XTB
Strona główna Autorzy Autor

84035 POSTY 6719 KOMENTARZE
best sa

Best zaktualizował wartość posiadanych portfeli na łączną kwotę 42 mln zł

Spółki zależne Best dokonały aktualizacji wartości posiadanych portfeli wierzytelności na kwotę 42 mln zł, co wpłynie na wynik grupy za IV kw. 2019 r., podał Best. Best aktualizuje wartość posiadanych portfeli "W wyniku przedmiotowej aktualizacji łączna wartość, o jaką w IV kw. 2019 roku zostały przeszacowane portfele wierzytelności, wyniosła -42 mln zł, co będzie miało wpływ na wartość skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej Best osiągniętego w 2019 roku" - czytamy w komunikacie. Ostateczne wartości i wyniki osiągnięte przez grupę kapitałową Best za 2019 rok zostaną przekazane do publicznej wiadomości w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2019 rok. Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie...
ims

IMS zawiesił politykę dywidendową w odniesieniu do 2019 roku

IMS zawiesił stosowaną przez spółkę politykę dywidendową w odniesieniu do roku 2019 (czyli do dywidendy wypłacanej w roku 2020) i odwołał rekomendację zarzadu dotyczącą wypłaty dywidendy z ubiegłorocznego zysku, podała spółka. Koronawirus powodem zmiany polityki spółki "Zawieszenie stosowanej polityki dywidendowej wynika z szerzącej się pandemii koronawirusa i wpływu tej sytuacji na działalność emitenta . Tym samym, zarząd odwołuje rekomendację dotyczącą wypłaty dywidendy za rok 2019 . O tym, czy i ewentualnie w jakiej wysokości zarząd będzie rekomendował wypłatę zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu dywidendy za rok 2019, zarząd poinformuje w dniu zwołania ZWZ. Decyzja zależeć będzie od aktualnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa oraz przewidywaniach dotyczących sytuacji gospodarczej w przyszłości" - czytamy w komunikacie. W lutym br. spółka poinformowała, że będzie rekomendować wypłatę 0,2 zł dywidendy na akcję...
xtpl

XTPL miało 23,8 mln zł straty netto, 24,09 mln zł straty EBIT w 2019 r.

XTPL odnotowało 23,8 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 7,21 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. XTPL odnotowało 23,8 mln zł skonsolidowanej straty netto "Rok 2019 okazał się dla XTPL okresem, w którym zrealizowaliśmy ważne kroki milowe w komercjalizacji naszej ultraprecyzyjnej metody nanodruku. Zacieśnienie współpracy ze światowymi liderami branży wysokich technologii, udane wydruki linii przewodzących o szerokości jedynie 1,4 µm, rozwój globalnej chmury patentowej rozwiązań XTPL, debiut na Głównym Rynku GPW w Warszawie, założenie spółki zależnej w Stanach Zjednoczonych i przygotowania do startu pierwszych komercyjnych zamówień - sfinalizowanych w marcu 2020 roku - to wydarzenia, z których jesteśmy naprawdę dumni" - powiedział prezes Filip Granek, cytowany w komunikacie. Strata operacyjna wyniosła 24,09...
Palec na wykresie

GPW: Przegląd informacji ze spółek, 24 kwietnia 2020 r.

IMS zawiesił stosowaną przez spółkę politykę dywidendową w odniesieniu do roku 2019 (czyli do dywidendy wypłacanej w roku 2020) i odwołał rekomendację zarzadu dotyczącą wypłaty dywidendy z ubiegłorocznego zysku, podała spółka. XTPL odnotowało 23,8 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 7,21 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Open Finance - w celu dalszego finansowania działalności - zamierza dokonać sprzedaży części lub całości posiadanych akcji Noble Fund Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Noble Funds TFI), podał Open Finance. Kwota uzyskana ze zbycia akcji zostanie przeznaczona na spłatę kredytów zaciągniętych w Getin Noble Banku (GNB), co pozwoli na uwolnienie akcji będących przedmiotem zastawu. BoomBit odnotował 9,88 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r....
open-finance

Open Finance chce sprzedać część lub wszystkie akcje Noble Funds TFI

Open Finance - w celu dalszego finansowania działalności - zamierza dokonać sprzedaży części lub całości posiadanych akcji Noble Fund Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Noble Funds TFI), podał Open Finance. Kwota uzyskana ze zbycia akcji zostanie przeznaczona na spłatę kredytów zaciągniętych w Getin Noble Banku (GNB), co pozwoli na uwolnienie akcji będących przedmiotem zastawu. Open Finance planuje sprzedać część akcji Noble Funds TFI "Obecnie spółka posiada 69 910 akcji NF TFI co stanowi 36,3% kapitału zakładowego NF TFI oraz tyle samo głosów na walnych zgromadzeniu NF TFI. Spośród posiadanych przez spółkę akcji NF TFI - 69 051 sztuk jest obecnie obciążona zastawem rejestrowym i finansowym, które stanowią zabezpieczenie wierzytelności kredytowych zgodnie z zawartymi przez emitenta i bank umowami" - czytamy w komunikacie. Akcje będą...

Akcjonariusze Ciechu zdecydują 21 V o niewypłacaniu dywidendy i skupie akcji

Akcjonariusze Ciechu zdecydują podczas walnego zgromadzenia zwołanego na 21 maja o niewypłacaniu dywidendy z zysku netto spółki za 2019 rok, wynika z projektów uchwał na walne. Akcjonariusze mają także zdecydować o upoważnieniu zarządu spółki do skupu maksymalnie 7,7 mln akcji własnych za kwotę nie wyższą niż 346,5 mln zł. Ciech zadecyduje o niewypłacaniu dywidendy z zysku netto spółki za 2019 rok "Zwyczajne walne zgromadzenie Ciech S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu Ciech w sprawie propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz po zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej postanawia zysk netto w wysokości 60 436 467,46 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy" - czytamy w projekcie. Ponadto akcjonariusze mają zdecydować o upoważnieniu zarządu spółki do skupu akcji własnych. "Łączna...

Prezes PKN Orlen: Strategiczne programy akwizyc. i inwestycje będą kontynuowane

Wszystkie strategiczne inwestycje i akwizycje PKN Orlen będą kontynuowane. Budowanie multienergetycznego koncernu jest konieczne, szczególnie w dobie kryzysu wywołanego pandemią, poinformował ISBnews.TV prezes Daniel Obajtek. PKN Orlen: Wszystkie strategiczne inwestycje i akwizycje będą kontynuowane Prezes spodziewa się, że do końca miesiąca PKN Orlen operacyjnie przejmie Grupę Energa. Według niego, wszystkie warunki formalne zostały spełnione. "Podobnie jest z akwizycją Ruchu. Niebawem ten proces będzie zakończony" – dodał. Odnosząc się do akwizycji Lotosu podkreślił, że jest to proces bardzo zaawansowany i do końca czerwca zapadnie ostateczna decyzja. "Nad warunkami pracujemy od ponad półtora roku. Chcemy je przedstawić Komisji Europejskiej zgodnie z procedurą, która jest w drugiej fazie" – przypomniał Obajtek. Prezes uważa, że wszelkiego rodzaju fuzje są strategiczne nie tylko dla PKN Orlen, ale także dla polskiej gospodarki. Jego zdaniem,...
zwinięte banknoty 100 PLN

P.A. Nova sprzedała Kaufland Polska nieruchomość za 38 mln zł

P.A. Nova podpisała umowę sprzedaży nieruchomości, zabudowanej samoobsługowym obiektem handlowym na rzecz Kaufland Polska Markety za 38,02 mln zł, podała spółka. Środki z umowy wykorzystane będą do spłaty zobowiązań kredytowych "Budowa obiektu realizowana była w okresie od lipca 2019 r. do lutego 2020 r. Zgodnie z polityką rachunkowości stosowaną przez emitenta, przychody z tytułu sprzedaży obiektu rozpoznawane były w całym okresie budowy proporcjonalnie do etapu zaawansowania projektu" - czytamy w komunikacie. Środki uzyskane w wyniku zawarcia umowy będą wykorzystane m.in. do spłaty zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego w Santander Bank Polska. Saldo zobowiązań z tytułu ww umowy kredytowej na dzień zawarcia transakcji wynosiło 24 641 893,93 zł, podano także. P.A. Nova jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych i zarządzającą...
tauron

Tauron planuje przebudowę ponad 22 tys. km linii SN na kablowe do 2040 r.

