XTB
Strona główna Autorzy Autor Jacek Grobel

Jacek Grobel

170 POSTY 0 KOMENTARZE
Twórca i Dyrektor Zarządzający RelacjeRynku.pl l Agencji Relacji Inwestorskich. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Wycena Spółek Kapitałowych. Inwestor z ponad 15 letnim stażem. Praktyczną stronę relacji inwestorskich poznał sprawując funkcję prezesa zarządu spółki publicznej, notowanej w alternatywnym systemu obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku NewConnect. Autentyczny pasjonat rynków kapitałowych i narciarstwa.

Prefa Group rejestruje spółkę zależną w celu realizacji przedsięwzięć deweloperskich

Zarząd Prefa Group S.A. poinformował, że w dniu 20 maja 2022 roku powziął informację o rejestracji w KRS nowej spółki zależnej, która wejdzie w struktury Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A. Nowo zarejestrowany podmiot to Wolne Tory sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu, w którym Prefa Group S.A. objęła 95 udziałów, stanowiących 95% udziału w kapitale zakładowym oraz analogiczny udział głosów na Walnym Zgromadzeniu Wspólników. Oryginał artykułu został opublikowany na stronie: www.relacjerynku.pl Prefa Group S.A. rejestruje spółkę zależną Celem zawiązania spółki jest perspektywa zakupu nieruchomości gruntowej położonej w Poznaniu oraz realizacja przedsięwzięć deweloperskich. Kompleksową ofertę Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A. z wyszczególnieniem realizowanych projektów deweloperskich znaleźć można na stronie internetowej Emitenta: www.prefagroup.pl. O Prefa Group S.A.: Prefa Group S.A. to dynamiczny deweloper oraz producent prefabrykowanych,...

Grupa Lukardi notuje w I kw. 2022 ponad 9,25 mln zł przychodu i wzrost o 389% r/r

Pierwszy kwartał 2022 roku pozwolił Grupie Kapitałowej Lukardi S.A. nie tylko podtrzymać dotychczasowe wysokie tempo wzrostu, lecz przede wszystkim jeszcze mocniej zwiększyć skalę prowadzonej działalności. Kontynuowanie pozytywnych trendów wynikowych widać wyraźnie na przykładzie opublikowanych wyników okresowych Grupy Lukardi, które na koniec pierwszego kwartału 2022 roku wyniosły na poziomie przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi 9 254 084,48 zł wobec 1 894 084,83 zł rok wcześniej, co oznacza imponujący wzrost o 389% r/r. Artykuł jest również dostępny na stronie RelacjeRynku.pl. Grupa Lukardi przedstawia swoje wyniki finansowe Jednocześnie zysk netto Grupy Lukardi osiągnął w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku poziom 47 849,62 zł wobec straty netto w kwocie 105 250,76 zł w analogicznym okresie poprzedniego roku, a wartość EBIDTA Grupy Lukardi 598...

Aiton Caldwell notuje w I kw. 2022 r. przychody 2,168 mln zł i spadek o 4,86% k/k

Aiton Caldwell S.A. w pierwszym kwartale 2022 roku kontynuował gorszy wynikowo okres, zapoczątkowany w trzecim kwartale ubiegłego roku, notując przychody netto ze sprzedaży na poziomie 2 167 917 zł, co oznacza spadek o 4,86% wobec czwartego kwartału 2021 roku oraz o 49% wobec analogicznego okresu 2021 roku. Artykuł jest również dostępny na stronie RelacjeRynku.pl. Aiton Caldwell przedstawia swoje wyniki finansowe Jednocześnie w pierwszym kwartale bieżącego roku spółka Aiton Caldwell zanotowała 29% spadek kosztów z działalności operacyjnej w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. „Na wysokość przychodów w raportowanym kwartale wpłynęło ponowne obniżenie stawek za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych (FTR) oraz mobilnych (MTR) z dniem 1 stycznia 2022 roku. Wprowadzona aktem delegowanym Komisji Europejskiej z 18 grudnia 2020 roku aktualna stawka za...
Prefa

Spółka zależna Prefa Group nabywa linię do prefabrykacji dla powstającej fabryki prefabrykatów

Zarząd Prefa Group S.A. poinformował, że w dniu 9 maja 2022 r. spółka zależna Prefa - Bud Sp. z. o. o. Sp. k., wchodząca w struktury Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A., zawarła umowę zakupu i dostawy maszyn i urządzeń zakładu prefabrykatów,której wartość wyniosła 2.000.000,00 EURO. Oryginał artykułu znajduje się na stronie: www.relacjerynku.pl Prefa Group S.A wyposaża powstającą fabrykę prefabrykatów Przeprowadzona transakcja obejmuje zakup linii do produkcji prefabrykatów betonowych, w szczególności przeznaczonych do budownictwa mieszkaniowego, w tym automatycznej linii do produkcji zbrojenia, automatycznych mieszalników do betonu, urządzeń recyklingowych i dźwigowych, układu ogrzewania, przenośników taśmowych, wózka widłowego. Przedmiotowa linia do prefabrykacji użytkowana będzie w nowobudowanej hali produkcyjnej, która zlokalizowana będzie na zakupionym przez Prefa - Bud Sp. z. o. o. Sp. k.gruncie w miejscowości...

Galvo notuje w kwietniu 2022 r. przychody 1,32 mln zł i wzrost o 41,96% r/r

Galvo S.A., w opublikowanym raporcie miesięcznym za kwiecień 2022 roku, poinformowało o osiągniętych miesięcznych przychodach ze sprzedaży na poziomie 1.321,03 tys. zł wobec 930,54 tys. zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 41,96% r/r. Był to kolejny miesiąc z przychodami powyżej 1.300 tys. zł. Artykuł jest również dostępny na stronie RelacjeRynku.pl. Galvo przedstawia swoje wyniki finansowe Narastająco, od stycznia do kwietnia 2022 roku, Spółka wygenerowała przychody ze sprzedaży na poziomie  5.401,14 tys. zł wobec 3.844,39 tys. zł w tym samym okresie roku poprzedniego, oznaczające wzrost o 40,5%. „Zainteresowanie zleceniodawców usługami świadczonymi przez Spółkę wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie, w tym głównie są to zlecenia z branży energetycznej. Spółka widzi możliwość utrzymania dobrej koniunktury w kolejnych miesiącach bieżącego roku. Poziom miesięcznych przychodów utrzymuje...

Galvo notuje w I kw. 2022 r. rekordowe przychody 4,08 mln zł i wzrost o 40% r/r

W opublikowanym raporcie okresowym za pierwszy kwartał 2022 r. Galvo S.A. poinformowało o rekordowych przychodach ze sprzedaży na poziomie 4.080,1 tys. zł, wyższych o 40% ubiegłorocznych, notując jednocześnie kwartalny zysk netto w kwocie 129,6 tys. zł wobec straty netto 396,8 tys. zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. EBITDA za pierwszy kwartał tego roku wyniosła 417,3 tys. zł. Artykuł jest również dostępny na stronie RelacjeRynku.pl. Galvo przedstawia swoje wyniki finansowe „Spółka obserwuje zwiększone zapotrzebowanie na świadczone usługi, wynikające z odbicia koniunktury po okresie pandemii. Zarząd stara się maksymalnie wykorzystać bieżącą koniunkturę, dostosowując ceny oferowanych usług, urealniając marże. Zarząd intensywnie analizuje marże oraz koszty w celu uzyskania optymalnego wyniku pomiędzy uzyskaniem rentowności, a utrzymaniem się na bardzo konkurencyjnym rynku. Odbudowa zleceń od usługodawców...

Jakie plany ma spółka Aiton Caldwell S.A.? Rozmowa z Rafałem Pietrzakiem, Prezesem Zarządu

Z Rafałem Pietrzakiem m.in. o trwającej konsolidacji rynku telekomunikacji, planach akwizycyjnych Aiton Caldwell, aktualnych wyzwaniach i celach oraz dalszych perspektywach rozwoju rozmawia Jacek Grobel – Dyrektor Zarządzający RelacjeRynku.pl Agencja Relacji Inwestorskich. Artykuł jest również dostępny na stronie RelacjeRynku.pl. Rafałem Pietrzakiem opowiada o planach spółki Aiton Caldwell Jacek Grobel: Aiton Caldwell to przedstawiciel sektora telekomunikacji. Na początek naszej rozmowy prosiłbym o przybliżenie profilu działalności spółki i nakreślenie jej oferty? Rafał Pietrzak: Jesteśmy firmą z branży ICT (sektor teleinformatyczny – przyp. J.G.) to znaczy Aiton Caldwell jest dostawcą przede wszystkim usług telekomunikacyjnych, ale również ich integratorem. Wykorzystujemy własne rozwiązania technologiczne, stosując oprogramowanie którego jesteśmy autorem. Oferujemy systemy telekomunikacyjne IP-PBX oraz telefonię VoIP, a nasza oferta skierowana jest zarówno do małych i średnich przedsiębiorstw, jak...

