Naga MarketsAUD/USD zyskuje po danych - jednak ryzyko wciąż istnieje
źródło: fotolia.com

7 listopada 2013

Wczorajszy odczyt bilans handlu zagranicznego pozytywnie zaskoczył inwestorów: deficyt okazał się być mniejszy od zakładanego (0.28 mld AUD, prognoza -0.51 mld AUD). Przyczyną tego stanu rzeczy był rekordowy eksport rudy żelaza (wzrost o 3.2% m/m), którego wartość opiewała na 8.1 mld AUD (poprzedni rekord padł w sierpniu 2011 r.). Warto zauważyć, iż ceny rudy żelaza są obecnie niższe o około 25% niż w 06.2011. Spadek cen Australia musiała zrekompensować wzrostem ilości eksportowanej rudy (w tym przypadku o około 40%) okupionym milionowymi inwestycjami w i tak już dominujący przemysł wydobywczy.

Pomimo pozytywnego sentymentu panującego wokół dolara australijskiego, jest to waluta narażona na ryzyko strukturalne w średnim okresie i, zgodnie z życzeniami RBA, najprawdopodobniej będzie się osłabiać na przestrzeni następnych miesięcy.AUD/USD zyskuje po danych - jednak ryzyko wciąż istnieje

Głównym zagrożeniem dla AUD’a jest zaplanowany na 9-11 listopada trzeci zjazd plenarny 18-stego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin, na którym mają zostać podjęte decyzje na temat szeregu reform gospodarczych, administracyjnych i społecznych.

Pomimo faktu, iż zbliżający się zjazd plenarny raczej wyznaczy kierunki zmian na najbliższe lata, niż przedstawi szczegóły reform, to warto przybliżyć te tematy, które mogą wywierać wpływ na rynki walutowe, a w szczególności dolara australijskiego.

Dla Aussie największe znaczenie będzie miało proponowane wprowadzenie akcyzy na produkty energochłonne, oraz takie które przyczyniają się do degradacji środowiska naturalnego. Kolejnym pakietem reform „podkopującym” pozycję AUD’a jest „Plan kontroli Zanieczyszczeń Powietrza” oraz zapowiadane subwencje celujące w ograniczenie produkcji przemysłowej w prowincjach otaczających Pekin.

Władze zapowiedziały również, iż w najbliższych latach Chiny skupią się na równomiernym wzroście kosztem jego dynamiki. Wszystkie ta działania świadczą o systematycznym odwrocie od gospodarki materiało-/energo- chłonnej, tj. takiej która sprzyja aprecjacji Aussie.

Autor: Wojciech Stokowiec Dom Inwestycyjny BRE Banku, Zespół BRE FOREX ECN

Zachęcam do wypróbowania darmowego Demo BRE Forex ECN: LINK

lub do założenia konta Real z 11% zniżką prowizji od Comparic !: LINKConotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here