uwagę utrzymującą się od kilku miesięcy na poziomie 6,1 proc. stopę bezrobocia, sytuacja na polskim rynku pracy wydaje się bardzo dobra. W rzeczywistości nie brakuje na nim niepokojących sygnałów, a w kolejnych miesiącach należy spodziewać się nieco większego nasilenia niekorzystnych zjawisk. Stopa bezrobocia wciąż bez zmian Wrześniowe dane GUS potwierdzają odporność polskiego rynku pracy na kryzysowe zjawiska, związane z pandemią koronawirusa i cyklicznym spowolnieniem w gospodarce. Stop bezrobocia czwarty miesiąc z rzędu utrzymuje się na niskim poziomie 6,1 proc. Sytuacja oczywiście nie jest tak dobra, jak w szczycie gospodarczego ożywienia, gdy pod koniec ubiegłego roku stopa bezrobocia oscylowała wokół 5 proc., ale i tak nie ma powodów do narzekań. W utrzymaniu miejsc pracy pomagają wprowadzone przez rząd rozwiązania w...

Sprzedaż detaliczna lekko w górę

We wrześniu Polacy nieco raźniej ruszyli na zakupy, ale nie należy z tego wyciągać zbyt daleko idących wniosków. Nasilenie pandemii prawdopodobnie zgasi popyt w najbliższych miesiącach i ograniczy wydatki. Sprzedaż detaliczna zanotowała wzrost we wrześniu Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, sprzedaż detaliczna, liczona w cenach stałych, była we wrześniu o 2,5 proc. wyższa niż przed rokiem. To wynik nieco lepszy od oczekiwań ekonomistów, którzy spodziewali się wzrostu o 2,4 proc., ale jednocześnie zdecydowanie poniżej prognoz ministerstwa rozwoju, które liczyło na zwyżkę zbliżoną do 5 proc. Oceniając sprawę obiektywnie, można powiedzieć, że mamy do czynienia z poprawą, biorąc pod uwagę fakt, że w sierpniu wzrost sprzedaży wyniósł zaledwie 0,5 proc., ale jednocześnie wrześniowy wynik jest zdecydowanie niższy niż dynamika osiągana przed wybuchem pandemii....

Produkcja przemysłowa w Polsce rośnie o 5,9% r/r, podaje GUS

Wrzesień był czwartym z rzędu miesiącem wzrostu produkcji przemysłowej. Choć dynamika tej tendencji nieco się zwiększyła, to jednak nie na tyle, by z optymizmem patrzeć na ożywienie w polskiej gospodarce. Polski przemysł przyspiesza, ale do optymizmu daleko Według najnowszych danych GUS, we wrześniu produkcja przemysłowa była wyższa niż przed rokiem o 5,9 proc. i o 15,5 proc. wyższa niż w sierpniu. Oznacza to kontynuację wzrostowej tendencji, utrzymującej się od czerwca, a więc czwarty miesiąc z rzędu. Jej dynamika jednak pozostawia wiele do życzenia i świadczy o tym, że powrót polskiej gospodarki do zdrowia, po wiosennym załamaniu, będzie powolny i długotrwały. Od czerwca do sierpnia produkcja naszego przemysłu rosła w tempie od 0,5 do 1,5 proc. Wrześniowe przyspieszenie jest z jednej strony...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