Tauron Polska Energia planuje przebudowę ponad 22 tys. km istniejących linii napowietrznych średniego napięcia (SN) na linie kablowe do 2040 r., podała spółka. Łącznie z już przebudowanymi liniami będzie to oznaczało 75% udziału sieci kablowych. Tauron planuje wielką przebudowę sieci "Na koniec 2019 roku Tauron Dystrybucja posiadał 25 125 km linii energetycznych kablowych średnich napięć (SN), a więc linii przebiegających trasami pod ziemią. Co roku przybywa ich w Tauronie średnio o tysiąc kilometrów, a wpływ na przyrost linii kablowych SN, poza przebudową istniejących ciągów, ma również rozwój sieci związany z przyłączaniem nowych klientów oraz budowa nowych powiązań sieciowych"- czytamy w komunikacie. Łącznie ponad 38% linii energetycznych SN spółki zostało już skablowanych. Dystrybucja energii jest naszym pierwszym wyborem w zakresie inwestycji. Ich podstawowy cel...

11bit studios rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r.

Zarząd 11bit studios zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom przeznaczenia zysku netto za 2019 r. w wysokości 21,7 mln zł w całości na kapitał zapasowy, tj. o niewypłacaniu dywidendy, podała spółka. 11bit studios rekomenduje przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy "Zarząd 11bit studios informuje, że w dniu 23 kwietnia 2020 roku podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki przeznaczenia całości zysku netto wypracowanego przez spółkę w 2019 roku w wysokości 21 710 280 zł na kapitał zapasowy. Rekomendacja została przedłożona do oceny radzie nadzorczej spółki" - czytamy w komunikacie. Spółka zastrzegła, że ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku za 2019 roku podejmie zwyczajne walne zgromadzenie. W ubiegłym roku akcjonariusze 11bit studios zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 r. i cały zysk osiągnięty...
Samochody Mercedesa

Santander Leasing sfinansował eko-inwestycje o wartości 107 mln zł w I kw.

Santander Leasing sfinansował eko-inwestycje o łącznej wartości 107 mln zł w I kw. 2020 roku, co oznacza wzrost o 27% w skali roku, podała spółka. W kategorii pojazdów hybrydowych i elektrycznych wzrost osiągnął 352% r/r, zaś finansowanie paneli słonecznych zwiększyło się o 346% r/r. Santander Leasing coraz bardziej ekologiczny Pierwsze trzy miesiące 2020 r. to dla nas, poza dobrymi wynikami dla wszystkich kategorii środków, dodatkowo świetne wiadomości, jeśli chodzi o osiągnięte wyniki w realizowaniu 'zielonych inwestycji'. Dla nas - jako dla pionierów finansowania tego rynku w Polsce - segment pojazdów niskoemisyjnych to szczególnie istotny obszar. W podziale na pojazdy elektryczne i hybrydowe osiągnęliśmy imponujące wyniki, odpowiednio +214% i +372% r/r., co stanowiło blisko 38% udziału w realizowanych przez nas 'zielonych inwestycjach'...

