Conotoxia
Strona główna Autorzy Autor

80743 POSTY 6613 KOMENTARZE
kety

Grupa Kęty miała 120,96 mln zł zysku netto, 187,36 mln zł EBITDA w II kw.

Grupa Kęty odnotowała 120,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 75,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Grupa Kęty podsumowuje wypracowane przez siebie wyniki Zysk operacyjny wyniósł 151,54 mln zł wobec 101,64 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 187,36 mln zł wobec 135,5 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 892,75 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 835,43 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2020 r. spółka miała 204,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 133,73 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 723,87 mln zł w porównaniu z 1 616,34 mln zł...

Łączne przychody Grupy BoomBit wzrosły o 8% m/m do 9,8 mln zł w lipcu

Łączne przychody Grupy BoomBit wyniosły 9,8 mln zł w lipcu 2020 r. co oznacza wzrost o 8% m/m, podała spółka. Nakłady marketingowe wyniosły w tym okresie łącznie 4,7 mln zł (wzrost o 4% m/m). BoomBit prezentuje swoje lipcowe przychody 24 lipca wprowadziliśmy z sukcesem na rynek kolejną grę hypercasual - 'Bike Jump', która od debiutu została pobrana już ok. 3 mln razy. Jest to bardzo dobry wynik, a gra może zostać kolejnym naszym hitem. Również wydana niedawno inna gra hypercasual  - 'Car Mechanic', wzbudziła zainteresowanie graczy i pobrana została prawie 6 mln razy generując satysfakcjonujące przychody. W lipcu kontynuowaliśmy kampanie marketingowe dla naszych kluczowych gier GaaS, cały czas rozwijanych i zdobywających nowych graczy. Warto także dodać, że lipiec był miesiącem w...
rafako

Rafako ma przedwstępną umowę sprzedaży Rafako EBUS na rzecz ARP

Rafako zawarło z Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP) przedwstępną umowę sprzedaży 100% udziałów w spółce Rafako EBUS za cenę 15 tys. zł, a także przedwstępną umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) - oddziału w Solcu Kujawskim z Rafako EBUS przy udziałe ARP za cenę 30,99 mln zł, podało Rafako. Rafako planuje sprzedać Rafako EBUS "Na podstawie przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów, emitent oraz ARP zobowiązali się zawrzeć warunkową umowę sprzedaży 100% udziałów w kapitale zakładowym EBUS, po ziszczeniu się warunków zawieszających, które obejmują m.in.: (1) uzyskanie pozytywnego wyniku badania technologicznego rozwiązań wchodzących w skład ZCP, (2) uzyskanie przez emitenta oraz ARP stosownych zgód korporacyjnych, (3) uzyskanie przez emitenta zgód instytucji finansowych na zbycie udziałów EBUS oraz ZCP oraz zniesienie obciążeń, (4) uzyskanie zgód...

TGE: Wolumen obrotu na europejskim RDB SIDC przekroczył 1 TWh

Łączny wolumen obrotu na europejskim Rynku Dnia Bieżącego SIDC prowadzonym w modelu XBID po raz pierwszy w historii tego rynku przekroczył 1 TWh, podała Towarowa Giełda Energii (TGE). TGE: Wolumen obrotu na europejskim RDB SIDC przekroczył 1 TWh "Przez pierwsze siedem miesięcy br. wolumen obrotu wzrósł na RDB r/r 32-krotnie. Jest to zarazem prawie 6 razy więcej niż wolumen RDB w całym roku 2019 (174 527 MWh)" - czytamy w komunikacie. TGE odnotowała także rekordowy miesięczny wolumen na Rynku Dnia Bieżącego w czerwcu br. (250 306 MWh). Wolumen obrotu w lipcu przekroczył 200 tys. MWh po raz drugi w historii tego rynku (221 661 MWh). "Cieszy nas, że Towarowa Giełda Energii coraz mocniej zaznacza swoją obecność na arenie międzynarodowej. Dzieje się to za...

ZWZ Dom Development zdecyduje 31 VIII o wypłącie 9,5 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze Dom Development zdecydują podczas walnego zgromadzenia, zwołanego na 31 sierpnia, o przeznaczeniu 239,6 mln zł z zysku netto za 2019 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę 9,5 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne. Dom Development zdecyduje o przeznaczeniu 239,6 mln zł z zysku netto za 2019 rok na dywidendę "Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Dom Development  postanawia przeznaczyć część zysku netto w kwocie 239 575 009 zł tj. 9,50 zł na każdą akcję, na wypłatę dywidendy akcjonariuszom , a część zysku netto w kwocie 65 089 927,64 zł przeznaczyć na powiększenie kapitału zapasowego" - czytamy w projekcie. Walne zgromadzenie ma ustalić dzień dywidendy na 7 września 2020 roku, zaś dzień wypłaty dywidendy na 14 września 2020 roku, wynika...

Stalprodukt miał wstępnie 78,48 mln zł zysku netto w I poł. 2020 r.

Skonsolidowany zysk netto Stalproduktu wyniósł 78,48 mln zł w I półroczu 2020 r. w porównaniu do 137,28 mln zł, stanowiących średnią wyników z I półrocza 2018 i 2019 roku, podała spółka, prezentując dane przygotowane w ramach prowadzonych procedur konsolidacyjnych. Stalprodukt: Skonsolidowany zysk netto wyniósł 78,48 mln zł w I półroczu 2020 r. Skonsolidowany zysk operacyjny Stalproduktu wyniósł 94,07 mln zł w I półroczu wobec 162,76 mln zł, stanowiących średnią wyników z I półrocza 2018 i 2019 roku. "Spadek skonsolidowanych wyników jest spowodowany przede wszystkim gorszymi wynikami Segmentu Cynku, które są efektem niskich notowań cen cynku na giełdzie w Londynie" - czytamy w komunikacie. Przyjęte przez spółkę kryterium istotności oznacza zmianę na poziomie +/- 25% w stosunku do wartości bazowej, podano również. "Jednocześnie na podstawie...
tauron

Tauron utworzy odpisy w segmentach Wydobycie, Wytwarzanie, Tauron Ciepło

Tauron Polska Energia dokona odpisów w segmentach Wydobycie i Wytwarzanie na łącznie 227 mln zł - ich szacunkowy wpływ na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto wyniesie 184 mln zł, podała grupa. Z kolei odpisy aktualizujące związane ze spółką zależną Tauron Ciepło mogą wynieść 0,8 mld zł. Tauron Polska Energia dokona odpisów w segmentach Wydobycie i Wytwarzanie na łącznie 227 mln zł "Analizy wykazały zmiany w zakresie wartości odzyskiwalnej aktywów trwałych w segmentach Wydobycie i Wytwarzanie, na które wpływ mają przede wszystkim następujące czynniki: - zmiana założeń dotyczących kosztu kapitału dla aktywów węglowych wynikająca m.in. z ryzyka pogorszenia sytuacji gospodarczej, na które ma wpływ pandemia COVID-19, - spadek marży na energii elektrycznej na skutek obniżenia ceny sprzedaży energii elektrycznej w jednostkach biomasowych" - czytamy...
Filia PKO BP

PKO BP nie spodziewa się istotnego wzrostu rezerw w 2021 roku

PKO Bank Polski nie spodziewa się istotnego wzrostu rezerw w 2021 roku i chce utrzymać pozytywny trend w zakresie kosztu ryzyka. Bank jest gotowy na "nowe otwarcie" - tj. bezpieczną sprzedaż kredytów we wszystkich segmentach, co powinno być już widoczne w III kwartale tego roku, poinformował wiceprezes PKO BP, odpowiedzialny za obszar zarządzania ryzykiem Piotr Mazur. PKO Bank Polski szacuje rezerwy na 2021 rok "Nie wiemy, jak sytuacja pandemii będzie się rozwijała w ciągu najbliższych miesięcy. Te najbliższe kwartały będą podobne. Myślę, że również w kolejnych kwartałach pewnie dotworzymy jakąś cześć rezerw - znowu trochę na przyszłość po to, by ubezpieczyć rok 2021" - powiedział Mazur podczas konferencji prasowej. Jak podkreślił, bank wszedł w okres kryzysowy z bardzo dobrym portfelem kredytowym. "Pracowaliśmy nad...
siedziba asseco

Asseco udostępniło aplikację do monitorowania zdrowia przez pacjentów

Asseco Poland udostępniło aplikację mobilną "Moje Pomiary" do samodzielnego monitorowania stanu zdrowia przez pacjentów, podała spółka. Asseco wspiera placówki medyczne oraz pacjentów Chcemy, aby tworzone przez nas rozwiązania ułatwiały funkcjonowanie zarówno placówkom medycznym, jak i ich pacjentom. 'Moje Pomiary' powstały zwłaszcza z myślą o osobach, które często przekazują informacje o stanie swojego zdrowia lekarzom. Dzięki temu mogą one być w szybki sposób dołączone do ich dokumentacji przechowywanej w elektronicznym systemie jednostki medycznej. Nie jest konieczne żadne skanowanie lub przepisywanie. Aplikacja usprawnia więc również pracę lekarzy, którzy mają dzięki temu więcej czasu dla pacjenta w trakcie wizyty kontrolnej - powiedział wiceprezes Krzysztof Groyecki, cytowany w komunikacie. Z aplikacji "Moje Pomiary" można korzystać na dwa różne sposoby. Pacjent może w niej ręcznie zapisywać różne wskaźniki...
kurs akcji energa

Energa widzi potencjał CCGT Gdańsk dla zaopatrzenia w parę rafinerii Grupy Lotos

Energa dostrzega potencjał budowy bloku gazowo-parowego (CCGT) w Gdańsku w kontekście zaopatrzenia w parę technologiczną rafinerii Grupy Lotos, poinformowało ISBnews biuro prasowe spółki. Synergie będą badane w trakcie procesu integracji grup kapitałowych. Energa dostrzega potencjał budowy bloku gazowo-parowego (CCGT) w Gdańsku "Odnośnie CCGT Gdańsk, wydana została decyzja środowiskowa na budowę bloku. Spółka dostrzega potencjał bloku gazowo-parowego w Gdańsku do zaopatrzenia w parę technologiczną rafinerii należącej do Grupy Lotos. Synergie te będą badane w trakcie procesu połączenia Grup PKN, Energa oraz Lotos" - napisało biuro prasowe Energi w odpowiedzi na pytania ISBnews. W przypadku bloku CCGT Grudziądz przeprowadzono już prace projektowe oraz uzyskano kluczowe decyzje administracyjne dla osiągnięcia gotowości realizacyjnej projektu. Obecnie prowadzone są działania związane z wyłonieniem generalnego wykonawcy elektrowni. "Projekt został zgłoszony...
open-finance

Open Finance dokona 11,19 mln zł odpisów w zw. wnioskiem o upadłość Home Broker

Open Finance dokona odpisów aktualizujących w związku z wnioskiem o ogłoszenie upadłości spółki zależnej Home Broker, które obniżą wynik jednostkowy za I półrocze o 11,19 mln zł brutto, podała spółka. Open Finance dokona odpisów aktualizujących w związku z wnioskiem o ogłoszenie upadłości spółki zależnej Home Broker "W związku ze złożeniem przez zarząd spółki zależnej Home Broker S.A. wniosku o ogłoszenie upadłości spółki Home Broker S.A. emitent stwierdził konieczność dokonania odpisu aktualizującego wartość krótkoterminowych aktywów finansowych dotyczących pożyczek udzielonych spółce Home Broker S.A. w kwocie 8 211 tys. zł oraz odpisu aktualizującego wartość rozrachunków handlowych pomiędzy Open Finance S.A. i Home Broker S.A. w kwocie 2 983 tys. zł, co będzie skutkowało korektą wyniku jednostkowego za okres 6 miesięcy 2020 roku...
siedziba asseco

Asseco wdrożyło platformę do e-podpisu w BFF Banking Group w Polsce

Asseco Data Systems i BFF Banking Group podpisały porozumienie dotyczące wdrożenia platformy do elektronicznego podpisywania dokumentów dla pracowników BFF w Polsce, podała spółka. Asseco wprowadza nową technologię BFF Banking Group w Polsce to przykład partnera zdecydowanego, otwartego na nowe rozwiązania, który od początku wiedział, czego potrzebuje. To najważniejszy warunek powodzenia projektu paperlessowego. Cieszę się, że BFF Banking Group w Polsce dołączył do organizacji, które zaufały doświadczeniu Asseco i doceniły ogromną wartość podpisu elektronicznego - powiedział dyrektor sprzedaży projektów kluczowych Asseco Data Systems Artur Miękina, cytowany w komunikacie. Platforma pozwoli pracownikom BFF podpisywać elektronicznie wszystkie dokumenty, niezależnie od urządzenia, z którego korzystają. Umożliwiła to usługa SimplySign - funkcjonujący w chmurze kwalifikowany podpis elektroniczny w formie mobilnej aplikacji, wskazano w materiale. Wprowadzenie podpisu elektronicznego umożliwiło nam...
tauron

Tauron sprzedaje gaz ziemny 100 tys. gospodarstwom domowym

Tauron Polska Energia sprzedaje gaz ziemny już 100 tys. gospodarstwom domowym, podała spółka. Tauron sprzedaje gaz ziemny 100 tys. gospodarstwom domowym "Duże zainteresowanie ze strony klientów i ich pozytywne opinie o naszej ofercie, to najlepszy dowód na to, że Tauron jest marką budzącą zaufanie. Przy budowaniu oferty gazowej wykorzystaliśmy nasze najlepsze doświadczenia związane ze sprzedażą energii, oferując klientom wygodne usługi serwisowe. Takie podejście to kolejny etap budowy koncernu multienergetycznego, którego kompleksowa oferta obejmuje media energetyczne powiązane z całym spektrum usług dodatkowych" - powiedział prezes Taurona Wojciech Ignacok, cytowany w komunikacie. W 2019 roku udział firmy w rynku zmiany sprzedawcy gazu na rynku masowym sięgnął niemal 40% w grupach taryfowych W 1-4, podano także. Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która...

Akcjonariusze Inno-Gene zdecydują I IX o przejściu na GPW i programie motywac.

Akcjonariusze Inno-Gene zdecydują o przeniesieniu notowań spółki na główny parkiet oraz o uchwaleniu programu motywacyjnego dla pracowników podczas walnego zgromadzenia, zaplanowanego na 1 września, podała spółka. Inno-Gene planuje przejść na główny parkiet GPW "Kluczowymi decyzjami podejmowanymi przez zgromadzenie będzie podjęcie uchwał o przeniesieniu notowań spółki na rynek podstawowy GPW oraz o emisji 570 000 akcji skierowanych do pracowników i współpracowników, po spełnieniu kryteriów kapitalizacji oraz zysku netto w latach 2020 (3 mln zł) i 2021 (5 mln zł). Program zakłada, że cała grupa Inno-Gene wypracuje w 2020 roku co najmniej 5 mln zł przychodu, a w roku kolejnym 8 mln zł przychodu" - czytamy w komunikacie. Jak zaznaczono, decyzja o przeniesieniu notowań wypływa wprost z osiągnięcia odpowiedniej kapitalizacji spółki. Celem zmiany rynku notowań...

LPP przystąpiło do inicjatywy ‘Zero Discharge of Hazardous Chemicals’

LPP jako pierwsza polska firma przystąpiła do międzynarodowej inicjatywy, której celem jest globalne ograniczanie negatywnego wpływu branży odzieżowej na środowisko naturalne - "Zero Discharge of Hazardous Chemicals" (ZDHC), podała spółka. LPP przystąpiło do inicjatywy 'Zero Discharge of Hazardous Chemicals' Dołączenie do inicjatywy oznacza dla gdańskiej spółki dostęp do światowego know-how, najlepszych praktyk, standardów i rozwiązań wykorzystywanych nie tylko przez inne firmy, ale też przez środowiska akademickie oraz branżowe, które stymulują rozwój przemysłu tekstylnego, podano w komunikacie. "Obszar związany z substancjami chemicznymi wykorzystywanymi w sektorze wymaga ciągłego budowania wiedzy wewnątrz firmy i wśród naszych partnerów. ZDHC pozwala połączyć siły, by sprostać temu niełatwemu wyzwaniu. Jednakże każda firma samodzielnie odpowiada za wdrożenie standardów u swoich podwykonawców. Wymaga to także zwiększenia transparentności produkcji, bo np....

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację