Conotoxia
Strona główna Autorzy Autor

153521 POSTY 9006 KOMENTARZE

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 22 marca 2023 r.

Aplisens odnotował 20,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 17,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. KGHM Polska Miedź odnotował 4 772 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 6 156 mln zł zysku rok wcześniej,...
GPW sesja z dzwonkiem

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 21 marca 2023 r.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) odnotowała 7,56 mld zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 0,9 mld zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej podjął decyzję o rekomendacji niewypłacania dywidendy za rok 2022, podała spółka. Decyzja jest wynikiem analizy ogólnej wysokości zadłużenia spółki...

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 20 marca 2023 r.

CD Projekt zdecydował o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość poniesionych dotychczas nakładów na prace rozwojowe związane z projektem Sirius tworzonym przez studio The Molasses Flood, podała spółka. Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 0,50% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 1 686,56 pkt w poniedziałek, 20 marca. Scope Fluidics przeznaczy, zgodnie z wcześniejszą...
Symbol GPW na tle wykresu

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 17 marca 2023 r.

Zarząd Banku Handlowego, uwzględniając oczekiwania Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), dynamiczne zmiany w otoczeniu sektora bankowego oraz regulacje w zakresie minimalnego wymogu dotyczącego funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL) dla grupy, zarekomendował wypłatę 9 zł dywidendy na akcję z zysku za 2022 rok, podała spółka. PKN Orlen uruchomił Akademię Wodorową -...

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 16 marca 2023 r.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy postanowił odmówić zatwierdzenia układu przyjętego w toku przyspieszonego postępowania układowego, toczącego się wobec Nextbike Polska w restrukturyzacji, podała spółka. Nextbike podkreśla, że postanowienie sądu nie jest prawomocne i zapowiedział wniesienie zażalenia. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała decyzję o zatwierdzeniu suplementu nr 2 do prospektu DB...
GPW sesja z dzwonkiem

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 15 marca 2023 r.

Alumetal planuje zwiększyć ilości sprzedaży i wypełnienie posiadanych mocy produkcyjnych w 2023 r., zapowiedziała prezes Agnieszka Drzyżdżyk. Alumetal odnotował 245,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 151,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Alumetal postanowił zarekomendować przeznaczenie 156,09 mln zł z zysku netto...
GPW sesja z dzwonkiem

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 14 marca 2023 r.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka odnotowała 36,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 59,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Sfinks Polska miał wstępnie 5,5 mln zł jednostkowego zysku netto w IV kw. 2022 r. wobec 11,5 mln zł straty rok wcześniej,...

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 13 marca 2023 r.

Wojas jako lider konsorcjum zawarł umowę ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez 3 Regionalną Bazę Logistyczną w Krakowie, na wykonanie i dostawę w latach 2023 – 2025 trzewików dla Wojska Polskiego. Łączna wartość kontraktu z opcjami dodatkowymi wynosi 138,6 mln zł netto, z tego na Wojas przypada 75%, podała spółka. Kruk...

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 10 marca 2023 r.

PrimeBit Games podpisał z BTC Studios list intencyjny, który zakłada, że strony zobowiązują się do podpisania umowy właściwej do 10 tygodni od dnia podpisania listu intencyjnego. Unidevelopment planuje na połowę marca br. rozpoczęcie procesu oferowania obligacji w trybie oferty publicznej, przy czym w tym procesie nie jest wymagane sporządzenie prospektu...
GPW sesja z dzwonkiem

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 9 marca 2023 r.

Pure Biologics zawarła z Agencją Badań Medycznych umowę na realizację i dofinansowanie projektu PB003 PureActivator ramach konkursu na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii komórkowych lub produktów białkowych, podała spółka. Całkowita wartość projektu wynosi 48,9 mln zł, a rekomendowana przez ABM kwota dofinansowania 32,44 mln zł. Termin...

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 8 marca 2023 r.

Asseco Poland miało 126,2 mln zł skonsolidowanego wyniku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2022 r. i 502,5 mln zł w całym ub.r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. Ostateczne wyniki zostaną przekazane 23 marca 2023 r. Creepy Jar, w ramach nowej roadmapy dla gry Green Hell,...
GPW sesja z dzwonkiem

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 7 marca 2023 r.

DB Energy oraz wszyscy członkowie zarządu, będący głównymi akcjonariuszami spółki (prezes Krzysztof Piontek oraz wiceprezesi Piotr Danielski i Dominik Brach) podpisali z Domem Maklerskim Navigator umowy ograniczające zbywalność akcji (umowy lock-up), podała spółka. Frozen Way  wyznaczył premierę dodatku do gry "House Flipper" pt. "House Flipper - Farm DLC" (wersja PC)...
byk na GPW

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 6 marca 2023 r.

Przychody z gier Grupy BoomBit wyniosły 19,45 mln zł w lutym 2023 r. co oznacza spadek o 17,4% m/m, podała spółka. Łączna liczba pobrań gier grupy wyniosła 13,3 mln. Synektik Pharma - spółka zależna Synektika - uzyskała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego FLT (18F) Synektik (Fluorodeoksytymidyna 18F), podał...

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 3 marca 2023 r.

Atende miało 5,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2022 r. wobec 1,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane. Cavatina Holding otrzymała pozwolenie na użytkowanie biurowca powstałego w ramach II etapu inwestycji Cavatina Hall w Bielsku-Białej, podała spółka....

Akcjonariusze Mercator Medical złożyli oferty sprzedaży 221 tys. akcji w buy-backu

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Mercator Medical ogłoszone przez jego spółkę zależną - LeaderMed B.V. z siedzibą w Holandii - zostało złożonych ogółem 219 ofert sprzedaży akcji, na łączną liczbę 221 151 walorów, w całym okresie przyjmowania ofert, podała spółka. Łączna liczba akcji objętych złożonymi ofertami...

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 2 marca 2023 r.

Wartość portfela zamówień Unibepu w budownictwie kubaturowym na rok 2023 i kolejne lata wynosi ok. 1,5 mld zł; w sekcji infrastrukturalnej aktualna wartość portfela zleceń na kolejne lata wynosi ok. 950 mln zł, a w segmencie budownictwa energetyczno-przemysłowego 615 mln zł, podała spółka. Z kolei aktualna wartość portfela zamówień...

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 1 marca 2023 r.

Sescom odnotował 0,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2022/2023 (październik-grudzień 2022) wobec 0,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Kredyt Inkaso odnotowało 0,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obrotowego 2022/2023...

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 28 lutego 2023 r.

LiveChat Software odnotował 47,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. roku obrotowego 2022/2023 (tj. październik-grudzień 2022) wobec 29,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Marcelin Management - spółka zależna Amiki - zawarł umowę sprzedaży 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Nowe Centrum, podała Amica. Wartość transakcji to 14...
Logo polskiej spółki LiveChat Software

LiveChat miał 47,19 mln zł zysku netto, 50,93 mln zł zysku EBIT w III kw. r.obr. 2022/23

LiveChat Software odnotował 47,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. roku obrotowego 2022/2023 (tj. październik-grudzień 2022) wobec 29,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 50,93 mln zł wobec 31,98 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 85,9 mln zł w III...

PKN Orlen chce być jednym z najszybciej rozwijających się koncernów na świecie

PKN Orlen chce być jednym z najszybciej rozwijających się koncernów na świecie i zakłada dwucyfrowy poziom wskaźnika ROACE do 2030 roku, poinformował dyrektor wykonawczy ds. zarządzania finansami Michał Perlik. "Chcemy być jednym z najszybciej rozwijających się koncernów na świecie" - powiedział Perlik podczas prezentacji nowej strategii do 2030 roku. Jak zapowiedział,...
GPW sesja z dzwonkiem

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 27 lutego 2023 r.

Zarząd Creepy Jar zamierza zarekomendować walnemu zgromadzeniu podjęcie uchwały o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy co najmniej 50% zysku netto spółki za 2022 rok, podała spółka. Creepy Jar miał przychody ze sprzedaży w wysokości 54,9 mln zł w 2022 r. (+19% r/r), a zysk netto 36,5 mln zł (+25% r/r), podała...

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 24 lutego 2023 r.

Wasko odnotowało 2,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2022 r. wobec 10,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Wstępny skonsolidowany zysk netto Grupy Kruk za 2022 rok wynosi 805 mln zł, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. Enter Air i Rainbow Tours podpisały umowę...

PKN Orlen 28 lutego przedstawi zaktualizowaną strategię i politykę dywidendową

PKN Orlen zaprezentuje zaktualizowaną strategię koncernu po przejęciu Grupy Lotos i Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), a także zaktualizowaną politykę dywidendową 28 lutego br., poinformował członek zarządu koncernu ds. finansowych Jan Szewczak. Orlen szykuje aktualizację polityki dywidendowej "Wraz z aktualizacją strategii przedstawimy także zaktualizowaną politykę dywidendową, która będzie jednym z...
GPW sesja z dzwonkiem

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 23 lutego 2023 r.

Santander Bank Polska zdecydował, że buy-back zostanie przeprowadzony w okresach 24 lutego - 24 marca 2023 r. oraz 25 kwietnia - 30 czerwca 2023 r., a akcje będą skupowane za pośrednictwem Santander Biuro Maklerskie, podał bank. Skup akcji został ustanowiony na potrzeby VII Programu Motywacyjnego i ma objąć nie...
GPW sesja z dzwonkiem

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 22 lutego 2023 r.

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 15 lipca 2022 r.ING Bank Śląski zdecydował o zwiększeniu kosztów ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach obcych obciążających wyniki banku za IV kwartał 2022 roku o 230 mln zł do 293 mln zł, podał bank Dodatkowe koszty wynikają z dokonanej przez Bank rewizji założeń...

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 21 lutego 2023 r.

Best podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii Z2 o łącznej wartości nominalnej do 20 mln zł, podała spółka. Oferta obligacji jest częścią publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 250 mln zł. Zapisy na obligacje będą przyjmowane od 23 lutego do 10 marca br. Walne zgromadzenie akcjonariuszy...

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 20 lutego 2023 r.

Kruk przydzielił 500 tys. obligacji serii AN3 o łącznej wartości emisyjnej 50 mln zł, emitowanych w ramach IX Programu Emisji Obligacji, podała spółka. Redukcja zapisów wyniosła 52,28%. Scope Fluidics zarekomendowało akcjonariuszom przeznaczenie na dywidendę 233,3 mln zł, tj. 85,57 zł na akcję, podała spółka. Oznacza to stopę dywidendy w wysokości...

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 17 lutego 2023 r.

Stalprodukt zamierza kontynuować przyjętą politykę regularnej wypłaty dywidendy, która zakłada przeznaczanie na ten cel od 15 do 25% jednostkowego zysku netto, podała spółka w przyjętych "Założeniach kierunków działań strategicznych grupy kapitałowej Stalprodukt S.A. na lata 2023-2030". Rada nadzorcza Stalproduktu zatwierdziła "Założenia kierunków działań strategicznych grupy kapitałowej Stalprodukt S.A. na lata...

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 16 lutego 2023 r.

Oferta COIG z grupy Wasko, wartości 39,05 mln zł brutto, została wybrana w przetargu na utrzymanie systemu informatycznego Zarządzanie Finansami Miasta dla Urzędu Miasta Łodzi i Miejskich Jednostek Organizacyjnych przez okres 4 lat, podała spółka. Zamówienie podstawowe opiewa na 30,37 mln zł brutto, prawo opcji - na 8,68 mln...
GPW sesja z dzwonkiem

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 15 lutego 2023 r.

Zarząd Arctic Paper będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy z zysku netto w wysokości 2,7 zł brutto na akcję, podała spółka. Arctic Paper odnotował 74,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przy 1 085,1 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w IV kw. 2022 r., podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. Global Hydrogen podpisał...
GPW sesja z dzwonkiem

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 14 lutego 2023 r.

Tauron Wytwarzanie - spółka zależna od Taurona - podpisał aneks ustalający nowe warunki cenowe dostaw węgla na 2023 r. w ramach wieloletniego kontraktu na zakup węgla energetycznego z Tauron Wydobycie, podał Tauron. Szacowana wartość dostaw w 2023 r. wynosi ok. 2,3 mld zł netto. Grupa Azoty ZAK - spółka z grupy kapitałowej...

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 13 lutego 2023 r.

Oferta Budimeksu o wartości 909,52 mln zł netto została oceniona najwyżej w przetargu ogłoszonym przez PKP Polskie Linie Kolejowe, podała spółka. Wartość oferty podstawowej to 903,23 mln zł, prawo opcji 6,29 mln zł. Energa Green Development, spółka z grupy Orlen, uzyskała komplet pozwoleń na budowę 65 MW mocy w ramach...

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 10 lutego 2023 r.

Bloober Team rozpoczął we współpracy ze spółką Draw Distance prace produkcyjne nad nową grą o kodowej nazwie "M", której premiera planowana jest na 2024 rok, podała spółka. Zgodnie z umową całość majątkowych praw autorskich do ww. gry przeniesiona zostanie na Bloober Team. GPW kończy trudną sesję Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził...
Symbol GPW na tle wykresu

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 9 lutego 2023 r.

Rada nadzorcza Grupy Azoty powołała Marcina Kowalczyka z dniem 10 lutego 2023 roku na członka zarządu spółki XII kadencji i powierzyła mu funkcję wiceprezesa zarządu, podała spółka. GPW podsumowuje czwartkową sesję Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wydał uchwały ws. dopuszczenia do obrotu giełdowego na głównym rynku akcji serii A,...

Genomtec zadebiutuje na głównym rynku GPW już 16 lutego br.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wydał uchwały ws. dopuszczenia do obrotu giełdowego na głównym rynku akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, J, K spółki Genomtec oraz wprowadzenia ich do obrotu z dniem 16 lutego (czwartek), wynika z uchwał. Genomtec idzie na główny rynek GPW "Przejście...
GPW sesja z dzwonkiem

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 8 lutego 2023 r.

Unimot miał 3 564 mln zł skonsolidowanych przychodów od klientów zewnętrznych, 236,4 mln zł EBITDA i 222,1 mln zł skorygowanej EBITDA w IV kw. 2022 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. Rok wcześniej wskazane wartości wyniosły odpowiednio 2 815 mln zł; 35,7 mln zł i 13,1 mln zł. Vivid Games...

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 7 lutego 2023 r.

PKN Orlen w skonsolidowanym raporcie za 4 kwartały 2022 roku przewiduje ujęcie zdarzenia księgowego o charakterze jednorazowym - tymczasowego zysku z tytułu okazyjnego nabycia PGNiG, co będzie oznaczało wzrost wyniku EBITDA o 8,1 mld zł na poziomie skonsolidowanym i 7,9 mld zł na poziomie jednostkowym w IV kw., podała...

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 6 lutego 2023 r.

Marża odsetkowa Alior Banku utrzyma się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w III kw., czyli 5,8%, w perspektywie obowiązywania strategii, czyli do końca 2024 r., zapowiedział wiceprezes Radomir Gibała. Alior Bank będzie nadal automatyzował procesy kredytowe i chce, by 50% decyzji kredytowych w obszarze korporacyjnym i 30% w obszarze hipotecznym...

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 3 lutego 2023 r.

Podczas dzisiejszej sesji całą uwagę inwestorów przykuły dane z amerykańskiego rynku pracy, które okazały się zaskakująco dobre. O 14:30 okazało się, że amerykański rynek pracy jest zaskakująco silny (NFP za styczeń to aż 517 tys. przy spadku stopy bezrobocia do 3,4 proc. i dynamice płac na poziomie 4,4 proc.),...

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 2 lutego 2023 r.

Urteste złożyło w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o podjęcie zawieszonego wcześniej postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu, sporządzonego w związku z planowaną ofertą publiczną nie więcej niż 395 286 nowo emitowanych akcji serii E oraz w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B, C,...
GPW sesja z dzwonkiem

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 1 lutego 2023 r.

XTB odnotowało 49,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2022 r. wobec 68,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane. Zysk operacyjny wyniósł wstępnie 58,51 mln zł wobec 82,85 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej razem sięgnęły 216,75...
GPW sesja z dzwonkiem

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 31 stycznia 2023 r.

PCF Group odnotował 48,5 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA przy 170 mln zł przychodów w 2022 r., podała spółka, prezentując wstępne szacunki wyników. Ostateczne wyniki finansowe zostaną przekazane w skonsolidowanych raportach rocznych za 2022 r., które zostaną opublikowane 27 kwietnia 2023 r. Nowa strategia PCF Group zakłada m.in. wyprodukowanie w...

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 30 stycznia 2023 r.

Rada nadzorcza PKP Cargo zatwierdziła Rewizję Strategii Grupy na lata 2019-2023. Cele strategiczne grupy w rewizji określono jako: po pierwsze, pozycja nr 1 w obszarze "Trójmorza" i na trasach Nowego Jedwabnego Szlaku na obszarze Unii Europejskiej pod względem pracy przewozowej oraz przewiezionej masy do 2023 r. i wzmacnianie pozycji...
cognor logo

Cognor publikuje wyniki i rekomenduje wypłatę 1,23 zł dywidendy na akcję za 2022 r.

Cognor Holding miał 602,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2022 roku, przy przychodach na poziomie 3,41 mld zł, podała spółka, powołując się na dane szacunkowe. Cognor Holding podaje dane szacunkowe "Emitent, szacuje obecnie, że osiągnął w roku obrotowym 2022 roku następujące wybrane, skonsolidowane pozycje sprawozdania z zysków lub strat oraz...
siedziba Grupy żywiec

Grupa Żywiec złożyła do KNF wniosek ws. wycofania akcji z GPW

Grupa Żywiec złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zezwolenie na wycofanie wszystkich akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, podała spółka. Wniosek został złożony w wykonaniu uchwały podjętej przez nadzwyczajne walne zgromadzenie w dniu 26 stycznia. Grupa Żywiec zamierza opuścić GPW Grupa Żywiec...
GPW sesja z dzwonkiem

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 25 stycznia 2023 r.

Ryvu Therapeutics osiągnęło pierwszy kamień milowy we współpracy z amerykańską Exelixis Inc. w ramach umowy licencyjnej, której celem jest opracowanie nowatorskich terapii celowanych, wykorzystujących opracowaną przez Ryvu technologię STING, podała spółka. Z tytułu osiągnięcia kamienia milowego Ryvu jest uprawnione do otrzymania płatności w wysokości 1 mln USD. ING Bank Śląski...

Render Cub rozważa przejście na rynek główny GPW. Akcjonariusze podejmą decyzję już 21 lutego br.

Render Cube zwołało na 21 lutego nadzwyczajne walne zgromadzenie, na którym akcjonariusze zdecydują o dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji do obrotu na rynku regulowanym, podała spółka. Przejściu z NewConnect nie będzie towarzyszyła emisja akcji. Render Cube już 21 lutego rozważy przejście na rynek główny GPW "Niedawno mieliśmy pierwszą rocznicę debiutu na rynku...
GPW sesja z dzwonkiem

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 25 stycznia 2023 r.

PGE Dystrybucja z Grupy PGE nabyła pierwszą w Polsce specjalistyczną maszynę do układania kabli energetycznych pod ziemią, która pomoże przy realizacji strategicznego programu kablowania sieci średniego napięcia (SN). Do 2026 r. PGE zwiększy udział podziemnych linii kablowych na terenie swojego działania do min. 30%. Prezes PGE Dystrybucja Jarosław Kwasek...

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 24 stycznia 2023 r.

Ovostar Union zmniejszył produkcję jaj o 9% r/r do 1 546 mln sztuk w 2022 r., podała spółka. Wolumen sprzedanych jaj w skorupkach spadł o 6% r/r do 1 082 mln sztuk. Produkcja miedzi płatnej w grupie kapitałowej KGHM Polska Miedź wyniosła 55,7 tys. ton w grudniu 2022 r. wobec 57,6...

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 23 stycznia 2023 r.

Ipopema Securities, działając na zlecenie PlayWay rozpoczęła proces budowy księgi popytu na oferowane przez PlayWay do sprzedaży do 860 152 akcji, stanowiących 33,43% kapitału Movie Games i uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu, podał PlayWay. Action zaprosił do składania ofert sprzedaży łącznie nie więcej niż 300 000 akcji własnych po...

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 20 stycznia 2023 r.

Vivid Games miał 0,8 mln zł zysku netto przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 37,3 mln zł w 2022 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. Pudełkowa wersja "The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition" na PlayStation5 i Xbox Series X pojawi się w półkach sklepowych na całym...

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 19 stycznia 2023 r.

Lubelski Węgiel Bogdanka miała 175,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2022 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. Przychody ze sprzedaży netto wyniosły 2 451,7 mln zł, EBITDA 610 mln zł, a EBIT: 200,3 mln zł. Zarząd AC SA, mając na względzie prowadzony skup akcji własnych, postanowił zarekomendować...

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 18 stycznia 2023 r.

AC SA zaprosiło do składania ofert sprzedaży 875 tys. akcji, które reprezentują 8,68% kapitału zakładowego, po cenie 40 zł za jedną akcję, podała spółka w zaproszeniu. W efekcie rejestracji podwyższenia kapitału Ryvu Therapeutics, Selvita nie będzie konsolidować w pełni wyników oraz innych danych finansowych spółki Ardigen w 2023 r., podała...
Symbol GPW na tle wykresu

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 17 stycznia 2023 r.

Rada Nadzorcza CCC odwołała Kryspina Derejczyka z funkcji wiceprezesa i ze składu zarządu, podała spółka. Obowiązki z obszaru finansowo-księgowego obejmie dyrektor ds. nadzoru finansowego spółek zależnych Łukasz Stelmach, który jednocześnie pełni funkcję wiceprezesa ds. finansowych w spółce Half Price. Nadzór nad obszarem finansowo-księgowym z ramienia zarządu będzie pełnił prezes Marcin...
GPW sesja z dzwonkiem

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 16 stycznia 2023 r.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy otrzymał rezygnację Tomasza Hryniewicza z funkcji prezesa zarządu i z członkostwa w zarządzie ze skutkiem na 16 stycznia br., podała spółka. Hryniewicz był prezesem zarządu spółki od 24 kwietnia 2020 r. Ponadto Grupa Azoty S.A. poinformowała, że jej rada nadzorcza odwołała Hryniewicza...
GPW sesja z dzwonkiem

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 13 stycznia 2023 r.

Powtarzalne miesięczne przychody (MRR) Brand24 wzrosły o 35% r/r do 1,85 mln zł (ok. 416 tys. USD) na koniec IV kw. 2022 r., podała spółka. mBank oszacował, że koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi w CHF ujęte w IV kwartale 2022 r. wyniosły 430,1 mln zł, podał bank. Grupa Novaturas obsłużyła...
GPW sesja z dzwonkiem

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 12 stycznia 2022 r.

Atal uzna łącznie w przychodach 2022 roku 3 380 lokali mieszkalnych i usługowych przekazanych (netto) w tym okresie nabywcom, podała spółka. BNP Paribas Bank Polska zaakceptował wysokość szacunku rezerwy dotyczącej portfela umów kredytów mieszkaniowych w CHF na koniec 2022 r. w łącznej kwocie ok. 1,9 mld zł, podał bank. To...

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 11 stycznia 2023 r.

Intersport Polska miał według wstępnych szacunków 62,93 mln zł łącznych przychodów netto ze sprzedaży w III kwartale roku obrotowego 2022/2023 tj. od 1 października do 31 grudnia 2022 r., podała spółka. Spółka zależna Bumechu - kopania Silesia - zawarła z krajową spółka kapitałową umowę sprzedaży węgla energetycznego za ok. 152...
Symbol GPW na tle wykresu

JR Holding jest w ostatniej fazie procesu przejścia na GPW z NewConnect

Warszawa, 11.01.2023 (ISBnews) - JR Holding ASI ocenia, że jest w ostatniej fazie procesu przejścia główny rynek GPW z NewConnect, poinformował prezes January Ciszewski. "Jesteśmy coraz bliżej przeniesienia notowań na główny parkiet GPW. Od złożenia prospektu do KNF, jesteśmy z Komisją w toku intensywnej pracy i wg oceny Zarządu zdecydowana...

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 10 stycznia 2022 r.

10. dzień stycznia upłynął pod znakiem kolejnych ważnych informacji ze spółek notowanych na GPW. Mennica Polska zaakceptowała wydłużenie okresu związania ofertą nabycia akcji Mennica Towers GGH MT do 20 marca, podała spółka. Przychody ze sprzedaży netto Miraculum wyniosły 43,32 mln zł w całym 2022 r., co oznacza wzrost o 29%...
stopy procentowe, pieniądze,

Cykl podwyżek stóp procentowych na pewno nie jest zakończony, twierdzi Ludwik Kotecki z RPP

Cykl podwyżek stóp procentowych nie jest zakończony, uważa członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Ludwik Kotecki. Według niego, jest również "dużo za wcześnie" na deklaracje o dokonaniu obniżek stóp procentowych pod koniec tego roku. RPP nie zakończyła jeszcze obecnego cyklu - Na pewno nie możemy powiedzieć dzisiaj, że cykl podwyżek stóp procentowych...

Grupa InPost dostarczyła 744,9 mln przesyłek w 2022 r., wzrost o 44% r/r

Grupa InPost dostarczyła 744,9 mln przesyłek w 2022 roku, co oznacza wzrost o 44% r/r, podała spółka. W Polsce wolumen przesyłek wyniósł 508,4 mln paczek (+20% r/r). Na rynkach międzynarodowych wolumen wyniósł 236,5 mln sztuk (+153% r/r), w tym Mondial Relay dostarczył 213,1 mln przesyłek (+151% r/r). "To był kolejny dobry...

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 9 stycznia 2023 r.

Ostateczna wartość bilansowa rezerw (niezaudytowana) na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi na koniec grudnia 2022 roku osiągnęła wartość około 5 395 mln zł (z czego 4 986 mln zł na portfel kredytów udzielonych przez bank), podał Bank Millennium. Creotech Instruments podtrzymuje swoje plany związane z komercjalizacją platformy satelitarnej i jej...

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 05 stycznia 2023 r.

Grupa BoomBit miała 294 mln zł przychodów z gier (+22,1%) w całym 2022 r. oraz 270 mln pobrań, podała spółka. W samym grudniu przychody z gier wyniosły 24,3 mln zł (+4,3% m/m) i 16,6 mln pobrań. GPW rozpoczyna długi weekend Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych dla okręgu Centralnej Kalifornii wydał postanowienie o...
GPW sesja z dzwonkiem

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 4 stycznia 2022 r.

Bank Millennium podjął decyzję o utworzeniu w ciężar wyników IV kwartału 2022 roku, rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi udzielonymi przez bank, w wysokości 475 mln zł, podało Millennium. Dodatkowo, rezerwy w wysokości 26 mln zł zostały utworzone na ryzyko prawne portfela kredytów hipotecznych udzielonych przez...

Olymp liczy na debiut na rynku NewConnect w I połowie stycznia

Olymp - dostawca kompleksowych rozwiązań dla branży fitness - liczy na debiut na rynku NewConnect w I połowie stycznia 2023 r., podała spółka. Pod koniec grudnia GPW zatwierdziła dokument informacyjny i podjęła uchwałę o wprowadzeniu akcji spółkido obrotu na rynku NewConnect . Olymp chce zadebiutować na dniach "Giełdowy debiut to ważny...
GPW sesja z dzwonkiem

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 3 stycznia 2023 r.

Marvipol Development sprzedał 55 mieszkań i lokali usługowych w IV kw. 2022 r., a przekazał 296, podała spółka, prezentując wstępne dane. Molecure powołało do zarządu spółki na stanowisko członka zarządu Samsona Funga, pełniącego rolę Chief Medical Officer, podała spółka. Adam Gołębiowski zrezygnował z funkcji członka zarządu i objął stanowisko Senior...
Symbol GPW na tle wykresu

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 2 stycznia 2023 r.

LiveChat Software miał 18,91 mln USD skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w III kw. roku finansowego 2022/2023 (październik - grudzień 2022 r.), co oznaczało wzrost o 35,8% r/r, podała spółka, powołując się na wstępne dane. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Wittchena wyniosły 135,4 mln zł w IV kw. 2022 r. ( w...

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 29 grudnia 2022 r.

Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe (MZRP) - spółka zależna Mostostalu Zabrze - podpisała z Wallstein Rothemühle list intencyjny potwierdzający wybór MZRP na realizację dostaw i prac w ramach realizowanego przez Wallstein Rothemühle projektu modernizacji elektrofiltrów bloku 858 MW w PGE GiEK Oddział Elektrownia Bełchatów, podał Mostostal. Wartość oferty MZRP wynosi...

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 28 grudnia 2022 r.

MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zaprosił do składania ofert sprzedaży 292 377 akcji Answear.com po cenie 28,5 zł za sztukę, podał podmiot pośredniczący Trigon Dom Maklerski. Oferty sprzedaży będą przyjmowane od 9 stycznia 2023 r. ferta Nextbike Polska w restrukturyzacji, warta w zakresie podstawowym 9,52 mln zł brutto, została wybrana w...
GPW sesja z dzwonkiem

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 27 grudnia 2022 r.

Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła Alior Bankowi utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego narzutu kapitałowego (P2G) na poziomie 0,15 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, zarówno na poziomie jednostkowym, jak i skonsolidowanym, podał bank. Dodatkowy narzut powinien składać się w całości z kapitału podstawowego Tier I, podkreślono. Komisja Nadzoru Finansowego...

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 23 grudnia 2022 r.

Urteste złożyło w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu, sporządzonego w związku z planowaną ofertą publiczną nie więcej niż 395 286 nowo emitowanych akcji serii E oraz w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B, C, D i E...

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 22 grudnia 2022 r.

Ryvu Therapeutics zakończyło ofertę publiczną akcji serii J, pozyskując w jej wyniku od inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych oraz BioNTech 250,3 mln zł brutto, podała spółka. Wraz z zabezpieczonymi z innych źródeł środkami, będzie dysponować ok. 500 mln zł na realizację planów rozwoju na lata 2022-2024, podkreślono. Leszek Krajewski złożył rezygnację z pełnienia...

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 21 grudnia 2022 r.

Ciech, Ciech Soda Polska (spółka zależna Ciechu) oraz Inowrocławskie Kopalnie Soli "Solino" (spółka zależna PKN Orlen) podpisały umowy na dostawy solanki i sprzedaż soli oraz wody, a także porozumienie dotyczące partycypowania przez Ciech Soda Polska w kosztach niezbędnych inwestycji IKS Solino, które Ciech szacuje na 220 mln zł do...
GPW sesja z dzwonkiem

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 20 grudnia 2022 r.

Mennica Polska SA Tower S.K.A. - spółka zależna Mennicy Polskiej, inwestor - złożyła spółce GGH PF Project 3 GGH Management 3 (sprzedającemu) ofertę nabycia 50% akcji spółki Mennica Towers GGH MT (która jest bezpośrednim właścicielem inwestycji Mennica Legacy Tower w Warszawie) oraz udziałów w spółce GGH MT, a także...

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 16 grudnia 2022 r.

Agencja ratingowa Moody's Investors Service przyznała rating (P)Baa3 dla programu emisji euroobligacji EMTN (Euro Medium Term Notes) PKO Banku Polskiego, w ramach którego mogą zostać wyemitowane niezabezpieczone obligacje oznaczone jako Senior Non Preferred, podał bank. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt T-Bull sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o...

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 15 grudnia 2022 r.

Cognor Holding zawarł umowę nabycia 100% udziałów w czeskich spółkach JAP Industries oraz SPED-EX Třinec za łączną cenę 280 mln CZK, w tym cena za SPED-EX to 1 CZK, podał Cognor. Spółka JAP jest producentem wyrobów z grafitu; SPED-EX wykonuje usługi na rzecz JAP. Ryvu Therapeutics po zakończeniu procesu budowania...

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 14 grudnia 2022 r.

LPP podtrzymało plan zakładający możliwość osiągnięcia 16 mld zł sprzedaży w roku obrotowym 2022/2023 oraz podało, że w roku finansowym 2023/2024 spodziewa się dwucyfrowej dynamiki zwiększenia przychodów. W przyszłym roku finansowym LPP planuje capex na poziomie 1,05 mld zł (wobec planowanego 1,1 mld zł w roku bieżącym) i zwiększenie...
GPW sesja z dzwonkiem

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 13 grudnia 2022 r.

W wykonaniu zawartej przez Mennicę Polską z Narodowym Bankiem Polskim (NBP) ramowej umowy dostawy monet z 2007 roku, wpłynęło do spółki roczne zbiorcze zamówienie NBP na produkcję i dostawę w roku 2023 monet powszechnego obiegu, podała spółka. Wartość zamówienia to 138 357 795,4 zł. Pekabex BET, spółka zależna Pekabeksu zawała umowę z...

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 12 grudnia 2022 r.

Elektrotim zawarł umowę sprzedaży wszystkich posiadanych akcji, stanowiących 90,91% kapitału, spółki zależnej Procom System z 16 osobami fizycznymi, m.in. z członkami jej zarządu i pracownikami, łącznie za 9,09 mln zł, podał Elektrotim. Kruk nabył od podmiotów z grupy UniCredit na rynku włoskim portfel niezabezpieczonych kredytów o łącznej wartość nominalnej w...
GPW sesja z dzwonkiem

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 9 grudnia 2022 r.

Bloober Team zawarł aneks do umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) na dofinansowanie projektu dotyczącego aktywności spółki na rynkach zagranicznych, zmieniający maksymalną wartość dofinansowania na 272 775 zł, podała spółka. Po zmianie wartość całkowita projektu  w ramach POIR wynosi 363 700 zł. W kwietniu ub.r., przy podpisaniu umowy, maksymalną wartość dofinansowania ustalono...
GPW sesja z dzwonkiem

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 8 grudnia 2022 r.

Action zaprosił do składania ofert sprzedaży łącznie nie więcej niż 300 000 akcji własnych po cenie 15,3 zł za sztukę, podała spółka Jeżeli pojawią się szanse w obszarze przejęć, PKO Bank Polski będzie do nich aktywnie podchodzić, jednak ewentualne transakcje nie mogą nadwyrężać jego pozycji kapitałowej, zapowiedział wiceprezes banku kierujący pracami...
synektik

Synektik chce wypłacić dywidendę wyższą niż w poprzednich latach

Zarząd Synektika chce wypłacić dywidendę za rok obrotowy 2021/2022 i może być ona wyższa niż w poprzednich latach, wynika ze słów wiceprezesa Dariusza Koreckiego. Synektik zapowiada kolejną dywidendę "Będziemy wypłacali dywidendę. Będzie dywidenda myślę, że większa, niż była w poprzednich latach. Bo cashflow'owa sytuacja spółki na to pozwoli, a wyniki finansowe...
Symbol GPW na tle wykresu

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 7 grudnia 2022 r.

Oferta konsorcjum z udziałem Gliwickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego (GPBP) - spółki zależnej Mostostalu Zabrze (partner konsorcjum) oraz Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów (lider konsorcjum) została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu miasta Gliwice na budowę sieci wod-kan. z retencją wód na terenie Gliwickiego Obszaru Gospodarczego (GOG), podał Mostostal Zabrze. Wartość złożonej oferty wynosi 104,9...

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 6 grudnia 2022 r.

Przychody z gier Grupy BoomBit wyniosły 23,35 mln zł w listopadzie 2022 r. co oznacza spadek o 1,3% m/m, podała spółka. Łączna liczba pobrań gier grupy wyniosła 17,7 mln. Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 28,7% r/r do 1 537,6 mln zł w listopadzie...

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 5 grudnia 2022 r.

Synektik otrzymał patent od Europejskiego Urzędu Patentowego dla kardioznacznika - tj. na związek chemiczny soli amoniowej znakowany radioizotopem przeznaczony do badań MPI (perfuzji mięśnia sercowego) metodą PET/CT na terenie Europy, podała spółka. AB Kauno Tiltai, spólka zależna Trakcji podpisała umowę z Litewskim Zarządcą Dróg na przebudowę odcinka autostrady A5 Kowno–Mariampol–Suwałki o wartości...

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 1 grudnia 2022 r.

Echo Investment podjęło uchwałę o ustanowieniu oraz podpisaniu z Ipopema Securities Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 500 mln zł, podała spółka, ujawniając z opóźnieniem informację poufną z 25 listopada. CCC odnotowało 64,9 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku...

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 30 listopada 2022 r.

Libet zdecydował o kontynuacji przeglądu opcji strategicznych dotyczących dalszego rozwoju, podała spółka. Best podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii Z1 o łącznej wartości nominalnej do 20 mln zł, podała spółka. Oferta obligacji jest częścią publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 250 mln zł. Baltic Power - spółka...
GPW sesja z dzwonkiem

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 29 listopada 2022 r.

Ciech odnotował 85,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 41,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. ATM Grupa odnotowała 15,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 12,18 mln zł...
Inflacja, pieniądze, złoty cc, waluty cc, podwyżki

Inflacja w Polsce wkrótce może przekroczyć 20%. RPP zamierza utrzymać pauzę

Nie można uznać, że Rada Polityki Pieniężnej (RPP) definitywnie zakończyła cykl podwyżek stóp procentowych, ale na razie wszystko wskazuje na to, że ta przerwa będzie trwała jeszcze przez jakiś czas, ocenia członek RPP Ireneusz Dąbrowski. Kolejny odczyt inflacji już w tę środę 30 listopada "Na razie mamy przerwę w tym procesie...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