Conotoxia
Strona główna Autorzy Autor Dawid Kustra

Dawid Kustra

Dawid Kustra
118 POSTY 0 KOMENTARZE
Wiceprezes Zarządu PK Capital Sp. z o.o, do której należy platforma wymiany walut www.kantordlafirm.pl. Przez 5 lat pełnił funkcję Dyrektora Działu Rynków Zagranicznych Domu Maklerskiego IDM SA. Były wiceprezes i współzałożyciel Funduszu Inwestycyjnego Solution One. Współzałożyciel i organizator Międzynarodowych Targów Finance World Expo, które odbywają się cyklicznie w Niemczech, Szwajcarii i Polsce.

Duża zmienność na kursach głównych walut we wtorek. Kursy: euro 4,5854 zł, dolar 4,068 zł

Kursy walut we wtorek. Druga sesja tygodnia przynosi bardzo mocne osłabienie złotego w stosunku do wszystkich walut najbardziej popularnych w gronie importerów, które codziennie analizujemy. Najlepszą postawę i ponad 1-procentowy wzrost notuje japoński jen, blisko 1% zyskuje także dolar. Duża zmienność na rynku walut odbywa się w towarzystwie kontynuacji dynamicznych spadków na światowych giełdach. Osłabienie złotego do większości wybranych walut popularnych w gronie importerów podczas drugiej sesji tygodnia. We wtorek o 16:00, najmocniej zyskują japoński jen i dolar. Kurs euro kontynuuje wzrost i zbliża się w okolice 4,6 zł. Spora zmienność na kursach walutowe wtorek o godzinie 16:00 Wtorkowa sesja przebiega pod znakiem dużej zmienności na wybranych parach walutowych popularnych w gronie importerów w odniesieniu do złotego. Słaba postawa światowych giełd,...
Kurs dolara w poniedziałek, 20 września 2021 r.

Znaczne osłabienie złotego w piątek. Kursy walut: euro 4,542 zł, dolar 4,000 zł

Kursy walut w piątek. Ostatnia sesja tygodnia przynosi umiarkowaną zmienność kursu złotego w stosunku do wybranych z walut najbardziej popularnych w gronie importerów. Najlepszą postawę notuje szwedzka korona, której kurs zyskuje aż ponad 0,7%. Trwają wzrosty na kursach dolara i euro, a wzrostom tym towarzyszy bardzo słaba postawa polskiego i światowych rynków akcji. Znaczne osłabienie złotego w odniesieniu do wybranych walut popularnych w gronie importerów podczas ostatniej sesji tygodnia. W piątek po 16, liderem wzrostu jest szwedzka korona, której kurs dobił do okolic 0,435 zł. Kurs euro i dolara zyskuje, przy bardzo słabej postawie światowych giełd. Wzrosty na kursach walut w piątek o 16:00 Piątkowa sesja przebiega pod znakiem umiarkowanej zmienności na wybranych parach walutowych popularnych w gronie importerów. Trwa mocne...

Mała zmienność na kursach głównych walut we wtorek. Kursy: euro 4,542 zł, dolar 4,008 zł

Kursy walut we wtorek. Druga sesja tygodnia przynosi nieznaczne osłabienie złotego w stosunku do większości z wybranych walut najbardziej popularnych w gronie importerów. Najlepszą postawę i nieznaczny wzrost notuje szwedzka korona, zyskują także euro i dolar. Umiarkowana zmienność na rynku walut odbywa się w towarzystwie wzrostów na światowych giełdach. Osłabienie złotego do większości wybranych walut popularnych w gronie importerów podczas drugiej sesji tygodnia. We wtorek o 16:00, najmocniej zyskują szwedzka korona i euro. Kurs dolara utkwił w okolicach 4,0 zł, a inwestorzy nie mogą się zdecydować co dalej. Umiarkowana zmienność na kursach walutowe wtorek o godzinie 16:00 Wtorkowa sesja przebiega pod znakiem umiarkowanej zmienności na wybranych parach walutowych popularnych w gronie importerów w odniesieniu do złotego. Niezła postawa i bardzo mocne...
Kurs dolara w poniedziałek, 20 września 2021 r.

Dolar testuje od góry poziom 4 zł. Piątkowe kursy: euro 4,547 zł, dolar 4,012 zł

Kursy walut w piątek. Ostatnia sesja tygodnia przynosi umiarkowaną zmienność kursu złotego w stosunku do wybranych z walut najbardziej popularnych w gronie importerów. Najlepszą postawę notuje szwedzka korona, której kurs zyskuje 0,4%. Trwają przeceny na kursach dolara i euro, a spadkom tym towarzyszy bardzo niewielka zmienność na polskim rynku akcji. Znaczne umocnienie złotego w odniesieniu do wybranych walut popularnych w gronie importerów podczas ostatniej sesji tygodnia. W piątek w okolicach godziny 16, dolar znacząco zbliżył się do okolic okrągłych 4 zł. Kurs szwedzkiej korony nieznacznie odbija od poziomu 0,44 zł, który zapewne jeszcze nie raz w najbliższym czasie będzie ponownie testowany. Umiarkowana zmienność na kursach walut w końcówce tygodnia Piątkowa sesja przebiega pod znakiem niezbyt dużej zmienności na wybranych parach walutowych...

Mała zmienność na kursach głównych walut w środę. Kursy: euro 4,594 zł, dolar 4,060 zł

Kursy walut w środę. Trzecia sesja tygodnia przynosi nieznaczne umocnienie złotego w stosunku do wszystkich z wybranych walut najbardziej popularnych w gronie importerów. Najlepszą postawę, ale nieznaczny spadek notują euro, dolar i szwedzka korona (-0,09%). Słabiej radzi sobie czeska korona (-0,35%). Umiarkowana zmienność na rynku walut odbywa się w towarzystwie bardzo umiarkowanych spadków na światowych giełdach. Umocnienie złotego do wszystkich analizowanych walut popularnych w gronie importerów podczas trzeciej sesji tygodnia. W środę o 15:00, najmocniej tracą czeska korona i japoński jen. Kurs euro i dolara nieznacznie pod kreską. Czy poziomy wsparć na walutach zatrzymają cofnięcie? Umiarkowana zmienność na kursach walutowych w środę o godzinie 15:00 Środowa sesja przebiega pod znakiem umiarkowanej zmienności na wybranych parach walutowych popularnych w gronie importerów w...
PLN, złoty, złotówka, Comparic

Osłabienie złotego w czwartek. Kurs euro: 4,630 zł, dolara: 4,085 zł

Kursy walut w czwartek. Czwarta sesja tygodnia przynosi osłabienie złotego w stosunku do większości z wybranych walut najbardziej popularnych w gronie importerów. Najlepszą postawę, notuje szwedzka korona (+0,4%). Pozostałe pary walutowe notują zmienność zdecydowanie bardziej zbliżoną do zera. Nieznaczne umocnienie kursu euro odbywa się w towarzystwie spadków na dolarze. Umocnienie złotego do walut popularnych w gronie importerów podczas czwartej sesji tygodnia. W czwartek w końcówce sesji, nieznacznie tracą dolar i czeska korona. Szwedzka korona zyskuje 0,4% i oddala się od istotnego wsparcia w okolicach 0,45 zł. Umiarkowana zmienność na kursach walut w czwartek w końcówce sesji Czwartkowa sesja przebiega pod znakiem umiarkowanej zmienności i nieznacznego osłabienia złotego na większości par walutowych popularnych w gronie importerów. Słaba postawa światowych giełd (polska GPW...

Mała zmienność na kursach głównych walut we wtorek. Kursy: euro 4,589 zł, dolar 4,079 zł

Kursy walut we wtorek. Druga sesja tygodnia przynosi nieznaczne osłabienie złotego w stosunku do większości z wybranych walut najbardziej popularnych w gronie importerów. Najlepszą postawę i nieznaczny wzrost notuje dolar, nieźle radzi sobie także szwedzka korona i japoński jen. Umiarkowana zmienność na rynku walut odbywa się w towarzystwie bardzo dynamicznych wzrostów na światowych giełdach. Wygląda na to, że panika związana z nową odmianą koronawirusa przynajmniej na jakiś czas się zakończyła. Osłabienie złotego do większości wybranych walut popularnych w gronie importerów podczas drugiej sesji tygodnia. We wtorek o 16:00, najmocniej zyskują dolar i szwedzka korona. Kurs czeskiej koronie utkwił od wczoraj w okolicach 0,18 zł i nie notuje większej zmienności. Umiarkowana zmienność na kursach walutowe wtorek o godzinie 16:00 Wtorkowa sesja przebiega...

Bardzo mocne umocnienie złotego w środę! Kursy walut: euro 4,623 zł, dolar 4,074 zł

Kursy walut w środę. Trzecia sesja tygodnia przynosi znaczne umocnienie złotego w stosunku do walut najbardziej popularnych w gronie importerów. Na rynkach ciągle obserwujemy sporą niepewność, związaną z nową odmianą koronawirusa, której wpływ na przyszłość nie jest jeszcze do końca znany i potwierdzony. Znaczne umocnienie złotego do walut popularnych w gronie importerów podczas trzeciej sesji nowego tygodnia. Korekta wzrostowa na rynkach pokrywa się z korektą spadkową na wybranych parach walutowych. Spora zmienność na kursach walut w środę o godzinie 16:00 Środowa sesja przebiega pod znakiem sporej zmienności na kursach walut. Od kilku dni obserwujemy korektę po dynamicznych wzrostach i nieznaczne umocnienie złotego, którego towarzyszy również nieco lepsza postawa polskich indeksów na giełdach. Godzinę przed zamknięciem środowych notowań na GPW, dolar i...

Poniedziałek przynosi umiarkowaną zmienność na kursach walut. Kurs euro: 4,688 zł, kurs dolara: 4,159zł

Kursy walut w poniedziałek. Pierwsza sesja nowego tygodnia przynosi spore osłabienie  złotówki przede wszystkim w odniesieniu do szwedzkiej korony i dolara, walut bardzo popularnych w gronie importerów. Po wielu sesjach wzrostów mocniejsza korekta pojawiła się na kursie euro, który traci powyżej 0,5% i spada w rejony 4,68 zł. Umiarkowana zmienność na kursach walut popularnych w gronie importerów w poniedziałek. Najwyższy wzrost na szwedzkiej koronie, spore cofnięcie na kursie euro. Czeska korona mimo nieznacznej korekty utrzymuje poziom zdecydowanie powyżej 0,18 zł. Umiarkowana zmienność na kursach walut w poniedziałek o 16:00 Poniedziałkowa sesja przebiega pod znakiem sporej zmienności na wybranych parach walutowych popularnych w gronie importerów. Jedynie dwie z pięciu analizowanych par zyskują na wartości, a najwyższy wzrost w ujęciu procentowym notuje szwedzka...

Znaczne osłabienie złotego w kończącym się dziś tygodniu. Piątkowe kursy: euro 4,695 zł, dolar 4,157 zł

Kursy walut w piątek. Ostatnia sesja tygodnia przynosi sporą zmienność kursu złotego w stosunku do wybranych z walut najbardziej popularnych w gronie importerów. Najlepszą postawę notuje japoński jen, którego kurs zyskuje aż blisko 1,5%. Trwają dynamiczne wzrosty na kursach dolara i euro, a wzrostom tym towarzyszy bardzo słaba polskiego rynku akcji. Znaczne osłabienie złotego w odniesieniu do wszystkich walut popularnych w gronie importerów podczas ostatniej sesji tygodnia. W piątek po 18, mocno zyskują kursy japońskiego jena i dolara. Kurs euro również wybija z konsolidacji i atakuje najwyższy poziom od kilku lat (4,7 zł). Spora zmienność na kursach walut w piątek o godzinie 18:45 Piątkowa sesja przebiega pod znakiem bardzo dużej zmienności na wybranych parach walutowych popularnych w gronie importerów. Trwa mocne...

Wzrosty na kursach głównych walut we wtorek. Kursy: euro 4,593 zł, dolar 3,959 zł

Kursy walut we wtorek. Druga sesja tygodnia przynosi nieznaczne osłabienie złotego w stosunku do wszystkich wybranych walut najbardziej popularnych w gronie importerów. Najlepszą postawę i spory wzrost notuje szwedzka korona, nieźle radzi sobie także czeska korona. Umiarkowana zmienność na rynku walut odbywa się w towarzystwie nieznacznych wzrostów na światowych giełdach. Inwestorzy operujący na parach USD/PLN i EUR/PLN, muszą uzbroić się w cierpliwość, jeżeli oczekują większej zmienności na kursach. Osłabienie złotego do wybranych walut popularnych w gronie importerów podczas drugiej sesji tygodnia. We wtorek o 15:30, najmocniej zyskują szwedzka i czeska korona. Dolar i euro utrzymują okolice kursów odniesienia z poniedziałkowej sesji. Umiarkowana zmienność na kursach walutowe wtorek o godzinie 15:30 Wtorkowa sesja przebiega pod znakiem umiarkowanej zmienności na wybranych parach walutowych...

Znaczne osłabienie złotego na koniec tygodnia. Piątkowe kursy: euro 4,619 zł, dolar 3,974 zł

Kursy walut w piątek. Ostatnia sesja tygodnia przynosi sporą zmienność kursu złotego w stosunku do wybranych z walut najbardziej popularnych w gronie importerów. Najlepszą postawę notuje szwedzka korona, której kurs zyskuje aż 0,95%. Powrót do wzrostów obecny jest także na kursie dolara, który ponownie atakuje rejon 3,98 zł. Znaczne osłabienie złotego w odniesieniu do wszystkich walut popularnych w gronie importerów podczas ostatniej sesji tygodnia. W piątek po 15, mocno zyskują kursy szwedzkiej korony i dolara. Brak zmienności na kursie euro, który utrzymuje się w rejonie 4,62 zł. Spora zmienność na kursach walut w piątek o godzinie 15:00 Piątkowa sesja przebiega pod znakiem umiarkowanej zmienności na wybranych parach walutowych popularnych w gronie importerów. Po przecenie z ostatnich dni, obserwujemy próbę odbicia, które...
kurs euro, notowania euro i dolara

Spadki na kursach głównych walut we wtorek. Kursy: euro 4,605 zł, dolar 3,968 zł

Kursy walut we wtorek. Druga sesja tygodnia przynosi nieznaczne umocnienie złotego w stosunku do większości z wybranych walut najbardziej popularnych w gronie importerów. Najlepszą postawę, ale tylko nieznaczny wzrost notują szwedzka i czeska korona, słabiej radzi sobie kurs dolara i euro, które pozostają o 0,1% niżej, niż podczas poniedziałkowego zamknięcia. Umiarkowana zmienność na rynku walut odbywa się w towarzystwie nieznacznych wzrostów na światowych giełdach. Umocnienie złotego do wybranych walut popularnych w gronie importerów podczas drugiej sesji tygodnia. We wtorek o 15:45, nieznaczne wzrosty obserwujemy jedynie na kursie szwedzkiej i czeskiej korony. Dolar i euro utrzymują okolice kursów odniesienia z poniedziałkowej sesji. Umiarkowana zmienność na kursach walutowe wtorek o godzinie 15:45 Wtorkowa sesja przebiega pod znakiem umiarkowanej zmienności na wybranych parach walutowych...

Wzrosty na kursach głównych walut we wtorek. Kursy: euro 4,585 zł, dolar 3,942 zł

Kursy walut we wtorek. Druga sesja tygodnia przynosi nieznaczne osłabienie złotego w stosunku do większości z wybranych walut najbardziej popularnych w gronie importerów. Najlepszą postawę i spory wzrost notuje szwedzka korona, nieźle radzi sobie także euro i czeska korona. Umiarkowana zmienność na rynku walut odbywa się w towarzystwie nieznacznych wzrostów na światowych giełdach. Osłabienie złotego do wybranych walut popularnych w gronie importerów podczas drugiej sesji tygodnia. We wtorek o 18:00, najmocniej zyskują szwedzka korona i euro. Dolar i euro utrzymują okolice kursów odniesienia z poniedziałkowej sesji. Umiarkowana zmienność na kursach walutowe wtorek o godzinie 18:00 Wtorkowa sesja przebiega pod znakiem umiarkowanej zmienności na wybranych parach walutowych popularnych w gronie importerów w odniesieniu do złotego. Niezła postawa światowych giełd, przenosi się dziś...

Brak większej zmienności na kursach walut we wtorek o 15. Kursy: euro 4,577 zł, dolar 3,967 zł

Kursy walut we wtorek. Druga sesja tygodnia przynosi umiarkowaną zmienność złotego w stosunku do większości z wybranych walut najbardziej popularnych w gronie importerów. Najlepszą postawę i nieznaczny wzrost notują: szwedzka korona i dolar, słabiej radzi sobie kurs euro, czeskiej korony oraz japońskiego jena. Kursy walut utkwiły w notowanych dziś okolicach podczas ostatnich sesji. Osłabienie złotego do walut popularnych w gronie importerów podczas drugiej sesji tygodnia. We wtorek o 15:00, najmocniej zyskują szwedzka korona i dolar. Euro wyłamuje poziom 4,58 zł i traci mniej więcej 0,2%. Umiarkowana zmienność na kursach walutowe wtorek o godzinie 15:00 Wtorkowa sesja przebiega pod znakiem umiarkowanej zmienności na wybranych parach walutowych popularnych w gronie importerów w odniesieniu do złotego. Słaba postawa światowych giełd, tym razem nie przenosi...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje