Naga Marketssiedziba assecoAsseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie. Spółka opublikowała dzisiaj wyniki za III kwartał. Poniżej najważniejsze szczegóły z raportu.

Spółka wypracowała w III kwartale bieżącego roku 78 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 285,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 187,6 mln zł wobec 117,2 mln zł zysku rok wcześniej, zaś w ujęciu non-IFRS – odpowiednio: 247,1 mln zł wobec 208,6 mln zł.

Wynik EBITDA w ujęciu non-IFRS wyniósł odpowiednio: 301,3 mln zł wobec 252,9 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 218,4 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 1 241,5 mln zł rok wcześniej (wg non-IFRO: 2 124,2 mln zł).

Od stycznia 2018 roku spółka miała 235,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 398,6 mln zł zysku rok wcześniej (w ujęciu non-IFRS – odpowiednio: 269,7 mln zł wobec 191,7 mln zł), przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 6 678,3 mln zł w porównaniu z 5 403,5 mln zł rok wcześniej (wg non-IFRO: 6 286,2 mln zł).

“Dla oceny sytuacji finansowej i rozwoju działalności biznesowej Grupy Asseco ważną informację stanowią podstawowe dane publikowane w ujęciu non-IFRS. Są one uzupełnieniem dla danych raportowanych zgodnie ze standardem IFRS. Ujęcie non-IFRS obejmuje korekty o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia (PPA), o koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych (SBP) oraz o przychody i koszty finansowe związane z transakcjami nabycia (M&A) i sprzedaży spółek (oraz związane z nimi efekty podatkowe)” – napisano w raporcie.

Niewielki spadek marży zysku operacyjnego nastąpił również w segmencie Asseco International (-0,2 pkt proc.), co spowodowane było wyższą dynamiką wzrostu przychodów niż EBIT, podano dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 125,6 mln zł wobec 218,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Orbex

Sytuacja na wykresie:

Rynek reaguje na wyniki ponad 3,5% wzrostem ceny. Patrząc na wykres widzimy układ coraz wyższych dołków. Wydaje się więc, że obecnie kurs może kierować się w rejony najbliższego wierzchołka.

asseco
źródło xStation 5

Zobacz także: Za nami najgorszy dzień na rynku od 2015 rokuConotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here