Naga MarketsAtende miało 0,05 mln zł zysku netto, 3,64 mln zł zysku EBITDA w II kw. 2021 r.Warszawa, 15.09.2021 (ISBnews) – Atende odnotowało 0,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 3,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1,14 mln zł wobec 3,52 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 3,64 mln zł wobec 6,78 mln zł rok wcześniej.Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 48,34 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 52,05 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2021 r. spółka miała 1,83 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,28 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 88,04 mln zł w porównaniu z 94,08 mln zł rok wcześniej.

„W I półroczu 2021 r. Grupa Atende osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 88 mln zł, czyli niższe o 6% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, zaś zysk brutto na sprzedaży wyniósł 24,7 mln zł, co oznacza zmniejszenie o 24% r/r. Niższe niż rok wcześniej zysk brutto na sprzedaży (o 7,8 mln zł) i koszty ogólnego zarządu (o 7,5 mln zł) wynikają głównie z niekonsolidowania w 2021 r. wyników sprzedanych spółek Atende Software i Atende Medica. Słabsze niż rok wcześniej wyniki na poziomie operacyjnym (strata (0,4) mln zł wobec 2,8 mln zł zysku w I półroczu 2020 r.), EBITDA (4,4 mln zł vs. 9,3 mln zł), oraz netto (strata 1,8 mln zł wobec 1,3 mln zł zysku rok wcześniej) są głównie wynikiem otrzymanych od CZC kar umownych na łączną kwotę 3,1 mln zł” – czytamy w raporcie.

Spółka podała, że w I półroczu 2021 r. w segmencie integracji systemów teleinformatycznych osiągnęła przychody ze sprzedaży wyższe o 15% r/r, głównie w wyniku wyższej sprzedaży do klientów sektora przemysł, handel, usługi (wzrost o 6,7 mln zł). Z kluczowego dla Atende sektora telekomunikacji i usług uzyskano przychody na poziomie takim samym jak rok wcześniej. Pomimo wypracowania wyższej o 8% r/r marży ze sprzedaży wynik EBITDA segmentu w I półroczu br. był niższy niż rok wcześniej o 36%.

W segmencie integracji systemów teleinformatycznych spółek zależnych zanotowano w I półroczu 2021 r. niższą niż rok wcześniej sprzedaż (spadek o 61% r/r) oraz marżę ze sprzedaży (spadek o 56% r/r). Z kolei zysk EBITDA segmentu zmniejszył się o 71% r/r do 1,5 mln zł. Wpływ na to miało zaprzestanie konsolidacji wyników spółek Atende Software oraz Atende Medica. Obie sprzedane spółki uzyskały łącznie w I półroczu 2020 r. 20,1 mln zł przychodów ze sprzedaży, 15,3 mln zł marży ze sprzedaży oraz 4,5 mln zł zysku EBITDA. W I półroczu 2021 r. największy, pozytywny wpływ na wyniki segmentu miały spółki A2CC i OmniChip, podano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-II kw. 2021 r. wyniosła 1,48 mln zł wobec 0,15 mln zł straty rok wcześniej.

invest

Atende dostarcza rozwiązania teleinformatyczne dla firm i instytucji. Specjalizuje się w trzech dziedzinach: sieci i bezpieczeństwa teleinformatycznego, wysokowydajnych systemów obliczeniowych oraz infrastruktury teleinformatycznej, szczególnie dla centrów danych.

(ISBnews)Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas

Conotoxia

Obejrzyj również w Comparic24.tv:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here