Galvo S.A. – wybitnie fundamentalny podmiot o określonej strukturze majątku i realizowanych zamówień

W przyszłym roku mija okrągłe 10 lat od momentu rozpoczęcia stałej współpracy pomiędzy Galvo S.A. a Wydziałem Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej, która do chwili obecnej układa się wręcz wzorcowo. Najważniejszymi obszarami wspomnianego partnerstwa są badania i rozwój, związane z technologią Galvo S.A. oraz stopniowe wprowadzanie wyspecjalizowanej kadry absolwentów Uczelni na coraz bardziej wymagający rynek pracy. Właśnie z okazji zbliżającego się jubileuszu, na potrzeby Politechniki Łódzkiej, powstał odrębny tekst przybliżający profil techniczny Galvo S.A. Serdecznie zapraszamy do krótkiej lektury! Oryginał tekstu został opublikowany na stronie www.RelacjeRynku.pl Galvo S.A. - spółka oparta na solidnych fundamentach Galvo S.A. to wiodąca na rynku firma, oferująca szereg rodzajów specjalistycznych pokryć na metalach, które następnie znajdują zastosowanie w poszczególnych gałęziach przemysłu. Spółka prowadzi działalność...
GALVO S.A. notuje w październiku 2021 r. przychody na poziomie 1,25 mln zł i wzrost o 17,2% r/r

Spółka GALVO w marcu 2022 r. notuje rekordowe przychody 1,74 mln zł

Galvo S.A., w opublikowanym raporcie miesięcznym za marzec 2022 roku, poinformowało o osiągniętych miesięcznych rekordowych przychodach ze sprzedaży na poziomie 1.740,81 tys. zł wobec 1.161,72 tys. zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 49,85% r/r. Artykuł jest dostępny również na stronie RelacjeRynku.pl. Spółka konsekwentnie prowadzi restrykcyjną politykę kosztową Narastająco, od stycznia do marca 2022 roku, Spółka wygenerowała przychody ze sprzedaży na poziomie 4.078,41 tys. zł wobec 2.909,24 tys. zł w tym samym okresie roku poprzedniego, oznaczające wzrost o 40,2%. - Zainteresowanie zleceniodawców usługami świadczonymi przez Spółkę wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie, w tym głównie są to zlecenia z branży energetycznej. Spółka widzi możliwość utrzymania dobrej koniunktury w kolejnych miesiącach bieżącego roku. Poziom miesięcznych przychodów utrzymuje kilkudziesięcioprocentowy wzrost względem ubiegłego roku...

Prefa Group nabywa udziały producenta filtrów dla przemysłu wraz z dwoma nieruchomościami

Zarząd Prefa Group S.A. poinformował o zawartej w dniu 12 kwietnia 2022 roku umowie nabycia 100 udziałów, stanowiących 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki WWF Filtry Sp. z o.o. z siedzibą w Kobylej Górze, która zajmuje się produkcją filtrów stosowanych w przemyśle, m.in. w działalności budowlanej, drogowej i transportowej. Przeprowadzona transakcja kapitałowa wpłynie na dalszą dywersyfikację obszarów działalności Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A. Artykuł jest również dostępny na stronie RelacjeRynku.pl. Prefa Group nabywa 100 udziałów, stanowiących 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki WWF Filtry Sp. z o.o. Jednocześnie w dniu dzisiejszym Prefa Group S.A. dokonała zakupu dwóch nieruchomości gruntowych, położonych w Kobylej Górze, których powierzchnia wynosi odpowiednio 0,12.61 ha oraz 0,19.55 ha. Pierwsza nieruchomość stanowi siedzibę nabytej fabryki filtrów i zabudowana...

Aiton Caldwell notuje w 2021 r. przychody 12,58 mln zł i spadek o 22,21% r/r

Aiton Caldwell S.A. zanotował w całym 2021 roku przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi na poziomie 12 580 245,76 zł wobec 16 171 331,19 zł rok wcześniej, co oznacza spadek sprzedaży o 22,21% w ujęciu rok do roku. Jednocześnie na koniec ubiegłego roku strata netto spółki wyniosła 414 324,66 zł względem zysku 722 944,97 zł odnotowanego na koniec 2020 roku, natomiast marża EBIDTA ukształtowała się na poziomie 1 960 713,73 zł – niższej o 44% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Oryginał artykułu znajduje się na stronie: relacjerynku.pl Aiton Caldwell S.A. podsumowuje wyniki za 2021 rok - Na wyniki finansowe Spółki w raportowanym okresie wpłynęły obowiązujące od 1 lipca 2021 roku obniżone stawki za zakańczanie połączeń w sieciach...
Binary Helix

Spółka zależna Binary Helix wchodzi w obszar odnawialnych źródeł energii

Binary Helix S.A. poinformowało, że 25 marca 2022 r. jej spółka zależna Assari Sp. z o.o., w której Binary Helix S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym, zawarła umowę licencyjną z zewnętrzną firmą w zakresie udzielenia na rzecz Assari Sp. z o.o. licencji na produkcję i sprzedaż hybrydowych turbin wiatrowych oraz hybrydowych źródeł energii GreenBox. Oryginał artykułu znajduje się na stronie: www.relacjerynku.pl Binary Helix stawia na odnawialne źródła energii Umowa została zawarta na okres 5 lat i obejmuje zarówno rynek krajowy oraz rynki zagraniczne, jak również możliwość dalszego rozwoju technologii objętej otrzymaną licencją. Za udzielenie licencji Assari Sp. z o.o. zapłaci licencjodawcy jednorazową opłatę licencyjną w wysokości 1,1 mln zł w terminie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy oraz będzie...

Lukardi zwołuje NWZA i planuje uruchomić program motywacyjny na lata 2022-2024

Zarząd Lukardi S.A. ogłosił o zwołaniu 28 kwietnia 2022 r. na godz. 11:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a wśród projektów uchwał które poddane zostaną wówczas pod głosowanie znalazła się m.in. uchwała w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Lukardi S.A., menedżerów Lukardi S.A. i spółek zależnych oraz pozostałych pracowników i współpracowników Lukardi S.A. i spółek zależnych. Artykuł jest również dostępny na stronie RelacjeRynku.pl. EBIDTA Grupy Kapitałowej Lukardi S.A. za rok 2022 ustanowiono na poziomie 1 500 000 zł Porządkiem obrad objęto także głosowanie nad uchwałą w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Lukardi S.A. o kwotę nie większą niż 300 000 zł poprzez emisję nie więcej niż 3 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda...

Spółka zależna Lukardi zawiera znaczącą umowę na ponad 1 mln zł

Zarząd Lukardi S.A. poinformował, że w dniu 22 marca 2022 r. spółka zależna SI-eCommerce Sp. z o.o., wchodząca w struktury Grupy Kapitałowej Lukardi S.A., zawarła znaczącą umowę z klientem z branży retail/fashion – jednocześnie jedną z największych tego typu firm w Europie Środkowej. Oryginał tekstu został opublikowany na www.RelacjeRynku.pl Spółka Lukardi z większością udziałów w SI-eCommerce Sp. z o.o. Umowa dotyczy realizacji usług specjalistycznych z zakresu e-commerce – kluczowej działalności SI-eCommerce Sp. z o.o. Wartość podpisanej umowy wynosi ok. 1 019 000 zł netto i będzie ona zrealizowana do dnia 31 grudnia 2022 roku. Jest to kolejna umowa zawarta z tym samym klientem w ostatnich latach. Źródło: https://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/41996646,lukardi-sa-9-2022-podpisanie-umowy-przez-spolke-zalezna-si-ecommerce-sp-z-o-o O Lukardi S.A.: Lukardi S.A. jest firmą informatyczną, która dostarcza najwyższej klasy rozwiązania IT dla biznesu. Spółka realizuje...

Zapraszamy na Spotkanie inwestorskie Prefa Group 26 marca od godz. 15:00

W ramach „RelacjeRynku.pl Spotkania Inwestorskie na żywo!” zapraszamy na spotkanie inwestorskie Prefa Group S.A., które odbędzie się online oraz stacjonarnie w dniu 26 marca w Krakowie podczas tegorocznej imprezy branży inwestycyjnej Invest Cuffs 2022. Oryginał tekstu został opublikowany na www.RelacjeRynku.pl Spotkanie inwestorskie Prefa Group odbędzie się już 26 marca od godz. 15:00 Gościem Jacka Grobel, Dyrektora Zarządzającego RelacjeRynku.pl Agencja Relacji Inwestorskich, będzie Pan Jakub Suchanek – Prezes Zarządu Prefa Group S.A. (sektor: deweloperski). Spotkanie będzie transmitowane online w sobotę 26 marca w godz. 15:00-15:40, a następnie w godz. 16:40-17:10 zapraszamy wszystkich zainteresowanych inwestorów na stacjonarne rozmowy kuluarowe. Bezpośredni link do transmisji wydarzenia na żywo znajdziecie niebawem na kanale YouTube RelacjeRynku: RelacjeRynku l Agencja Relacji Inwestorskich – YouTube O Prefa Group S.A.: Prefa Group S.A. to dynamiczny deweloper...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje