XTB
Strona główna Autorzy Autor

80743 POSTY 6613 KOMENTARZE
Wykresy Forex

GPW: Przegląd informacji ze spółek, 15 sierpnia 2019 r.

Cloud Technologies odnotował 1,6 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej jednostce dominującej w II kw. 2019 r. wobec 0,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) zawarło umowę o przejęcie przez Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Ipopema TFI) zarządzania funduszem inwestycyjnym zamkniętym o nazwie Waskulit Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, wpisanym do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFI 870, podał Altus. PKP Polskie Linie Kolejowe oceniły jako najkorzystniejszą ofertę Budimex Budownictwo, spółki zależnej Budimeksu w postępowaniu przetargowym na realizację robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizację robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze świadczeniem usług pogwarancyjnych dla tych...

ECC Games miał 0,17 mln zł zysku netto w II kw. 2019 r.

Warszawa, 14.08.2019 (ISBnews) - ECC Games odnotował 0,17 mln zł zysku netto w II kw. 2019 r. wobec 0,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 0,2 mln zł wobec 0,55 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody i zrównane z nimi sięgnęły 1,05 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 0,89 mln zł rok wcześniej. W drugim kwartale przychody netto ze sprzedaży produktów wyniosły ponad 0,6 mln zł. W dużej mierze są one wynikiem sprzedaży gry mobilnej "Car Mechanic Simulator 18" na platformach AppStore i Google Play. Gra do dziś została zainstalowana na wymienionych platformach ponad 17,3 mln razy. "W dalszym ciągu rozwijamy mobilne wersje gry 'Car Mechanic Simulator', której dystrybucja osiąga naprawdę satysfakcjonujące wyniki. Był to jeden...
Palec na wykresie

GPW: Przegląd informacji ze spółek, 14 sierpnia 2019 r.

AmRest Holdings SE podpisał z Glovoapp23 S.L. umowę sprzedaży przez AmRest 100% udziałów w Restaurant Partner Polska Sp. z o.o. (PizzaPortal) na rzecz Glovo za łączną cenę 30 mln euro plus 5 mln euro kwoty warunkowej ("earn-out"), podała spółka. Vicis New Investments (dawniej ABC Data) wystąpił do zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) z wnioskiem o wykluczenie z obrotu giełdowego wszystkich akcji, podała spółka. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) szacuje łączne skutki finansowe czasowego unieruchomienia instalacji syntezy amoniaku oraz syntezy mocznika, spowodowanego koniecznością remontu kotłów znajdujących się na instalacji przygotowania gazu syntezowego, na 50 mln zł, podała spółka. i2 Development dokona skupu obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł w celu ich umorzenia, podała spółka. Zarząd British Automotive...
Cherrypick Games

Cherrypick Games miało 0,77 mln zł straty netto w II kw. 2019 r.

Warszawa, 13.08.2019 (ISBnews) - Cherrypick Games odnotowało 0,77 mln zł straty netto w II kw. 2019 r. wobec 0,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 0,67 mln zł wobec 1,05 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,89 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 21 tys. zł rok wcześniej. W I poł. 2019 r. spółka miała 0,44 mln zł straty netto w porównaniu z 1,4 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1,93 mln zł w porównaniu z 1,9 mln zł rok wcześniej. "Z uwagi na trwający proces odzyskania należności od KuuHuub Oy za sprzedaż praw do gry 'My Hospital', deweloper odnotował stratę z działalności operacyjnej w wysokości 0,3 mln...
wykres forex i kiursy walut

GPW: Najważniejsze informacje ze spółek, 13 sierpnia 2019 r.

Grupa kapitałowa Fabryk Mebli Forte skorygowała wstępny EBIT za II kwartał 2019 roku do 8 mln zł, a EBITDA za ten okres do 22 mln zł, wynika z komunikatu spółki. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja odnotowała 51,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-II kw. 2019 r. wobec 15,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Premiera gry "Esport Manager" na Nintendo Switch została ustalona na 27 sierpnia, podał Ultimate Games. Zarząd Dróg Miasta Krakowa uznał ofertę ZUE jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. "Utrzymanie, konserwacja i naprawy infrastruktury tramwajowej w zakresie elektroenergetyki trakcyjnej w Krakowie w latach 2019-2022". Wartość brutto złożonej przez spółkę oferty wynosi 50,2 mln zł. Tauron Dystrybucja - spółka zależna Taurona Polskiej...
wykres świecowy czarno-biały

GPW: Najważniejsze informacje ze spółek, 10 sierpnia 2019 r.

Akcjonariusze Trakcji PRKiI zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 13 września br., o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz akcji zwykłych imiennych serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z projektów uchwał. Intencją spółki jest pozyskanie w wyniku oferty kapitału w wysokości nie mniejszej niż 50 mln zł. Vicis New Investments (dawniej ABC Data) wystąpiła do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) 125 266 899 akcjom spółki, stanowiącym 100% udziału w kapitale zakładowym, podała spółka. Analizy przeprowadzone przez Polską Grupę Energetyczną (PGE) wykazały, że projekt uciepłownienia Elektrowni Rybnik nie byłby rentowny, poinformował wiceminister energii Tadeusz Skobel. W...

GPW: Najważniejsze informacje ze spółek, 9 sierpnia 2019 r.

PBDI S.A z Torunia - spółka w 90% zależna Erbudu - zawarła umowę z Parkiem Wiatrowym Lichnowy na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Lichnowy za 22,98 mln zł netto, podał Erbud. W drugim etapie wezwania Acciona na 100% akcji Mostostal Warszawa, który rozpoczął się 6 sierpnia i potrwa do 21 sierpnia, zaproponowana cena jest ostateczna i wynosi 4,5 zł za akcję - tyle samo ile w pierwszym, zakończonym już etapie, podała Acciona. GPW Benchmark szykuje się do przejęcia administrowania indeksami giełdowymi od Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) i chce złożyć do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zgodę na przejęcie stawek WIBOR i WIBID do końca 2019 r., tak aby administrować nimi od początku przyszłego roku poinformował prezes Zbigniew Minda. W ramach wezwania do...
GPW Akcje PKN Orlen i Bogdanki we wtorek 16 lipca

GPW Benchmark szykuje się do przejęcia indeksów i wniosku o przejęcie WIBOR

Warszawa, 08.08.2019 (ISBnews) - GPW Benchmark szykuje się do przejęcia administrowania indeksami giełdowymi od Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) i chce złożyć do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zgodę na przejęcie stawek WIBOR i WIBID do końca 2019 r., tak aby administrować nimi od początku przyszłego roku poinformował prezes Zbigniew Minda. "Przygotowujemy się do przejęcia od GPW indeksów. Wniosek, by GPW Benchmark stał się administratorem wskaźników rynku trafił wcześniej do KNF. Z kolei w grudniu złożymy wniosek o administrowanie stawkami WIBOR i WIBID, tak aby administrować nimi od początku przyszłego roku" - powiedział Minda podczas spotkania z dziennikarzami. W połowie roku giełda podała, że GPW Benchmark jeszcze w tym roku zostanie administratorem indeksów giełdowych z głównego rynku, NewConnect oraz Treasury BondSpot Poland (TBSP),...
Oznaczenie waluty franka szwajcarskiego CHF z klocków

Kurs franka zbliża się do 4 zł, złotówka słabnie

Warszawa, 08.08.2019 (ISBnews/ CMC Markets) - Inwestorzy odwracają się od walut uznawanych za ryzykowne, co skutkuje przeceną złotego. Zyskują za to „bezpieczne przystanie", takie jak frank, przez co kurs CHF/PLN osiągnął poziom najwyższy od wiosny 2017 r. Uczestnicy rynku walutowego obawiają się nasilenia globalnego spowolnienia gospodarczego. Najnowsze decyzje banków centralnych w Azji i Nowej Zelandii utwierdzają ich w przekonaniu, że ryzyko realizacji takiego scenariusza jest realne. Bieżący tydzień przyniósł osłabienie większości walut rynków wschodzących, co odbiło się wyraźnie na notowaniach złotego. Chęć lokowania kapitału w bezpiecznych aktywach i ucieczka od tych uznawanych za ryzykowne dała się odczuć przede wszystkim w cenach szwajcarskiego franka. W poniedziałek para CHF/PLN osiągnęła poziom 3,9760, najwyższy od kwietnia 2017 r., aby w kolejnych dniach ustabilizować się przy...
Ceny waloru na tle oscylatorów

GPW: Najważniejsze informacje ze spółek, 8 sierpnia 2019 r.

Ze względu na złożoność procesu przejęcia Grupy Lotos przez PKN Orlen, Komisja Europejska (KE) uznała dzisiaj, że potrzebuje więcej czasu na jego pełną analizę. Dlatego współpraca z Komisją będzie kontynuowana w tzw. drugiej, finalnej fazie, poinformował PKN Orlen. Pogłębione analizy pozwolą na wypracowanie optymalnych rozwiązań dla rynku w kontekście jego konkurencyjności, podano także. Grupa Kęty odnotowały 75,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 71,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Unibep zawarł umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy 1-go Sierpnia w Warszawie za 22,5 mln zł netto, podała spółka. Komisja Europejska (KE) wszczyna szczegółowe postępowanie wyjaśniające w sprawie planowanego przejęcia Lotosu przez PKN Orlen, podała...
11 bit studios

11 bit studios: Premiera gry ‘Children of Morta’ na PC ustalona na 3 września

Warszawa, 07.08.2019 (ISBnews) - Data premiery gry "Children of Morta" w wersji na komputery PC została ustalona na 3 września 2019 r., podało 11 bit studios. "Premiera gry w wersji na konsole: Xbox One, PS4 i Nintendo Switch będzie miała miejsce 15 października 2019 r." - czytamy w komunikacie. Gra "Children of Morta", której producentem jest amerykańskie studio Dead Mage (11 bit studios jest wydawcą gry) będzie dostępna w dystrybucji cyfrowej na komputery PC oraz konsole Xbox One, PS4 i Nintendo Switch w cenie 21,99 USD/EUR. Wersje pudełkowe (za ich przygotowanie odpowiada firma Merge Games) będą dostępne na komputery PC (w Europie i Australii) oraz konsole PS4 i Nintendo Switch, podano także. 11bit Studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne....
Kurs dolara, franka, euro oraz funta w środę rano

GPW: Najważniejsze informacje ze spółek, 7 sierpnia 2019 r.

Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych z  uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła 354 999 711,20 zł na koniec lipca, podała spółka. Miesiąc wcześniej ich wartość wynosiła 369 474 834,17 zł. Alior Bank nie komentuje na razie dzisiejszej decyzji Komisji Nadzoru Finansowego ws. 10 mln zł kary i czeka na jej uzasadnienie, poinformował ISBnews rzecznik banku Marcin Herman. Konsorcjum Budimeksu (lider: 99% udziału w konsorcjum) i Strabagu podpisało aneksu nr 5 do umowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) na zaprojektowanie i budowę autostrady A1 na odcinku węzeł Tuszyn (bez węzła) - węzeł Bełchatów (z węzłem), o wartości 41,96 mln zł netto, podał Budimex. Z punktu widzenia Alior Banku...
Spadki na rynku

Wyprzedaż na rynkach, WIG20 w opłakanym stanie

Warszawa, 06.08.2019 (ISBnews/ CMC Markets) - Wojny handlowe pogrążyły wycenę WIG20, dla którego wsparciem są teraz minima z maja. Jest jednak szansa, że dzisiejszy poranek będzie dla polskich akcji spokojniejszy. W drugiej części azjatyckich sesji rynki nie pogłębiały spadków, a o godz. 8:00 opublikowano zaskakująco pozytywne dane z niemieckiego przemysłu. Na GPW zrealizował się negatywny scenariusz. Kolejny raz dobra atmosfera na światowych rynkach i nowe, historyczne szczyty amerykańskich indeksów nie zostały wykorzystane przez „byki". Gdy przyszły spadki w USA, nasz rynek runął. Teraz wsparciem dla cen są dołki z maja. Dla WIG20 są to okolice poziomu 2155 pkt. Niestety na linii USA – Chiny stało się to, co wszyscy prognozowali. Teoretyczny rozejm w wojnie handlowej nie trwał długo. Po tym, jak w zeszłym...
Boombit Logo

BoomBit osiągnął w lipcu przychody na poziomie 4,65 mln zł, 19,3% m/m więcej

Warszawa, 06.08.2019 (ISBnews) - BoomBit osiągnął w lipcu przychody na poziomie 4,65 mln zł. To wynik o 19,3% lepszy m/m, podała spółka. Grupa przygotowuje się do premier nowych gier GaaS oraz zwiększa wydatki na User Acquisition, co ma umożliwić osiąganie coraz wyższych przychodów w kolejnych miesiącach. „W lipcu wydane przez Grupę gry w formule GaaS wygenerowały przychody na poziomie 3,4 mln zł, natomiast pozostałe gry (non GaaS) osiągnęły przychody na poziomie 1,3 mln zł. Zgodnie z zapowiedziami Zarządu wzrosły wydatki na User Acquisition (UA) – w ubiegłym miesiącu przekroczyły 2 mln zł" - czytamy w komunikacie. „Jesteśmy umiarkowanie zadowoleni z lipcowych wyników, tym bardziej, że nie mieliśmy w ubiegłym miesiącu żadnej istotnej premiery. Nasze gry wciąż są bardzo dobrze oceniane przez...
byk patrzący w wykresy

GPW: Przegląd najważniejszych informacji ze spółek, 6 sierpnia 2019 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Wittchena wyniosły 23,8 mln zł w lipcu 2019 r. i były wyższe o 22% w skali roku, poinformowała spółka. Rada nadzorcza Alior Banku, zgodnie z wnioskiem zarządu, wyraziła zgodę na otwarcie Wieloletniego Programu Emisji Obligacji oraz upoważniła zarząd do wielokrotnego zaciągania zobowiązań finansowych w ramach Programu w drodze emisji niezabezpieczonych obligacji, w tym obligacji podporządkowanych, podał bank. Łączna wartość nominalna obligacji nie przekroczy 5 mld zł. Awbud w efekcie złożonego pozwu przeciwko Medico-Investment uzyskał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, wydany przez Sąd Okręgowy w Częstochowie, zgodnie z którym pozwany podmiot został zobowiązany do zapłaty ponad 15,45 mln zł na rzecz Awbud, podała spółka. Kwota dotyczy rozliczenia należności wynikających z kontraktu zawartego w 2015 roku na kwotę ponad...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację