Naga MarketsatmATM odnotował 6,01 mln zł jednostkowego zysku netto w 2019 r. wobec 2,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

  • Zysk operacyjny wyniósł 25,56 mln zł wobec 7,48 mln zł zysku rok wcześniej.
  • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 149,02 mln zł w 2019 r. wobec 136,62 mln zł rok wcześniej.

ATM podsumowuje wyniki za 2019 r.

“W 2019 roku spółka wypracowała znakomite wyniki finansowe. Była to zasługa przede wszystkim dynamicznie rosnących przychodów ze sprzedaży (+10% w ujęciu r/r), co zostało osiągnięte dzięki szeregowi konsekwentnie wdrażanych w ATM inicjatyw w następujących obszarach: generowanie tzw. “leadów” (w tym marketing automation), zarządzanie lejkiem sprzedażowym, segmentacja klientów oraz wprowadzanie nowych kanałów sprzedażowych, obsługa oraz retencja klientów” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Te artykuły również Cię zainteresują
ATM osiągnął najwyższy w swojej historii zysk EBITDA na poziomie 59,7 mln zł, odnotowując roczną dynamikę wzrostu w wysokości ponad 24%.

“Na ostateczny poziom zysku netto emitenta istotny wpływ miały również:

– ujęcie na poziomie kosztów działalności operacyjnej sprawozdania z dochodów kosztów związanych z programem motywacyjnym kluczowej kadry zarządzającej (1,44 mln zł – pozycja niekasowa);

– koszty restrukturyzacji emitenta w wysokości 1,9 mln zł (ujęte w ramach kosztów działalności operacyjnej sprawozdania z dochodów);

– ujęcie kosztów wyceny kredytu wg skorygowanej ceny nabycia w wysokości 0,45 mln zł (pozycja niekasowa – zaprezentowana w ramach kosztów finansowych sprawozdania z dochodów);

– odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości akcji jednostki stowarzyszonej Linx Telecommunications Holding B.V. w wysokości 8,2 mln zł, który został ujęty na poziomie kosztów finansowych sprawozdania z dochodów (pozycja niekasowa)” – czytamy także.

W 2019 roku ATM przeznaczył na nakłady inwestycyjne ok. 49 mln zł, z czego ponad połowa środków posłużyła przygotowaniu do uruchomienia produkcyjnego kolejnych modułów data center oraz zakupowi infrastruktury niezbędnej do świadczenia usług dzierżawy serwerów dedykowanych i cloud computingu. Zadłużenie netto emitenta (po odjęciu salda środków pieniężnych) na koniec 2019 roku zwiększyło się o ok. 2,5 mln zł w stosunku do roku poprzedniego, podano również.

ATM S.A. świadczy usługi telekomunikacyjne dla przedsiębiorstw i instytucji w oparciu o własne sieci światłowodowe i centra danych. Od 2004 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here