TGE wprowadziła obrót gazem w SGT na Rynku Dnia Bieżącego

Towarowa Giełda Energii (TGE) wprowadziła nowy instrument dla gazu ziemnego wysokometanowego grupy E, przesyłanego w obszarze Systemu Gazociągów Tranzytowych (SGT) na Rynku Dnia Bieżącego gazu RDBg, podała giełda. Dotychczas obrót giełdowy gazem w SGT odbywał się na Rynku Dnia Następnego gazu (RDNg). TGE realizuje strategię wzmacniania transparentnego Nowy instrument jest nie tylko uzupełnieniem oferty TGE dla rynku gazu, ale także rozwiązaniem dedykowanym Systemowi Gazociągów Tranzytowych przechodzącemu przez terytorium Polski. Działanie to wpisuje się w konsekwentnie realizowaną przez TGE strategię wzmacniania transparentnego i konkurencyjnego hurtowego rynku gazu ziemnego w Polsce. Zainicjowanie obrotów na tym instrumencie oraz ich przyszła skala będą oczywiście zależały od samych uczestników rynku - powiedział wiceprezes Piotr Listwoń, cytowany w komunikacie. Nowy instrument będzie posiadał oznaczenie SGT_RDB_DD-MM-RR. Za rozliczenie i rozrachunek...

BGK sprzedał obligacje za 13 mld zł, pozyskując środki do walki z koronawirusem

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) sprzedał w czwartek 7-letnie obligacje o wartości nominalnej 13 mld zł, podał bank. Emisję przeprowadzono na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, którego dysponentem jest prezes Rady Ministrów. Obligacje zabezpieczone są gwarancją Skarbu Państwa. BGK sprzedał 7-letnie obligacje na walkę z koronawirusem "Podczas czwartkowej emisji BGK sprzedał obligacje oznaczone kodem FPC0427 za 13 mld zł, przy rocznym kuponie na poziomie 1,875%. Termin zapadalności został ustalony na 27 kwietnia 2027 r. Rentowność obligacji została określona na podstawie wyceny obligacji skarbowych o podobnym terminie zapadalności powiększonych o marżę i wynosi 1,898%. Nabywcami obligacji podczas czwartkowej emisji były banki. Obligacje dopuszczone będą do obrotu na rynku wtórnym, w tym rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie" - czytamy w komunikacie. "Źródłem...

Grupa Kęty: Odchylenia od wykonania prognozy na br. nie powinny przekroczyć 10%

Grupa Kęty zakłada, że ewentualne odchylenia od wykonania prognozy wyników na 2020 r. nie powinny przekroczyć 10%, poinformował członek zarządu Rafał Warpechowski. Trend spadkowy wyhamował, przewidywana stabilizacja Uważamy, że w przypadku surowców trend spadkowy, który już ponad rok obserwujemy zacznie wyhamowywał i na najbliższy okres zakładamy stabilizację. Od strony operacyjnej nasze przewidywania na koniec marca nieco się przesunęły na kolejne miesiące i planujemy, że II i III kwartał to mogą być okresy, w których może wystąpić presja rynkowa na wolumeny i presja na marże. Mówimy o ograniczeniach od kilku do kilkunastu procent i myślimy głównie o obszarze aluminiowym - powiedział Warpechowski podczas telekonferencji. Zaznaczył, że założenia roczne dla Segmentu Opakowań Giętkich powinny zostać zrealizowane. Jednocześnie spółka optymalizuje wydatki inwestycyjne. Jeżeli sprawdzi się ten scenariusz, który...
miedź, miedziane druty, copper

Sprzedaż miedzi płatnej KGHM wyniosła 57,4 tys. ton w marcu, spadek o 10% r/r

Sprzedaż miedzi płatnej KGHM Polska Miedź wyniosła 57,4 tys. ton w marcu 2020 r. i była niższa o 10% niż rok wcześniej, podała spółka, przedstawiając wstępne dane. Mniejsza sprzedaż w porównaniu z rokiem poprzednim "Sprzedaż miedzi płatnej wyniosła 57,4 tys. ton i była niższa o 6,5 tys. ton (-10%) w porównaniu do sprzedaży miedzi z marca 2019 roku. Głównym powodem była niższa sprzedaż tego metalu zrealizowana przez KGHM Polska Miedź" - czytamy w komunikacie. Sprzedaż srebra wyniosła 163,3 tony i była wyższa o 41,3 tony w porównaniu do sprzedaży z marca ubiegłego roku (+34%). Przyczyną były wyniki sprzedażowe dot. srebra z polskich aktywów produkcyjnych. Sprzedaż TPM wyniosła 25,3 tys. troz i była wyższa o 8 tys. troz (+46%) w porównaniu do analogicznego okresu...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację