Naga Marketssiedziba assecoAsseco South Eastern Europe (Asseco SEE) odnotowało 23,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 18,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Finax

Asseco z udanym początkiem roku

“Wyniki finansowe Grupy ASEE osiągnięte w I kwartale 2020 roku były po raz kolejny istotnie lepsze niż wyniki za analogiczny okres poprzedniego roku. Przychody ze sprzedaży wyrażone w złotych wyniosły 231 mln, co oznacza wzrost o 52,2 mln (29%) w stosunku do pierwszego kwartału 2019 roku. Zysk z działalności operacyjnej osiągnął poziom 28,4 mln zł po wzroście o 32%, natomiast wartość EBITDA za pierwszy kwartał 2020 wyniosła 47,5 mln zł (wzrost o 32%). Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej po pierwszych trzech miesiącach 2020 roku wyniósł 23,5 mln zł, po wzroście o 5,4 mln zł, czyli 29%” – czytamy w raporcie.

Te artykuły również Cię zainteresują
Asseco podała, że dalsza poprawa wyników finansowych Grupy w pierwszym kwartale 2020 roku to efekt wzrostu skali działania we wszystkich segmentach operacyjnych, a także wyższej efektywności w segmencie Rozwiązania w sektorze bankowym.

“Rosnąca skala działania to po części także skutek konsolidacji kilku nowych spółek w Grupie ASEE. Od 1 lutego 2019 Grupa ASEE konsoliduje wyniki spółek Necomplus, a od 1 września 2019 roku konsolidowane są wyniki spółek Sonet (Czechy i Słowacja). Ponadto Grupa ASEE przeprowadziła w trakcie 2019 roku oraz w pierwszym kwartale 2020 roku szereg mniejszych, lokalnych akwizycji, m.in. w Serbii, Czarnogórze, Chorwacji, Turcji oraz Bośni i Hercegowinie. Nowo nabyte spółki Grupy ASEE wygenerowały w pierwszym kwartale 2020 roku przychody na poziomie 10,7 mln euro. Wpływ nowych spółek na EBIT w tym okresie wyniósł 217 tys. euro (z uwzględnieniem kosztów amortyzacji PPA w kwocie 110 tys. euro), a na wartość EBITDA prawie 1,1 mln euro. W danych porównywalnych za pierwszy kwartał 2019 roku, Grupa ASEE konsolidowała wyniki Necomplus za dwa miesiące, co przyniosło 4,8 mln euro przychodów, 209 tys. euro EBIT oraz 374 tys. euro EBITDA” – czytamy także.

Zysk operacyjny wyniósł 28,38 mln zł wobec 21,55 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody operacyjne sięgnęły 230,99 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 178,82 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. wyniósł 18,18 mln zł wobec 0,67 mln zł zysku rok wcześniej.

Asseco South Eastern euroope S.A. zajmuje się działalnością holdingową, polegającą przede wszystkim na zarządzaniu liniami biznesowymi, których działalność koncentruje się w aktualnie należących do Grupy ASEE spółkach z sektora IT z regionu euroopy Południowo-Wschodniej i Turcji, a także na inwestowaniu w nowe spółki w tym regionie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here