Naga MarketsAtende miało 38,23 mln zł zysku netto, 66,23 mln zł zysku EBITDA w 2020 r.Atende odnotowało 38,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 12,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Atende przedstawia swoje wyniki finansowe

Zysk operacyjny wyniósł 53,25 mln zł wobec 20,04 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 66,23 mln zł wobec 34,39 mln zł rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 260,1 mln zł w 2020 r. wobec 295,29 mln zł rok wcześniej.

“W 2020 roku, pomimo niższych o 12% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, które wyniosły 260 mln zł, wypracowaliśmy wyższy niż rok wcześniej zysk brutto na sprzedaży (wzrost o 8% do 84,1 mln zł). W ujęciu sektorowym wyższe w 2020 roku przychody uzyskano tylko z kluczowego dla nas sektora telekomunikacji i mediów. Dzięki lepszym niż rok wcześniej wynikom działalności operacyjnej oraz sprzedaży udziałów w spółce Atende Software zanotowaliśmy znaczny wzrost zysku netto przypisanego akcjonariuszom podmiotu dominującego, z 12,1 mln zł w 2019 roku do 38,2 mln zł, co oznacza wzrost o 215%. Warte podkreślenia jest to, że wyłączając wpływ wydarzeń jednorazowych na wyniki skonsolidowane, Grupa Atende także poprawiła swoje wyniki, z 12,4 mln zł zysku przed opodatkowaniem w 2019 roku do 17,6 mln zł w 2020 roku. Pamiętajmy również, że w 2020 roku nie były konsolidowane wyniki spółki Sputnik Software, która została sprzedana pod koniec 2019 roku” – napisał prezes Roman Szwed w liście dołączonym do raportu.

Analogiczna poprawa wyników miała miejsce w nadrzędnej spółce Atende. Z przychodów w wysokości 203 mln zł, które były o 10% niższe niż rok wcześniej, uzyskano 44,5 mln zł zysku brutto na sprzedaży, czyli 12% więcej niż w 2019 roku. Poza sprzedażą Atende Software pozytywnie na wyniki Atende wpłynęły rozpoznanie wartości udziałów w Atende Industries i dywidenda ze spółek zależnych, negatywnie zaś odpis wartości udziałów w Atende Medica. W efekcie zysk netto wzrósł w 2020 roku do 50,4 mln zł, czyli o 259%, podkreślił również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 50,42 mln zł wobec 14,06 mln zł zysku rok wcześniej.

Atende rekomenduje wypłatę 1 zł dywidendy na akcję za 2020 r.

Zarząd Atende postanowił zarekomendować zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki przeznaczenie kwoty w łącznej wysokości 36,34 mln zł pochodzącej z zysku netto spółki za rok obrotowy 2020 (wynoszącego 50,42 mln zł) na wypłatę dywidendy, tj. kwoty 1 zł na jedną akcję i przeznaczeniu pozostałej części zysku netto za 2020 r. (w wysokości 14,08 mln zł) na kapitał zapasowy spółki.

“Zarząd spółki rekomenduje ustalenie daty 27 maja 2021 r. jako dnia dywidendy oraz daty 8 czerwca 2021 r. jako terminu wypłaty dywidendy. Rekomendacja zostanie przedłożona radzie nadzorczej spółki do oceny. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku za 2020 r. podejmie zwyczajne walne zgromadzenie spółki” – czytamy w komunikacie.

Atende dostarcza rozwiązania teleinformatyczne dla firm i instytucji. Specjalizuje się w trzech dziedzinach: sieci i bezpieczeństwa teleinformatycznego, wysokowydajnych systemów obliczeniowych oraz infrastruktury teleinformatycznej, szczególnie dla centrów danych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Atende sięgnęły 260,1 mln zł w 2020 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here