XTB
Strona główna Autorzy Autor

93130 POSTY 6868 KOMENTARZE
logo ursus

Ursus wnioskuje do ARP o wydłużenie spłaty 15,5 mln zł wierzytelności do 31 III

Ursus w restrukturyzacji zwrócił się do Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) o wydłużenie do 31 marca 2021 r. terminu na rozliczenie należności wynikającej z umowy pożyczki w kwocie 15,5 mln zł plus odsetki, podała spółka. Ursus liczy na wydłużenie terminu "Uwzględnienie wniosku spółki da czas, aby strony wypracowały najkorzystniejsze, najszybsze i zgodne sposoby spłaty przez Ursus S.A. w restrukturyzacji kwot należnych ARP S.A. na podstawie powołanej na wstępie umowy pożyczki" - czytamy w komunikacie. Spółka wyraża przekonanie, że podejmowane rokowania przyczynią się do polubownego rozwiązania sprawy, co z kolei przełoży się na zabezpieczenie słusznych interesów pracowników, wierzycieli i akcjonariuszy, a także samego Ursusa w ramach trwającego postępowania restrukturyzacyjnego, podano także. 7 stycznia Ursus w restrukturyzacji otrzymał od ARP oświadczenie o rozwiązaniu umowy pożyczki z 29...

NanoGroup: Sprzedaż maseczek z powłoką biobójczą ruszy na przełomie I/II br.

Spółka Marion na przełomie stycznia i lutego bieżącego roku rozpocznie sprzedaż maseczek z opracowaną przez NanoGroup powłoką chroniącą przed wirusami, bakteriami i grzybami, podało NanoGroup. NanoGroup będzie sprzedawać maseczki na rynku Niemieckim ora z Polskim "Według informacji przekazanych przez Marion, maseczki trafią na rynek Niemiecki oraz Polski (sklepy Biedronka). Mają być dostępne pod nazwą handlową InventiMask. Produkt posiada zadeklarowaną przez producenta zgodność z normą PN-EN 14683 (sprawność filtracji bakterii na poziomie BFE 99,7%, badanie wykonane przez zewnętrzne laboratorium Eurofins Cosmetics & Personal Care Italy Srl)" - czytamy w komunikacie. Według umowy, NanoGroup przysługuje wynagrodzenie prowizyjne od wielkości sprzedaży. Jego wysokość nie odbiega od przeciętnych stawek rynkowych, dodano. W skład NanoGroup wchodzą trzy spółki zależne działające od kilku lat (NanoVelos S.A., NanoSanguis S.A., NanoThea...
Kurs Pekao w dół w poniedziałek 2 grudnia

KNF zaleciła Bankowi Pekao wstrzymanie wypłaty dywidendy w I poł. 2021 r.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła Bankowi Pekao wstrzymanie wypłaty dywidendy z zysku w I poł. 2021 roku, w tym także niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz niepodejmowanie - bez konsultacji z nadzorem - działań mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej, w tym wykupów akcji własnych, podał bank. Bank Pekao otrzymał od KNF pismo zawierające zalecenia "Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna niniejszym informuje, iż w dniu 14 stycznia 2021 r. otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego pismo zawierające następujące zalecenia: 1. wstrzymanie przez bank wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 roku (w tym także niepodzielonego zysku z lat ubiegłych), 2. niepodejmowanie przez bank w pierwszym półroczu 2021 roku, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących...
GPW sesja z dzwonkiem

Przegląd informacji ze spółek, 14 stycznia 2021r.

Rada nadzorcza Getin Noble Banku (GNB) powołała Jerzego Pruskiego na stanowisko wiceprezesa zarządu ze skutkiem od 14 stycznia 2021 r., podał bank. Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził taryfy na dystrybucję energii na 2021 r. spółkom Energa Operator i PGE Dystrybucja, podał Urząd. Tym samym regulator zakończył wszystkie postępowania dotyczące taryf za dystrybucję energii w 2021 roku. Wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Rotopino.pl - spółkę zależną Oponeo.pl - w 2020 roku wyniosła 88,61 mln zł, co oznacza wzrost o 35% r/r, podało Oponeo.pl. Spółka Baltic Power - wchodząca w skład grupy kapitałowej PKN Orlen - podpisała z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE) umowę o przyłączenie do sieci morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku, podał PKN Orlen. To jeden z kluczowych etapów...
Getin Noble

Jerzy Pruski został powołany na stanowisko wiceprezesa Getin Noble Banku

Rada nadzorcza Getin Noble Banku (GNB) powołała Jerzego Pruskiego na stanowisko wiceprezesa zarządu ze skutkiem od 14 stycznia 2021 r., podał bank."Zgodnie z oceną rady nadzorczej emitenta pan Jerzy Pruski spełnia wszystkie wymogi określone w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe" - czytamy w komunikacie. Jerzy Pruski od listopada 2018 do grudnia 2020 r. pełnił funkcję wiceprezesa Idea Banku Jerzy Pruski od listopada 2018 do grudnia 2020 r. pełnił funkcję wiceprezesa Idea Banku, wcześniej był wiceprezesem Getin Noble Banku (od stycznia 2017 r.). W latach 2009-2016 Pruski był prezesem zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na...
pge cc

URE zatwierdził taryfy Energi Operator oraz PGE Dystrybucji na 2021 rok

Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził taryfy na dystrybucję energii na 2021 r. spółkom Energa Operator i PGE Dystrybucja, podał Urząd. Tym samym regulator zakończył wszystkie postępowania dotyczące taryf za dystrybucję energii w 2021 roku. "Spadek stawek własnych w taryfie Energa Operator wyniesie średnio 1,7% dla wszystkich grup odbiorców (spadek o 1,5% dla odbiorców w gospodarstwach domowych w grupie G11), natomiast w taryfie PGE Dystrybucja stawki własne spadną średnio o 2,2% ( spadek o 1% dla grupy G11)" - czytamy w komunikacie. Od 1 stycznia 2021 roku dystrybutorzy energii pobierają od odbiorców także tzw. opłatę mocową Uwzględniając tę opłatę, średni wzrost rachunku w części dystrybucyjnej dla wszystkich grup odbiorców przyłączonych do sieci Energa Operator wyniesie ok. 16,5% (wzrost o ok. 11,5% dla odbiorców...

Oponeo.pl:Przychody Rotopino.pl wzrosły wstępnie o 35% r/r do 88,6 mln zł w 2020

Wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Rotopino.pl - spółkę zależną Oponeo.pl - w 2020 roku wyniosła 88,61 mln zł, co oznacza wzrost o 35% r/r, podało Oponeo.pl. "Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych przez Rotopino.pl w 2020 roku był wzrost liczby zamówień wynikający ze wzmacniania pozycji na rynku i sprzyjających trendów społecznych wpływających na dynamiczny rozwój segmentu e-commerce" - czytamy w komunikacie. Oponeo.pl sfinalizowało przejęcie Rotopino.pl od TIM za 35 mln zł pod koniec 2020 roku Rotopino.pl podaje na swojej stronie internetowej, że jest liderem w internetowej sprzedaży szerokiej oferty narzędzi dla profesjonalistów, a także majsterkowiczów w Polsce. Poza krajem, społka realizje sprzedaż również w krajach Unii Europejskiej takich jak: Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Holandia. Grupa Oponeo.pl, z...

PKN Orlen: Baltic Power ma umowę z PSE o przyłączenie do sieci farmy na Bałtyku

Spółka Baltic Power - wchodząca w skład grupy kapitałowej PKN Orlen - podpisała z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE) umowę o przyłączenie do sieci morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku, podał PKN Orlen. To jeden z kluczowych etapów przygotowania inwestycji. "W ciągu najbliższych lat chcemy rozpocząć na Pomorzu produkcję energii elektrycznej, która zasili nawet milion gospodarstw domowych. To olbrzymie przedsięwzięcie, wymagające znaczącej rozbudowy sieci przesyłowej na północy Polski. Inwestycje w ten segment będą leżały po stronie Polskich Sieci Elektroenergetycznych Podpisana umowa to mocny sygnał, że nasz projekt wchodzi w zaawansowaną fazę przygotowań" - powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie. Grupa Orlen prowadzi prace przygotowawcze do realizacji morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku o mocy do 1,2 GW. Inwestycja będzie zlokalizowana ok. 23 km od...
tauron

Tauron: Liczniki ze zdalnym odczytem będzie mieć 4,5 mln klientów do 2028 r.

Liczniki ze zdalnym odczytem posiada 0,5 mln klientów Taurona Polskiej Energii, a w ciągu ośmiu lat liczba ta powinna sięgnąć niemal 4,5 mln w związku z koniecznością realizacji obowiązku wynikającego z regulacji unijnych, podała spółka."Zgodnie z unijnymi regulacjami, spółki dystrybucyjne powinny bowiem do 2028 roku wyposażyć w takie urządzenia 80% swoich indywidualnych odbiorców. Korzystający z inteligentnych liczników zyskują możliwość automatycznego kontrolowania zużycia energii, a co za tym idzie - bardziej świadomego jej wykorzystywania" - czytamy w komunikacie. W spółce zależnej Tauron Dystrybucja rozpoczęto prace przygotowawcze do uruchomienia projektu, którego celem będzie realizacja obowiązku ustawowego w wymaganym terminie Obowiązek ten wynika z przyjętej przez rząd nowelizacji prawa energetycznego, obecnie procedowanej w Sejmie. "Wymiana liczników na inteligentne u klientów indywidualnych, nawet rozłożona w czasie,...

Unibep zrealizuje etap 3B inwestycji na 89 mieszkań przy ul. Coopera w Warszawie

Unibep podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa etapu 3B inwestycji na 89 lokali mieszkalnych przy ulicy Coopera w Warszawie, podała spółka. Wartość umowy to ok. 22,7 mln zł netto. Unibep podpisał nową umowę "Przedmiotem umowy jest budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. W 3 budynkach o wysokości 4 kondygnacji nadziemnych znajdzie się łącznie 89 lokali mieszkalnych oraz 110 miejsc garażowych" - czytamy w komunikacie. Termin rozpoczęcia realizacji inwestycji ustalony został na I kwartał 2021 r., zaś zakończenia na II kwartał 2022 r. Zamawiający to Coopera Idea - spółka pośrednio zależna od Unibepu w której wspólnikiem jest Unidevelopment. "Szacunkowe wynagrodzenie emitenta za wykonanie przedmiotu uUmowy wynosi ok. 22,7 mln zł netto" - czytamy dalej. Grupa...

ARP Leasing i Alior Leasing mają porozumienie w ramach ‘tarczy’ dla transportu

ARP Leasing i Alior Leasing podpisały porozumienie o współpracy przy refinansowaniu przez ARP Leasing umów leasingowych sektora transportu ciężarowego i autokarowego, połączonym z 12-miesięczną karencją w spłacie rat. Klienci Alior Leasing, dotknięci negatywnymi skutkami finansowymi pandemii COVID-19 mogą ubiegać się o wsparcie finansowe oferowane przez ARP Leasing w ramach tarczy antykryzysowej, podała Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP). Porozumienie zawarte z Alior Leasing jest kolejną umową o współpracy "Dzięki podpisanemu dziś porozumieniu, będziemy mogli dotrzeć z ofertą tarczy antykryzysowej do jeszcze szerszego grona polskich firm z branży transportowo-autokarowej. Trwająca już wiele miesięcy trudna sytuacja gospodarcza wymaga wychodzenia poza przyjęte schematy i nieustannego poszukiwania rozwiązań, które pomogą polskim przedsiębiorcom przetrwać finansowo najbliższe miesiące. Zawarte przez ARP Leasing i Alior Leasing porozumienie zakłada spójne i partnerskie podejście...

MZ: Liczba wykonanych szczepień przeciw COVID-19 wzrosła do ponad 369 tys.

Liczba wykonanych szczepień przeciw COVID-19 wyniosła 369 212 według stanu na dziś na godz. 8.00, podało Ministerstwo Zdrowia. Dotychczas do Polski dostarczono 1 080 630 szczepionek. Liczba nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia wyniosła 9 436. Odnotowano prawie 9,5 tys. nowych przypadków COVID-19 Liczba dawek dostarczonych do punków wyniosła 521 220, zaś liczba zutylizowanych dawek szczepionki sięgnęła 909, podał resort na swoim profilu na Twitterze. Liczba niepożądanych odczynów poszczepiennych wyniosła 64, podano także. Resort poinformował dziś również, że odnotowano 9 436 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzone pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. "Mamy 9 436 nowych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: mazowieckiego (1231), wielkopolskiego (1058), kujawsko-pomorskiego (993), pomorskiego (878), zachodniopomorskiego (788), śląskiego (727), warmińsko-mazurskiego (690), łódzkiego (554), dolnośląskiego (463), lubelskiego (403), małopolskiego (337), podlaskiego (291), lubuskiego (288), opolskiego...

Grupa Robyg zakontraktowała 2 567 lokali, przekazał 2 700 w 2020 roku

Grupa Robyg podpisała 2 567 umów deweloperskich w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu w 2020 r., przekazała 2 700 lokali, podała spółka. Liczba umów rezerwacyjnych w ub.r. wyniosła 2 155. Grupa Robyg zakłada wzrost popytu w branży nieruchomości Potencjał sprzedażowy spółki na nadchodzące kwartały jest wysoki - obecnie w ofercie znajduje się około 2 100 lokali, a dodatkowo zasoby gruntów umożliwiają wybudowanie ponad 21 200 mieszkań. Grupa ma w budowie ponad 4 200 mieszkań - wszystkie prace przebiegają zgodnie z harmonogramami, podano. "W branży nieruchomości mieszkaniowych na 2021 rok zakładamy wzrost popytu - zwłaszcza, że WIBOR jest rekordowo niski, co może zachęcać do inwestycji w nieruchomości. Lokowanie kapitału w nieruchomości daje obecnie znacznie wyższe stopy zwrotu niż lokaty bankowe czy inwestycje na rynku kapitałowym. Pewna nadpłynność gotówki na...
erbud

Erbud zbuduje komendę Policji w Mińsku Mazowieckim za 22,5 mln zł netto

Erbud podpisał umowę na realizację budowy Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim o wartości 22,5 mln zł netto, podała spółka. Erbud z nową umową "Przedmiot kontraktu 'Budowa budynku dwukondygnacyjnego Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, wraz z garażami i budynkiem magazynowym'. Wartość kontraktu 22 500 000 zł netto. Terminy realizacji 30 miesięcy od daty podpisania umowy" - czytamy w komunikacie. Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. miała 2,31 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Unseen Silence chce pozyskać 1 mln zł z emisji akcji, wejść na NewConnect w 2021

Unseen Silence aktualnie realizuje emisję akcji do 1 mln zł i planuje wejście na NewConnect w bieżącym roku, poinformował prezes Ignacy Kurkowski. W pełnej produkcji spółka ma aktualnie dwie gry "Ultra Mega Cats" i "Terror: Endless Night". Unseen Silence planuje debiut na NewConnect przed końcem bieżącego roku "Chcemy pozyskać 1 mln zł z emisji trwającej do 29 stycznia. Planujemy debiut na NewConnect przed końcem bieżącego roku. Produkcja 'Ultra Mega Cats' ma być podstawą większego uniwersum jakie tworzymy wokół tej marki i planujemy jej rozwój przez najbliższe lata i różne metody monetyzacji. Dlatego też, aż 85% finansowania pozyskanego z obecnej emisji będzie przeznaczone na tę grę" - powiedział Kurkowski podczas wideokonferencji. W puli trwającej oferty publicznej akcji znajduje się blisko 33,9 tys. nowych walorów serii...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację