XTB
Strona główna Autorzy Autor

93130 POSTY 6868 KOMENTARZE

Na rynku ropy naftowej odreagowanie spadkowe

Po imponujących zwyżkach cen ropy naftowej w poprzednim tygodniu, bieżący tydzień przynosi mniejszą siłę strony popytowej. Nie zmienia to faktu, że ceny ropy naftowej w pierwszej połowie tego tygodnia kontynuowały wzrosty i dotarły do najwyższych poziomów od lutego 2020 roku, czyli do okresu sprzed dużego marcowego tąpnięcia notowań. Notowania ropy ruszyły mocniej w dół Notowania ropy WTI dotarły do okolic 53 USD za baryłkę, z kolei cena ropy Brent zwyżkowała do okolic 57 USD za baryłkę. Dopiero w środę w drugiej połowie dnia na rynku widać było większą siłę sprzedających, a notowania ropy ruszyły mocniej w dół. Odreagowanie spadkowe na rynku ropy naftowej nie jest niespodzianką, ponieważ rynek ten w ostatnim czasie zdawał się ignorować niekorzystne informacje fundamentalne. Przede wszystkim, warto zwrócić...

CanPoland z Grupy Pelion planuje crowdfunding na Crowdway i debiut na NC w 2022

CanPoland z Grupy Pelion planuje crowdfunding o wartości do 1 mln euro, promowany przez Crowdway.pl, a w I półroczu 2022 roku - debiut na rynku NewConnect, podała spółka. CanPoland ma zezwolenia na obrót medyczną marihuaną w Polsce "Najpierw crowdfunding, w 2022 roku NewConnect - taką zapowiedź złożyła firma farmaceutyczna z Łodzi, CanPoland. Spółka ma zezwolenia na obrót medyczną marihuaną w Polsce i już dziś należy do jej wiodących krajowych eksporterów. Z inwestorem branżowym w postaci Grupy Pelion, właścicielem m.in. sieci aptek Dbam o Zdrowie na pokładzie, teraz do inwestycji chce zachęcić crowdinwestorów. Emisja o wartości 1 mln euro ruszy jeszcze w I kwartale br. Cel to dokończenie instalacji i uruchomienie linii produkcji medycznej marihuany" - czytamy w komunikacie. CanPoland to pierwsza firma farmaceutyczna...
Kod komputerowy

TSS Europe przedłużył termin zapisów w wezwaniu na akcje Simple do 22 lutego

TSS Europe B.V. przedłużył termin zapisów w wezwaniu na 100% akcji Simple do 22 lutego, podało pośredniczące w wezwaniu Biuro Maklerskie mBanku. Początkowo zapisy miały być przyjmowane od 5 stycznia do 5 lutego br. TSS Europe ogłosił wezwanie do sprzedaży akcji W grudniu TSS Europe B.V. ogłosił wezwanie do sprzedaży 4 812 160 akcji uprawniających do 100% udziałów w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Simple. Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie 13,01 zł za jedną akcję. Zaktualizowany przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW to 25 lutego, a dzień rozliczenia - 1 marca, podano także w informacji. Wcześniej w tym tygodniu spółka podała, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na przejęcie Simple przez TSS Europe B.V. Akcjonariusze Simple...

Spłaty wierzytelności należnych Grupie Best wyniosły 83,9 mln zł w IV kw.

Spłaty wierzytelności z zarządzanych portfeli należne Grupie Best wyniosły 83,9 mln zł w IV kw. 2020 r., tj. o 15% więcej w skali roku, podała spółka. Narastająco od początku roku spłaty sięgnęły 328,3 mln zł (wzrost o 25% r/r). Grupa Best nabyła w IV kw. portfele wierzytelności o wartości nominalnej 53,3 mln zł za kwotę 7,5 mln zł. Grupa Best nabyła portfele wierzytelności o wartości nominalnej 53,3 mln zł za kwotę 7,5 mln zł w IV kwartale br. Łączne spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności w IV kwartale br. Wyniosły 93,6 mln zł (+14% r/r), a w całym 2020 roku 365,4 mln zł (+22% r/r), podano. "Rok 2020 był okresem dużej niepewności rynkowej wywołanej przez pandemię COVID-19. Zakończyliśmy go jednak wysokim poziomem spłat...

Best przyjął program publicznej emisji obligacji o wartości do 200 mln zł

Best przyjął program publicznej emisji obligacji o wartości do 200 mln zł wielu serii, podała spółka. Best planuje w najbliższych dniach złożyć w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt emisyjny związany z programem. Best finalizuje prace nad prospektem "Obligacje nie będą miały formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w systemie rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i będą oferowane w trybie oferty publicznej. Emitent planuje wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A." - czytamy w komunikacie. Emisje poszczególnych serii obligacji emitowanych w ramach programu nastąpią w okresie ważności prospektu, tj. w okresie 12 miesięcy od daty zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), podano również. "Finalizujemy prace nad prospektem. W najbliższych dniach zamierzamy...
ccf forex wiadomosci comparic pieniądze usd money

PEM miało wstępnie 11,2 mln zł zysku netto w 2020 r.

Private Equity Managers (PEM) odnotowało 11,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2020 r. wobec 9,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane. W samym IV kw. spółka odnotowała wstępnie 10,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto. PEM z zyskiem w poprzednim roku Zysk operacyjny wyniósł wstępnie 16,2 mln zł wobec 14,76 mln zł zysku rok wcześniej. W IV kw. było to wstępnie 13,62 mln zł. Skonsolidowane przychody z tytułu zarządzania sięgnęły wstępnie 54,26 mln zł w 2020 r. wobec 50,2 mln zł rok wcześniej. W IV kw. przychody wniosły wstępnie 31,57 mln zł. Wartości prezentowane dla IV kwartału 2020 r. oraz całego 2020 r. stanowią szacunki sporządzone na podstawie aktualnej wiedzy zarządu spółki i mają charakter wstępny. Ostateczne wyniki spółki oraz...
Cyberpunk 2077

CD Projekt zapowiada pierwszą aktualizację gry ‘Cyberpunk 2077’ w ciągu 10 dni

CD Projekt planuje opublikować pierwszą aktualizację (update) do gry "Cyberpunk 2077" w ciągu 10 dni oraz kolejną "ważniejszą" - w kolejnych tygodniach, zapowiedział wiceprezes Marcin Iwiński. CD Projekt chce jak najszybciej naprawić błędy "Naszym najważniejszym celem jest poprawianie błędów i zawieszania się gry, czego doświadczają gracze na wszystkich platformach. Oczekujcie regularnego wydawania większych i mniejszych łat. Pierwsza aktualizacja pojawi się w ciągu najbliższych 10 dni, a następnie - kolejna, ważniejsza, w ciągu kolejnych tygodni" - powiedział Iwiński w materiale wideo spółki opublikowanym w serwisach Twitter i YouTube. Podkreślił, że zasadnicze plany dotyczące "Cyberpunk 2077" nie uległy zmianie. "Jeśli chodzi o bezpłatne dodatki DLC, początkowo planowaliśmy opublikować je tuż po premierze gry, tak jak zrobiliśmy w przypadku 'Wiedźmina 3'. Postanowiliśmy jednak skoncentrować się najpierw...
GPW sesja z dzwonkiem

Przegląd informacji ze spółek, 13 stycznia 2021r.

Budimex szacuje skonsolidowany wynik finansowy netto za IV kwartał 2020 r. na 207 mln zł, co stanowi wzrost o 117 mln zł r/r (tj. o 130%), podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Sąd rejonowy wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu w ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego Rafako, podała spółka. Przedmiotowe postanowienie jest nieprawomocne. Bloki energetyczne nr 1 i 2 o łącznej mocy 454 MW w Elektrowni Dolna Odra - należącej do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółki zależnej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - zostały wycofane z eksploatacji, podała PGE. Skonsolidowane nieaudytowane przychody ze sprzedaży Solar Company wyniosły 8,4 mln zł w grudniu 2020 r., podała spółka. Wcześniej spółka podawała, że w grudniu 2019 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 12,2 mln zł. Uczestnicy...

Budimex miał wstępnie 207 mln zł zysku netto w IV kw. 2020 r.

Budimex szacuje skonsolidowany wynik finansowy netto za IV kwartał 2020 r. na 207 mln zł, co stanowi wzrost o 117 mln zł r/r (tj. o 130%), podała spółka, prezentując szacunkowe dane."Grupa odnotowała wzrost rentowności netto zarówno w segmencie deweloperskim, jak i w segmencie budowlanym" - czytamy w komunikacie. Publikacja powyższej informacji jest konsekwencją znaczącej zmiany poziomu wyniku finansowego netto w danym okresie, podkreślono także. Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2019 r. miał 7,57 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Sąd zatwierdził układ w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym Rafako

Sąd rejonowy wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu w ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego Rafako, podała spółka. Przedmiotowe postanowienie jest nieprawomocne. Pod koniec grudnia Rafako w restrukturyzacji złożyło w Sądzie Rejonowym w Gliwicach XII Wydział Gospodarczy wniosek o zatwierdzenie układu w ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. W listopadzie ub.r. w toku uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego zatwierdzono propozycje układowe dla wierzycieli. Wyodrębniono 7 grup wierzycieli Propozycje dla grupy II zakładają m.in. konwersję 20% wierzytelności głównej na akcje Rafako w drodze emisji do 50 mln nowych akcji serii L po cenie emisyjnej wysokości 2 zł z wyłączeniem prawa poboru. Rafako w restrukturyzacji jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG. Skonsolidowane...
pge cc

PGE GiEK wycofała z eksploatacji 2 bloki w Elektrowni Dolna Odra o mocy 454 MW

Bloki energetyczne nr 1 i 2 o łącznej mocy 454 MW w Elektrowni Dolna Odra - należącej do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółki zależnej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - zostały wycofane z eksploatacji, podała PGE. "Moc z wycofanych jednostek będzie uzupełniona w systemie elektroenergetycznym przez uruchamiany od grudnia 2020 r. nowy blok o mocy 496 MW, a należący również do PGE GiEK w Oddziale Elektrowni Turów. W IV kwartale 2023 r. moc Elektrowni Dolna Odra zostanie uzupełniona o moc budowanych w oddziale dwóch jednostek gazowo-parowych o łącznej mocy 1 340 MW" - czytamy w komunikacie. Wyłączone jednostki produkowały energię od 1974 roku Przez 46 lat bloki wyprodukowały łącznie blisko 83 mln MWh energii elektrycznej, która trafiała do...
logo pgnig

PGNiG: URE zatwierdził wzrost taryfy dystrybucyjnej PSG średnio o ok. 3,6%

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził nową taryfę nr 9 w zakresie dystrybucji paliw gazowych Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG), podało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). Uśredniony wzrost stawek opłat sieciowych stosowanych do rozliczeń z odbiorcami w taryfie dystrybucyjnej w stosunku do dotychczasowej taryfy, z wyjątkiem gazu koksowniczego, wynosi około 3,6%. PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. "Zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne taryfa dystrybucyjna powinna zostać wprowadzona do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż 45 dni od dnia jej opublikowania przez prezesa URE. Wskazany w decyzji prezesa URE termin obowiązywania nowej taryfy dystrybucyjnej upływa z dniem 31 grudnia 2021 roku" - czytamy w komunikacie. PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005...
dadelo

Dadelo miało 12,52 mln zł przychodów w IV kw. 2020 r., wzrost o 60% r/r

Dadelo miało 12,52 mln zł przychodów w IV kwartale 2020 r. wobec 7,81 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 60%, podała spółka."Narastająco przychody za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku ukształtowały się na poziomie 64 549 tys. zł, co stanowi 94% wzrost względem przychodów odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego w wysokości 33 380 tys. zł" - czytamy w komunikacie. Dadelo zostało przejęte w 2017 roku przez notowaną na GPW spółkę Oponeo.pl.Spółka prowadzi sprzedaż online przez sklep internetowy działający pod marką centrumrowerowe.pl. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w grudniu 2020 r.

Produkcja węgla JSW spadła o ok. 3,4% r/r do 3,77 mln ton w IV kw. 2020 r.

Produkcja węgla w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) wyniosła 3,77 mln ton w IV kw. 2020 r. wobec 3,9 mln ton rok wcześniej (i wobec 3,95 mln ton w poprzednim kwartale), podała spółka."Wyniki operacyjne segmentu węglowego w IV kw. 2020 r. były następujące: - produkcja węgla ogółem wyniosła 3,77 mln ton i była niższa w porównaniu do III kw. 2020 r. o ok. 4,5%, a w stosunku do IV kw. 2019 r. niższa o ok. 3,4%; - produkcja węgla koksowego wyniosła ok. 2,81 mln ton i była niższa w porównaniu do III kw. 2020 r. o ok. 5,5%, a w stosunku do IV kw. 2019 r. wyższa o ok. 8,5%; - produkcja węgla do celów energetycznych wyniosła ok. 0,96 mln ton i była...

Przychody Wojasa spadły o 4,3% r/r do 23,74 mln zł w grudniu

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Wojas w grudniu 2020 roku wyniosły 23,74 mln zł i były niższe o 4,3% w skali roku, podała spółka. "W okresie styczeń-grudzień 2020 wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wyniosła 244 183 tys. zł i była niższa o 16,6% w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej w grudniu 2020 r. wyniosły 15,11 mln zł i były niższe o 29,4% r/r. "Narastająco, w okresie styczeń-grudzień 2020 skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły 160 111 tys. zł i były niższe o 26,1% od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego" - czytamy także. Na spadek sprzedaży detalicznej w grudniu 2020 roku istotny wpływ miało zamknięcie sklepów...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację