XTB
Strona główna Autorzy Autor Paweł Antoszczak

Paweł Antoszczak

4 POSTY 0 KOMENTARZE

Jak dzielimy fundusze inwestycyjne? cz. 2

W poprzednim wpisie przedstawiłem Wam podział funduszy inwestycyjnych pod względem prawnym (Jak dzielimy fundusze inwestycyjne cz. 1), w tym przedstawię Wam podział uwzględniający kryterium ekonomiczne. Najbardziej powszechnym podziałem pod względem ekonomicznym jest kryterium polityki inwestycyjnej, z którym wiąże się przede wszystkim poziom ryzyka inwestycyjnego. Oczywiście te kryterium nie jest jednolite bo można je podzielić na: Z kolei podział na rodzaj instrumentów finansowych w jakie inwestują fundusze inwestycyjne wygląda następująco: Zadaniem funduszy bezpiecznych jest przede wszystkim zapewnienie inwestorom stałego stabilnego wzrostu kapitału, przy bardzo niskim poziomie ryzyka jego utraty. Skierowane są do osób, które nie chętnie podejmują ryzyko inwestycyjne. Fundusze bezpieczne głownie inwestują w instrumenty o stałym dochodzie – są to różnego rodzaju obligacje skarbowe, bony skarbowe, bankowe papiery wartościowe czy też depozyty...
kurs walut

Jak dzielimy fundusze inwestycyjne? cz. 1

Podział funduszy inwestycyjnych jest dosyć zawiły , ze względu na kryteria można je podzielić chociażby pod względem prawnym, ekonomicznym, geograficznym, polityki inwestycyjnej. Jednak skupimy się na najbardziej powszechnych podziałach. Pierwszy podział jaki Wam przedstawię będzie dotyczył kryterium prawnego. Jak wspomniałem fundusze inwestycyjne można podzielić na kilka sposobów natomiast ustawodawca zgodnie z art. 14 ustawy o funduszach inwestycyjnych wyróżnia 3 podstawowe rodzaje, zwłaszcza pod względem konstrukcji funduszu. Zgodnie z tym kryterium mamy następujący podział: Fundusze otwarte (FIO) Specjalistyczne fundusze otwarte (SFIO) Fundusze zamknięte (FIZ) Podstawowe różnice między nimi wynikają przede wszystkim z możliwości przystąpienia do funduszy oraz rezygnacji z niego, a także rodzaju tytułu uczestnictwa jaki się nabywa w momencie zainwestowania swoich środków pieniężnych w fundusz. Najbardziej popularne w Polsce są fundusze otwarte,...
sukces krok

Jak zostać uczestnikiem funduszy inwestycyjnych?

Osoba, która zamierza rozpocząć inwestowanie w fundusze inwestycyjne musi przede wszystkim udać się do punktu obsługi klienta, wybrać fundusz w jaki ma zamiar ulokować swoje środki finansowe oraz wypełnić odpowiednie dokumenty, tak jak w przypadku innych form oszczędzania czy też inwestowania. Fundusze inwestycyjne w Polsce są dostępne w bardzo rozbudowanej sieci sprzedażowej. Jak zostać uczestnikiem funduszy inwestycyjnych? Głównymi kanałami dystrybucji (sprzedaży) są: placówki bankowe, domy i biura maklerskie, placówki pośredników finansowych oraz ich doradcy finansowi, multiagencje, spółki dystrybucyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Najbardziej powszechnym kanałem dystrybucji są placówki bankowe. W sumie fundusze możemy nabyć w kilku tysiącach placówek na terenie całej Polski. W zależności od polityki banku w zakresie sprzedaży funduszy inwestycyjnych część z nich oferuje tylko fundusze z własnej grupy kapitałowej, co...
wykres dolar usd

Jak inwestować pieniądze?

Przeciętny Polak ma kilka możliwości lokowania swoich oszczędności, które nie wymagają specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia. Do podstawowej formy lokowania tych środków niewątpliwie należą depozyty bankowe (lokaty), obligacje, bony skarbowe, inne formy oszczędzania (m.in. polisolokaty, lokata z funduszem), oraz fundusze inwestycyjne. Polisolokaty nie cieszą się jednak ostatnio dużą popularnością za sprawą kary nałożonej przez UOKiK na kilka instytucji finansowych. Jak inwestować pieniądze? Przy wyborze odpowiedniej formy lokowania naszych oszczędności powinniśmy w głównej mierze kierować się naszą skłonnością do ryzyka, horyzontem czasowym oraz celem na jaki chcemy w przyszłości przeznaczyć nasze środki. Pierwszą możliwością lokowania środków jaką mamy zakładając że interesuje nas tylko pewny zysk oraz nie akceptujemy prawie jakiegokolwiek ryzyka są instrumenty finansowe określane potocznie jako bezpieczne. Do tej grupy należą: Depozyt bankowy (lokata...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje