Naga Markets

Atrem odnotował 1,65 mln zł jednostkowego zysku netto w II kw. 2020 r. wobec 2,05 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Atrem odnotował 1,65 mln zł jednostkowego zysku netto w II kw. 2020 r.

Zysk operacyjny wyniósł 1,38 mln zł wobec 1,75 mln zł straty rok wcześniej.Przychody ze sprzedaży sięgnęły 20,02 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 33,01 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2020 r. spółka miała 2 tys. zł zysku netto w porównaniu z 4,25 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 38,71 mln zł w porównaniu z 61,02 mln zł rok wcześniej.

Atrem w raportowanym okresie wypracował blisko 39 mln zł przychodu. Jest to spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, gdzie wynik ten osiągnął 61 mln. Na wynik wpływały czynniki związane z pandemią. Pomimo spadku przychodów, dzięki restrukturyzacji prowadzonej po ubiegłorocznym przejęciu Atremu przez grupę kapitałową Immobile, półrocze zamknięto z zyskiem, generując 4 mln złotych gotówki z działalności operacyjnej” – czytamy w osobnym komunikacie.

Jak wskazano, Atrem powinien skorzystać w nadchodzących okresach na dużych inwestycjach w gazownictwie oraz realizacji kontraktów z zakresu OZE. Dla spółki jest to możliwość realizowania wyższych przychodów przy niższej bazie kosztowej.

“Stale analizujemy sytuację związaną z pandemią pod kątem działalności spółki. Na dzień publikacji zaobserwowaliśmy jej negatywny wpływ na realizację wybranych kontraktów: opóźnienia w uzgodnieniach dokumentacji czy pełnej dostępności do placu budowy oraz spowolnienie w działaniach organów administracji publicznej, w szczególności w procesach administracyjnych, co miało bezpośrednie przełożenie na działalność spółki’ – komentuje zarząd spółki, cytowany w komunikacie.

W związku z powyższym, zarząd podjął szereg działań zmierzających do ograniczenia wpływu epidemii na sytuację finansową spółki.

NED

“Częściowo spadki obrotów – przy założeniu braku nowych obostrzeń na realizowanych kontraktach i braku spowolnienia realizacji zadań już pozyskanych – zostaną odrobione w trakcie roku. Jak szybko tego dokonamy, zależeć będzie od siły i głębokości zmian w gospodarce i bezpośrednim otoczeniu rynkowym spółki’ – podał zarząd w sprawozdaniu z działalności.

W ostatnim czasie Atrem zaczął przykuwać większe zainteresowanie rynku, w związku z realizacją kontraktów z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE). Kontrakty te w głównej mierze prowadzone są przez segment elektroenergetyki, zaznaczono.

“Łączna wartość projektów z branży OZE pozostających w realizacji na dzień 30.06.2020 roku wynosiła 48,7 mln zł netto, z czego do przerobienia pozostało 22,8 mln zł netto. Ponadto spółka aktywnie uczestniczy w kilku postępowaniach przetargowych na wykonanie Głównych Punktów Odbioru, przyłączy elektroenergetycznych turbin wiatrowych czy też budowy tras kablowych średniego napięcia na planowanych farmach wiatrowych” – dodał zarząd.

“Atrem pracuje w chwili obecnej według modelu GKI (grupa kapitałowa Immobile), w sposób nieodbiegający od innych spółek grupy. Teraz musimy wykazać się cierpliwością, ponieważ wiemy, że ten model historycznie przynosił nam zyski’ – podkreślił zarząd GK Immobile, cytowany w komunikacie.

Atrem działa w branży automatyki i elektroenergetyki oraz realizuje kontrakty w zakresie odnawialnych źródeł energii. w 2019 r. spółka została przejęta przez GK Immobile. Atrem zadebiutował na GPW w 2008 r.Śledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here