Naga Marketssiedziba assecoAsseco South Eastern Europe (Asseco SEE) odnotowało 28,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2019 r. wobec 19,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 36,52 mln zł wobec 24,84 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 275,56 mln zł w IV kw. 2019 r. wobec 221,5 mln zł rok wcześniej.

“Wyniki finansowe Grupy ASEE osiągnięte w czwartym kwartale 2019 roku były po raz kolejny istotnie lepsze niż wyniki za analogiczny okres poprzedniego roku. Tym samym, udany czwarty kwartał zamknął najlepszy rok w dotychczasowej historii Grupy ASEE. Przychody ze sprzedaży wyrażone w PLN wyniosły 275,6 mln, co oznacza wzrost o 54,1 mln (24%) w stosunku do czwartego kwartału 2018 roku. Zysk z działalności operacyjnej osiągnął poziom 36,5 mln PLN po wzroście o 47%, natomiast wartość EBITDA za czwarty kwartał 2019 wyniosła 53,6 mln PLN (wzrost o 46%)” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Przychody wyrażone w EUR wyniosły 64,3 mln, po wzroście o 12,7 mln (25%). Zysk z działalności operacyjnej osiągnął poziom 8,5 mln EUR, a EBITDA 12,5 mln EUR po wzroście odpowiednio o 47% i 46%.

“Tak dynamiczne wzrosty to efekt wzrostu skali i poprawy efektywności działania przede wszystkim w segmentach Rozwiązania w obszarze płatności oraz Rozwiązania w sektorze bankowym, a także skutek konsolidacji kilku nowych spółek w Grupie ASEE. Od 1 lutego 2019 Grupa ASEE konsoliduje wyniki spółek Necomplus, które w czwartym kwartale 2019 roku wygenerowały 7,9 mln EUR przychodów ze sprzedaży, 382 tys. EUR EBITDA oraz 96 tys. EUR zysku operacyjnego. Od 1 września 2019 roku konsolidowane są wyniki spółek Sonet (Czechy i Słowacja), które wygenerowały w czwartym kwartale 2019 roku 1,6 mln EUR przychodów ze sprzedaży i 239 tys. EUR zysku operacyjnego. Ponadto Grupa ASEE przeprowadziła w trakcie 2019 roku szereg mniejszych, lokalnych akwizycji, m.in. w Serbii, Czarnogórze, Chorwacji, Turcji oraz Bośni i Hercegowinie. Łączny wpływ nowo nabytych spółek (z uwzględnieniem Necomplus i Sonet) na przychody Grupy ASEE w czwartym kwartale 2019 wyniósł 11,4 mln EUR. Wpływ nowych spółek na EBIT wyniósł 880 tys. EUR (z uwzględnieniem odwrócenia naliczonej amortyzacji PPA w poprzednich kwartałach w kwocie 309 tys. EUR), a na wartość EBITDA blisko 1,3 mln EUR” – czytamy także.

Spółka wskazała także, że na wyniki za czwarty kwartał 2019 roku, szczególnie na poziomie EBITDA, wpływ miała nowa prezentacja umów leasingu, zgodna z MSSF 16. Pozytywny wpływ nowego standardu na wartość EBITDA w czwartym kwartale 2019 roku wyniósł 4,4 mln zł (około 1 mln euro).

W I-IV kw. 2019 r. spółka miała 89,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 64,72 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 881,34 mln zł w porównaniu z 670,38 mln zł rok wcześniej.

“Za nami kolejny bardzo dobry rok dla Grupy Asseco South Eastern Europe. W 2019 roku spółka kontynuowała wzrosty zarówno w obszarze własnych aplikacji dla sektora bankowego jak i w ramach oferowanych usług płatniczych przez Payten. Wzrosty spowodowane były m.in. rosnącym zapotrzebowaniem na rozwiązania własne szczególnie w obszarze cyfryzacji usług bankowych oraz e-Commerce, optymalizacją kosztów, jak również akwizycjami wzmacniającymi naszą ofertę oraz zasięg w segmencie płatności (Payten). Po raz kolejny poprawiliśmy wyniki w stosunku do ubiegłego roku. Osiągnęliśmy zysk z działalności operacyjnej wynoszący 25,6 mln euro, co oznacza wzrost o 47% w porównaniu z 2018 rokiem. Realizując strategię ekonomicznego i organizacyjnego uniezależniania się każdego z segmentów operacyjnych Grupy ASEE, osiągnęliśmy bardzo dobre rezultaty zarówno w segmencie Rozwiązania w sektorze bankowym, Rozwiązania dedykowane jak i Rozwiązania w obszarze płatności” – napisał prezes Piotr Jeleński w liście do akcjonariuszy.

Dodał, że w 2020 roku zarząd zamierza kontynuować strategię wzrostu grupy Asseco SEE poprzez dalszą pracę nad ekonomicznym i organizacyjnym uniezależnianiem każdego z segmentów operacyjnych Grupy ASEE, skupienie się na rozwoju strategicznych produktów, zdobywaniu nowych rynków zarówno, jeżeli chodzi o nowe produkty jak i nowe obszary geograficzne, wspartym przez akwizycje, oraz nieustannej optymalizacji kosztów.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-IV kw. 2019 r. wyniósł 40,25 mln zł wobec 28,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Źródło: ISBNews

Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz kursów walut. Sprawdź materiały edukacyjne i dowiedz się jak inwestować w ING Turbo

Sytuacja na wykresie:

Kurs spółki rośnie dzisiaj o ponad 5% co jest zaskakująco w oblicz paniki na szerokim rynku. Spółka jednak wczoraj odnotowała silniejszy ruch spadkowy, który dotarł na poziom poprzedniego szczytu. Cały czas mamy trend wzrostowy i pozytywnie wygląda próba odbicia mimo panujących warunków na szerokim parkiecie.

asseco see

Czytaj także: GPW w ciągu 5 lat będzie liderem wzrostów w Europie, twierdzi Trader21Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here