Naga MarketsAsseco SEE odnotowało 116,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 89,65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

InvestCuffs

Zysk operacyjny wyniósł 145,65 mln zł wobec 109,74 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 222,93 mln zł wobec 175,89 mln zł.

Te artykuły również Cię zainteresują
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 026,49 mln zł w 2020 r. wobec 881,34 mln zł rok wcześniej.

“Miniony rok był najlepszym w historii działalności Spółki rokiem dla Grupy ASEE pomimo wyzwań związanych z globalną pandemią COVID-19. Przychody ze sprzedaży wzrosły w porównaniu z ubiegłym rokiem o 12% osiągając przeszło 229 mln euro, a zysk z działalności operacyjnej był większy o 28% i wyniósł 32,6 mln euro. EBITDA natomiast wzrosła o 22% osiągając 49,9 mln euro. Do tak znaczącej poprawy wyników finansowych w stosunku do ubiegłego roku w największym stopniu przyczyniła się istotna poprawa efektywności w segmentach Rozwiązania w sektorze bankowym oraz Rozwiązania dedykowane, a także wzrost skali działania w segmencie Rozwiązania w obszarze płatności” – napisał prezes Piotr Jeleński w liście do akcjonariuszy.

W samym IV kw. 2020 r. Asseco SEE odnotowało 34,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 27,91 mln zł zysku rok wcześniej. EBIT wyniósł odpowiednio: 44,32 mln zł wobec 34,74 mln zł, zaś EBITDA – odpowiednio: 63,38 mln zł wobec 53,59 mln zł.

Skonsolidowane przychody w ostatnim kwartale ub.r. wyniosły 334,67 mln zł wobec 275,56 mln zł rok wcześniej.

“Wzrost skali działalności w czwartym kwartale 2020 roku dotyczył wszystkich segmentów operacyjnych, przy czym najbardziej dynamiczny wzrost przychodów zanotował segment Rozwiązania dedykowane (o 30%), gdzie w podobnym tempie rosła sprzedaż obu linii produktowych. Wzrost skonsolidowanego zysku operacyjnego grupy to również w największym stopniu zasługa segmentu Rozwiązania dedykowane, w którym EBIT zwiększył się o prawie 1,8 mln EUR. W tym samym czasie zysk operacyjny w segmencie Rozwiązania w sektorze bankowym wzrósł o ponad 0,3 mln euro (8%), a w segmencie Rozwiązania w obszarze płatności spadł o 0,5 mln euro (16%). Należy zwrócić uwagę, że spadek zysku operacyjnego w segmencie Rozwiązania w obszarze płatności był spowodowany częściowym odpisem aktywów wykorzystywanych w niezależnej sieci bankomatów MoneyGet, w związku z gorszym od oczekiwań wynikiem tej linii produktowe” – czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 58,34 mln zł wobec 40,25 mln zł zysku rok wcześniej.

Asseco South Eastern Europe S.A. zajmuje się działalnością holdingową, polegającą przede wszystkim na zarządzaniu liniami biznesowymi, których działalność koncentruje się w aktualnie należących do Grupy ASEE spółkach z sektora IT z regionu Europy Południowo-Wschodniej i Turcji, a także na inwestowaniu w nowe spółki w tym regionie. ASEE S.A. prowadzi również działalność operacyjną w zakresie sprzedaży usług i oprogramowania wspierającego kanały komunikacji z klientami i procesy biznesowe (contact center), a także rozwiązań uwierzytelniających. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here