Naga Marketssiedziba assecoAsseco South Eastern Europe S.A. zajmuje się działalnością holdingową, polegającą przede wszystkim na zarządzaniu liniami biznesowymi, których działalność koncentruje się w aktualnie należących do Grupy ASEE spółkach z sektora IT z regionu Europy Południowo-Wschodniej i Turcji, a także na inwestowaniu w nowe spółki w tym regionie. Spółka opublikowała przed sesję wyniki za czwarty kwartał. Poniżej szczegóły z raportu. 

Spółka wypracowała w IV kwartale ubiegłego roku 19,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto, wobec 18,06 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 24,84 mln zł wobec 21,82 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 221,5 mln zł w IV kw. 2018 r. wobec 160,23 mln zł rok wcześniej.

“Wyniki finansowe Grupy ASEE osiągnięte w czwartym kwartale 2018 roku były istotnie lepsze niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Tym samym, udany czwarty kwartał 2018 roku zamknął najlepszy rok w dotychczasowej historii Grupy ASEE. W czwartym kwartale 2018 roku sprzedaż Grupy ASEE wyrażona w złotych osiągnęła poziom 221,5 mln, co oznacza wzrost o 61,3 mln (38%) w stosunku do czwartego kwartału poprzedniego roku” – czytamy w raporcie.

“Przychody ze sprzedaży Grupy ASEE wyrażone w euro w czwartym kwartale 2018 roku wyniosły 51,6 mln, co oznacza wzrost o 13,6 mln (36%) w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku. Z kolei zysk operacyjny wyniósł 5,8 mln euro po wzroście o 0,6 mln euro (12%), a wartość EBITDA wyniosła ponad 8,5 mln euro po wzroście o blisko 0,8 mln euro (10%)” – dodano.

W całym 2018 roku spółka wypracowała 64,72 mln zł zysku netto w porównaniu z 54,65 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 670,38 mln zł w porównaniu z 570,86 mln zł rok wcześniej.

“Marża zysku brutto ze sprzedaży za 2018 rok wyniosła 24%, co oznacza spadek o 1,2 punktu procentowego w stosunku do roku poprzedniego. Spadek marży zysku brutto na sprzedaży był efektem większego udziału sprzedaży infrastruktury i rozwiązań stron trzecich w strukturze przychodów Grupy ASEE. Udział ten wzrósł z 34,2% w 2017 roku do 37,2% w roku kolejnym. Odsprzedaż infrastruktury i rozwiązań stron trzecich w 2018 roku była ponadto realizowana na niższych marżach niż w roku poprzednim” – podała spółka.

Sytuacja na wykresie:

Kurs spółki silnie rośnie na przełomie roku. Niedawno cena przebiła poziom zeszłorocznego maksimum. Szerszy, wieloletni trend także jest wzrostowy. Publikacja zadowalających wyników daje szansę na podtrzymanie trendu wzrostowego. W rekomendacji wydanej pod koniec ubiegłego roku wyceniono spółkę na poziomie 16 zł. Możliwe, że to jest cel strony popytowej na najbliższy okres czasu.

asseco see

Czytaj także: Movie Games [MOV], Transpol [TRN] – Gorące spółki dnia 21.02.2019tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here