XTB
Strona główna Autorzy Autor Marta Sokołowska

Marta Sokołowska

40 POSTY 0 KOMENTARZE
Psychoterapeuta z bogatym doświadczeniem zawodowym. Traderka korzystająca z wskazówek Niala Fullera. Opracuje ćwiczenia z psychologii tradingu oraz diagnostykę psychologicznych uwarunkowań tradingu.

Mechanizmy uzależnienia w tradingu – psychologia inwestowania

Kwestia uzależnienia od tradingu jest niezmiernie ważną, a jednocześnie bardzo złożoną. Postaram się w tym tekście ogólnie przedstawić biologiczny mechanizm uzależnienia, później zająć się nieco bardziej szczegółowo mechanizmami psychologicznymi i odnieść to do tradingu. Czym zatem jest uzależnienie ? Ogólnie uzależnienie można zdefiniować jako występowanie silnej potrzeby wykonywania jakiejś czynności lub zażywania jakiejś substancji. Z czasem ta potrzeba przyjmuje wręcz formę przymusu, który staje się silniejszy niż zdrowy rozsądek. Coraz trudniej jest kontrolować zachowania związane z przyjmowaniem substancji czy wykonywaniem czynności uzależniających i zaniedbywane są inne źródła przyjemności. Rośnie tolerancja wymuszając przyjmowanie coraz większej ilości substancji czy bardziej kompulsywne wykonywanie czynności, by czuć znany przyjemny stan. Natomiast w sytuacji niedoboru pojawiają się objawy odstawienne. Wykazano, że cały cykl wygląda podobnie niezależnie od substancji czy aktywności uzależniającej. W związku...
drewniany ludzik na tle puzzli

Krótka pamięć tradera, czyli efekt świeżości – psychologia tradingu

Efekt świeżości związany jest z heurystyką dostępności. Polega na tym, że informacje odebrane niedawno są lepiej pamiętane i łatwiej przypominane niż te odebrane wcześniej. Oznacza to wyższe prawdopodobieństwo odtworzenia materiału czy bodźca zarejestrowanego jako ostatni (zwłaszcza gdy seria jest długa). Jako przeciwstawny do efektu świeżości wymienia się efekt pierwszeństwa (o nim już wkrótce). Podłoże teoretyczne Efekt świeżości wyjaśniany jest udziałem pamięci krótkotrwałej – jeśli odtwarzanie zaczyna się zaraz po zakończeniu prezentacji jej ostatnie elementy znajdują się jeszcze w tym „module” naszej pamięci. Jednym z pierwszych badaczy, który podjął tą tematykę był George Miller. Ten amerykański psycholog na konferencji w Massachusetts Institute of Technology (1956r.) omówił swoje badania ograniczeń ludzkiej pamięci krótkotrwałej. Udowodnił w nich, że człowiek jest zdolny do zapisania w pamięci od 5 do 9...
człowiek z żarówką zamiast głowy

Heurystyka reprezentatywności, czyli na chłopski rozum – psychologia tradingu

Heurystyka reprezentatywności polega na przypisywaniu osób, rzeczy czy zjawisk do jakiejś kategorii na podstawie kilku cech uważanych za reprezentatywne dla danej kategorii z pominięciem procedur statystycznych. Ten błąd w myśleniu powoduje, że zdarzenia, które wydają się bardziej reprezentatywne dla danego zbioru są oceniane jako częstsze albo jako bardziej prawdopodobne. Daniel Kahneman i Amos Tversky w 1973r. przeprowadzili serię eksperymentów nakierowanych na weryfikację działania opisanej przez siebie heurystyki reprezentatywności. W jednym z nich proszono uczestników o oszacowanie jakie jest prawdopodobieństwo, że pewien mężczyzna (z grupy liczącej 100 mężczyzn) jest inżynierem albo prawnikiem. Wszystkich badanych informowano jaka jest w grupie proporcja inżynierów i prawników, przy czym jej wartość była różna zależnie od wariantu badania. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl Heurystyka...

Błąd konfirmacji w tradingu – nie wpadnij w pułapkę pozytywnych potwierdzeń

Błąd konfirmacji (inaczej zwany efektem potwierdzenia) polega na preferowaniu informacji, które potwierdzają wcześniejsze hipotezy czy oczekiwania, a z drugiej strony na ignorowaniu informacji lub znajdywaniu nieprawidłowości w informacji niepasującej do oczekiwań czy hipotez. Dzieje się to niezależnie od tego czy te informacje są prawdziwe czy nie. Błąd konfirmacji może przejawiać się w postaci poszukiwania wyłącznie dowodów potwierdzających hipotezy, w błędach w interpretowaniu informacji oraz w postaci tzw. selektywnego zapamiętywania i przypominania (tylko tego co jest pożądane). Założenia teoretyczne W odniesieniu do błędu konfirmacji mówi się głównie o ograniczeniach poznawczych i emocjonalnych człowieka. Wygodniej jest opierać się na posiadanej już wiedzy niż wkładać wysiłek w czasochłonną i nieraz bolesną analizę nowych informacji. Dyskomfort może pojawiać się w sytuacji niezgodności z posiadanym systemem...
Zastanawiający się mężczyzna

Uświadom sobie, że przegapiłeś sygnał – psychologia tradingu

Do napisania tego tekstu zainspirował  artykuł Niala Fullera JAK WEJŚĆ W TRANSAKCJĘ, KTÓRĄ NA POCZĄTKU PRZEGAPIŁEŚ , a dokładniej poniższe zdanie: "Spójrz na sygnał pin bar i załóż, że zaczął się ruch, w którym nie uczestniczyłeś od razu po zamknięciu tej świecy, spójrz na niego i po prostu uświadom sobie, że go przegapiłeś." Gdybym przeczytała je szybko, to być może nawet nie zwróciłabym specjalnej uwagi na te słowa. Ale przeczytałam powoli i doszłam do wniosku, że zawiera się w nich konkretne przesłanie. Spróbuj wrócić do powyższego zdania raz jeszcze… zauważyłeś ten fragment "po prostu uświadom sobie”? Cztery proste wyrazy, ale jakże znaczące. Prawie rok temu sygnalizowałam jak ważna jest wiedza o sobie samym (POZNAJ SAMEGO SIEBIE, A STANIE PRZED TOBĄ OTWOREM CAŁY ŚWIAT),...

Forex: Myślenie magiczne na rynkach finansowych – psychologia tradingu

Myślenie magiczne związane jest z błędną atrybucją związków przyczynowych w wyjaśnianiu codziennych zjawisk. Z tego powodu współcześnie nazywa się je nielogicznym czy nieracjonalnym. Typowe dla tego zniekształcenia poznawczego jest zakładanie istnienia relacji pomiędzy zjawiskami fizycznymi, które nic nie wiąże poza podobieństwem, przestrzenną lub czasową stycznością oraz przekonanie, że myśl, słowo czy gest wpływa na rzeczywistość, tak samo jak fizyczne działania. U ludzi zdrowych myślenie magiczne często pełni funkcję obronną przed lękiem – pomaga obniżyć jego poziom, ale nie zaburza postrzegania rzeczywistości i interpretacji zdarzeń. Stanowi wówczas mechanizm wspierający zdrowie psychiczne. W niektórych przypadkach prowadzi jednak do poważnych zaburzeń myślenia (np. urojeń) i utraty kontaktu z rzeczywistością (np. w schizofrenii). Warto podkreślić, że myślenie magiczne jest normalnym etapem rozwoju człowieka i u małych dzieci nie stanowi anomalii. Forex a...

Szum rynkowy, szum informacyjny, szum w głowie – psychologia tradingu

W dzisiejszym tekście chciałabym przedstawić kilka psychologicznych ciekawostek i podzielić się swoimi refleksjami, które nasunęły mi się po przeczytaniu ostatniego tłumaczenia artykułu Niala Fullera NA JAKICH INTERWAŁACH NAJLEPIEJ GRAĆ? Otóż, Nial pisze o zgubnym wpływie nadmiaru informacji na trading i stan konta. Niższe interwały określa jako "szum" i wskazuje na związane z nim zagrożenia (m.in. overtrading, hazard, nadmierne zaangażowanie w rynek). I nie budzi to moich wątpliwości. Co więcej, przeładowanie informacjami, o którym pisze Nial ma też związek z psychofizycznym funkcjonowaniem człowieka w ogóle. Współczesne szybkie tempo życia codziennego oraz rozwój technologii generuje specyficzne warunki do życia większości ludzi. Człowiek bombardowany tysiącami wiadomości, słów, obrazów zaczyna mieć coraz większe trudności z przyswajaniem tych informacji, przetwarzaniem ich i wykorzystywaniem na własny użytek. Psychologowie...
Mężczyzna trzymający się za pustą kieszeń z drobnymi na dłoni

Tracisz na rynku, a on nadal kusi. Czyli o heurystyce dostępności

Heurystyka dostępności to uproszczona metoda wnioskowania polegająca na podejmowaniu decyzji na podstawie faktów, które są najłatwiej przywoływane w pamięci (dostępność oparta na doświadczeniu). Najczęściej są to zdarzenia o silnym zabarwieniu emocjonalnym (dostępność oparta na emocjach). Zwykle prowadzi ona do formułowania trafnych ocen, ponieważ często występujące zdarzenia są łatwo przypominane. Jednak nie wszystkie zapamiętane informacje dotyczą zdarzeń częstych i stąd w myśleniu pojawiają się błędy. Silne emocje = większe prawdopodobieństwo zdarzenia? Daniel Kahneman i Amos Tversky opisując każdy z rozpoznanych przez siebie sposobów „myślenia na skróty” przeprowadzili również badania dotyczące heurystyki dostępności. Wykazali w nich, że ludzie są skłonni przypisywać tym wyższe prawdopodobieństwo wystąpienia jakiemuś zjawisku im bardziej je znają (czyli potrafią przywołać z pamięci więcej dotyczących go przykładów) oraz im większa jest jego wyrazistość (czyli im...
kotwica spuszczana ze statku

Zrzuć z siebie mentalną kotwicę – psychologia tradingu

Heurystyka zakotwiczenia to tendencja do sugerowania się podanymi informacjami nawet jeśli wiadomo, że nie mają one związku z rozważanym zagadnieniem. Taki mechanizm stosowany jest przez prawie wszystkich ludzi w celu optymalizacji przetwarzania danych. Jednak często prowadzi do skupiania się na kwestiach nieistotnych zamiast na znaczących, a tym samym do niewłaściwych decyzji i nieracjonalnych zachowań. Eksperymenty przeprowadzone przez autorów koncepcji heurystyk (Daniel Kahneman i Amos Tversky) dobrze pokazują jak działa mentalna kotwica. Spróbujmy przyjrzeć się jednemu z nich. W 1974r. wspomniani psycholodzy poprosili badanych, by ocenili, jaki procent krajów afrykańskich należy do ONZ. Przedtem spytali ich jednak czy wydaje im się, że ten procent jest wyższy czy niższy od wartości wskazanej przez zakręcenie kołem. Badani, w przypadku których koło wskazywało 10 oceniali, że 25% krajów afrykańskich...

Psychologia tradingu – “Jesteśmy tym, co w swoim życiu powtarzamy”

W jednym z tłumaczeń artykułów Niala Fullera (Znaczenie systematyczności w profesjonalnym tradingu) dowiadujemy się, że według niego kluczem do sukcesu w tradingu są prawidłowe nawyki. Systematyczność pozwalająca je wypracować ukazana jest tu jako ogromna siła. To moc, która być może drzemie w każdym z nas. Jednak tylko nieliczni potrafią w pełni i właściwie z niej skorzystać. Nial podpowiada w tym tekście jak to zrobić. Ja chciałabym dzisiejszym wpisem uzupełnić jego artykuł o tło psychologiczne i podsunąć dodatkowe rozwiązania. W psychologii mówi się, że myśl lub zachowanie powtarzane wiele razy nabiera cech przetrwałych i zakorzenia się na stałe w repertuarze ludzkiego funkcjonowania. Część z takich nawykowych reakcji jest pozytywna (np. regularność w rytmie snu i czuwania, zdrowe nawyki żywieniowe, aktywność ruchowa, systematyczne...

Paradoks hazardzisty na Forex, czyli dlaczego wierzysz w małe liczby?

Paradoks hazardzisty to błąd poznawczy wynikający z wiary w prawo małych liczb albo mówiąc inaczej z lekceważenia prawa wielkich liczb. Poniżej wyjaśniam podstawowe idee obu praw i ich związek z paradoksem hazardzisty. Pułapka, w którą wpadają traderzy na rynku Forex Prawo wielkich liczb zostało sformułowane i udowodnione jako tzw. złote twierdzenie przez żyjącego w XVII wieku szwajcarskiego matematyka, Jacoba Bernoulliego. Najogólniej rzecz ujmując mówi ono o tym, że im większa próbka tym wierniejsze odzwierciedlenie prawdziwego prawdopodobieństwa rozkładu zdarzeń. Innymi słowy: wartość średniej arytmetycznej z próby jest tym lepszym szacunkiem średniej z całej populacji im większa jest liczebność próby. Bernoulli obliczył, że rzucając monetą odpowiednio dużą ilość razy wyniki rozłożą się w przybliżeniu po połowie. Wynika to z tego, że prawdopodobieństwo wypadnięcia orła albo...

Efekt wyniku, czyli przypadkowe zdarzenia w Twoim handlu – psychologia tradingu

Efekt wyniku to zniekształcenie poznawcze polegające na nieracjonalnym ocenianiu decyzji podjętej w przeszłości, gdy znane są już jej skutki. Z perspektywy czasu i w obliczu nowych informacji łatwiej dokonywać ewaluacji wyboru jaki został już dokonany. Jednak w rzeczywistości decyzję podejmuje na podstawie dostępnych właśnie wtedy informacji konkretny człowiek ze swoją historią i niepowtarzalnym stanem psychicznym w danym momencie. W związku z tym adekwatnie decyzję można ocenić tylko w chwili jej podejmowania. Efekt wyniku prowadzi natomiast do wydawania sądów zależnych od przypadkowych zdarzeń, jakie miały miejsce między podjęciem decyzji a jej skutkami.   Czy jest efekt wyniku? Żeby zobrazować na czym polega efekt wyniku przywołam w skrócie dwie historie, a przy okazji spróbuje zachęcić Cię do przeprowadzenia mentalnego eksperymentu na sobie: Badanie z 1988r. ( https://www.sas.upenn.edu/~baron/papers.htm/judg.html ). Dwaj...

Hazard na rynku Forex – psychologia tradingu

Słownik Języka Polskiego definiuje słowo hazard jako „ryzykowne przedsięwzięcie, którego wynik zależy od przypadku” oraz „gry lub zakłady, w których stawką są pieniądze”. Rozumiem to tak: hazard jest rodzajem gry, w której wygrana zależy od szczęścia (element losowości), a stawką są pieniądze lub inne dobra, które można stracić. Czy Forex to hazard? Wśród różnych form hazardu najczęściej wymienia się: grę w kasynie (np. ruletka czy poker), grę na automatach (np. jednoręki bandyta), obstawianie gier sportowych (np. wyścigi konne czy mecze piłki nożnej), losy na loterii (np. Lotto), konkursy audiotele, zdrapki. Niektórzy w tym gronie umieszczają też grę na giełdzie i handel na rynku Forex, zwłaszcza na niskich interwałach czasowych. Każda z wymienionych form wiąże się z hazardem i może uzależnić, ale nie musi. Jeśli...

Co wiemy, to tyl­ko kro­pel­ka. Cze­go nie wiemy, to cały ocean – psychologia tradingu

Świadomość własnej niewiedzy wydaje się pierwszym krokiem na drodze do poszerzenia swoich horyzontów. Mało kto jednak przyznaje się do tego, że niewiele wie na jakiś temat. Dziś wszyscy chcą się znać na wszystkim, a szczególnie ci co najmniej w danej dziedzinie wiedzą. Nazywa się to (!) efektem Krugera – Dunninga i polega na tym, ze im mniej ktoś się na czymś zna tym bardziej jest przekonany, że się zna. Po przeczytaniu opublikowanych przez nas artykułów dotyczących zniekształceń poznawczych można mieć różne wrażenia. Np. właśnie takie, że już się dużo wie na ten temat (a tak naprawdę to tylko malutki wycinek wiedzy z tego zakresu) albo z drugiej strony, że wie się tak niewiele o funkcjonowaniu własnej psychiki. Pojawić się może...

Iluzja kontroli – czy masz pełny wpływ na swój trading?

Iluzja kontroli to skłonność do wierzenia we własną kontrolę nad rzeczami czy zjawiskami, na które tak naprawdę nie ma się wpływu. W wielu przypadkach taka iluzja może przynosić pozytywne efekty. Człowiek, który optymistycznie zakłada, że ma na coś wpływ będzie miał większa motywację do działania podczas gdy oceniając sytuację obiektywnie mógłby się zniechęcić. Z drugiej jednak strony iluzja kontroli może doprowadzić do przeszacowywania swoich możliwości i niewrażliwości na sygnały ostrzegawcze płynące z otoczenia. Co na to psychologia? Potrzeba kontroli otaczającego świata wynika u człowieka z jego potrzeby bezpieczeństwa. Świat niezrozumiały i nieprzewidywalny byłby niesprzyjającym środowiskiem dla życia. Dlatego człowiek stara się jakoś go (i siebie w nim) zrozumieć oraz nadać mu charakter nieprzypadkowy. To zmniejsza lęk i zwiększa poczucie wpływu na wydarzenia,...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