Naga Marketssiedziba assecoAsseco South Eastern Europe odnotowało 31,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 25,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Asseco podsumowuje swoje wyniki z III kwartału

“Wyniki finansowe Grupy ASEE osiągnięte w trzecim kwartale 2020 roku były po raz kolejny istotnie lepsze niż wyniki za analogiczny okres poprzedniego roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyrażone w złotym pozostały na podobnym poziomie jak w poprzednim roku, natomiast udało się znacząco poprawić wynik operacyjny oraz EBITDA. Przychody ze sprzedaży za trzeci kwartał 2020 roku wyrażone w złotym wyniosły 227,5 mln, co oznacza spadek o 1,3 mln (0,6%) w stosunku do trzeciego kwartału 2019 roku. Zysk z działalności operacyjnej osiągnął poziom 37,3 mln zł po wzroście o prawie 23%, natomiast wartość EBITDA za trzeci kwartał 2020 wyniosła 56,8 mln zł (wzrost o ponad 19%). Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej za trzeci kwartał 2020 roku wyniósł 31,5 mln zł, po wzroście o 6 mln zł, czyli 23%” – czytamy w raporcie.

Te artykuły również Cię zainteresują

Zysk operacyjny wyniósł 37,29 mln zł wobec 30,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 227,48 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 228,8 mln zł rok wcześniej.

“Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy ASEE w trzecim kwartale 2020 roku nieznacznie spadły, przy czym spadek ten wynikał z istotnie niższych przychodów segmentu Rozwiązania dedykowane, szczególnie w części odpowiedzialnej za odsprzedaż infrastruktury i rozwiązań stron trzecich. Jednocześnie rosły przychody w segmentach Rozwiązania w sektorze bankowym oraz Rozwiązania w obszarze płatności. W ślad za zmianą struktury sprzedaży oraz w wyniku kontynuacji poprawy efektywności opisywanej już w poprzednich kwartałach, w trzecim kwartale 2020 roku poprawiła się rentowność operacyjna całej spółki oraz segmentów Rozwiązania w sektorze bankowym i Rozwiązania dedykowane. Skutkiem tych zmian był widoczny wzrost wartości zysku operacyjnego oraz EBITDA mimo nieznacznie niższych niż w ubiegłym roku przychodów ze sprzedaży” – czytamy dalej.

Rosnąca skala działania oraz poprawa wyników to po części także skutek konsolidacji kilku nowych spółek w Grupie ASEE. Od 1 września 2019 Grupa ASEE konsoliduje wyniki spółek Sonet (Czechy i Słowacja). Ponadto Grupa ASEE przeprowadziła w trakcie 2019 roku oraz w pierwszym 3 kwartałach 2020 roku szereg mniejszych, lokalnych akwizycji, m.in. w Serbii, Czarnogórze, Chorwacji, Turcji oraz Bośni i Hercegowinie. Nowo nabyte spółki Grupy ASEE wygenerowały w trzecim kwartale 2020 roku przychody na poziomie 5,5 mln euro, ich wpływ na EBIT w tym okresie wyniósł 97 tys. euro (z uwzględnieniem amortyzacji PPA w kwocie 109 tys. euro oraz jednorazowego odpisu skapitalizowanych kosztów rozwoju oprogramowania w Mobven w kwocie 310 tys. euro), a na wartość EBITDA 655 tys. euro. Jednocześnie wyniki tych spółek były częściowo uwzględnione już w trzecim kwartale 2019 roku, kiedy Grupa ASEE konsolidowała 1,1 mln euro przychodów, 266 tys. euro zysku operacyjnego oraz 430 tys. euro EBITDA z tych samych podmiotów, podano także.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 81,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 61,74 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 691,82 mln zł w porównaniu z 605,78 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 45,66 mln zł wobec 36,58 mln zł zysku rok wcześniej.

Asseco South Eastern Europe S.A. zajmuje się działalnością holdingową, polegającą przede wszystkim na zarządzaniu liniami biznesowymi, których działalność koncentruje się w aktualnie należących do Grupy ASEE spółkach z sektora IT z regionu Europy Południowo-Wschodniej i Turcji, a także na inwestowaniu w nowe spółki w tym regionie. ASEE S.A. prowadzi również działalność operacyjną w zakresie sprzedaży usług i oprogramowania wspierającego kanały komunikacji z klientami i procesy biznesowe (contact center), a także rozwiązań uwierzytelniających. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here