Naga MarketsAtal [1AT], T-Bull [TBL] – Gorące spółki dniaZnany deweloper, spółka Atal pokazała wczoraj wyniki sprzedażowe za III kwartał. Są one zaskakująco dobre, gdyż spółka wydała w tym okresie 543 lokale, podczas gdy rok temu było to zaledwie 174 lokale. Od stycznia do września 2020 roku deweloper wydał łącznie 1 783 lokale, co oznacza wzrost o 63% w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku. Warto także mieć na uwadze, że tegoroczny harmonogram budów zakłada najwięcej wydań w IV kwartale – łączny potencjał przekazań w tym okresie wynosi ponad 1 tys. lokali. Atal od stycznia do września 2020 roku zakontraktował 2 083 mieszkania.

  • Atal pokazuje bardzo mocne wyniki za III kwartał
  • Najwięcej lokali spółka ma przekazać w IV kwartale
  • T-Bull pozyskał finansowanie dla 5 gier

W samym III kwartale spółka zawarła 801 umów deweloperskich i przedwstępnych. Spółka zakłada, że w całym 2020 r. liczba podpisanych umów deweloperskich wyniesie ok. 2,8 tys. wobec 2 083 w okresie styczeń-wrzesień. Zdaniem spółki, sytuacja na rynku jest dobra, a popyt na mieszkanie nie słabnie. Na wykresie mamy za sobą 15% korektę.

Moce wyniki, jednak notowania spadają

Wydaje się jednak, że przynależność do rosnącej branży oraz oczekiwanie na mocne wyniki za kolejny kwartał, powinny pomóc w powrocie do trendu wzrostowego.

atal

Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz kursów walut. Sprawdź materiały edukacyjne i dowiedz się jak inwestować w ING Turbo

Wybicie z konsolidacji?

Producent gier komputerowych, spółka T-Bull poinformowała wczoraj o zawarciu z inwestorem umowy ramowej dotyczącej współfinansowania 5 gier symulatorowych na PC i konsole. W zamian za współfinansowanie, inwestorowi przysługiwać będzie procentowy udział w dochodach z komercjalizacji gier.

Wkład producencki wnoszony przez inwestora jest natomiast bezzwrotny. T-Bull rozpocznie realizację trzech projektów w 2020 r. oraz dwóch projektów w I kw. 2021 roku. Do każdego z tych przedsięwzięć strony zawrą dodatkowo umowy wykonawcze zawierające opisy, budżety i harmonogramy realizacji pre-produkcji, produkcji oraz wydania gier.

tbull

Z badań wynika, że lek jest dobrze tolerowany, a zdaniem spółki, wyniki pokazują jasny sygnał efektywności leku. Uzyskane dane kwalifikują lek do dalszego rozwoju klinicznego na większych populacjach. Warto dodać, że spółka planuje sprzedać ten lek wyspecjalizowanym firmom, a obecnie jest już przynajmniej 7 chętnych na kupno. Wydaje się więc, że w dłuższej perspektywie, akcje spółki mogą zachowywać się relatywnie dobrze.

Przeczytaj również:Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here