Naga MarketsasicASIC wprowadzi zakaz sprzedaży opcji “binarnych” klientom detalicznym, a także ograniczy sprzedaż innych instrumentów pochodnych wysokiego ryzyka. Czeka nas obniżenie dźwigni do poziomu jaki mamy w Europie za sprawą regulacji ESMA?


Sprzedaż opcji binarnych została już poważnie ograniczona w Europie i Ameryce Północnej i w najbliższym czasie mogą być również zakazane przez ASIC na terenie Australii.

“ASIC obawia się, że inwestorzy detaliczni ponieśli i z dużym prawdopodobieństwem poniosą w przyszłości znaczne szkody z powodu opcji binarnych i kontraktów na różnice kursowe (CFD)”.

Proponowane przez ASIC ograniczenia w oferowaniu CFD klientom detalicznym obejmują:

  • nakładanie limitów dźwigni finansowej, które są określone w sekcji F CP 322
  • wdrożenie znormalizowanego podejścia do automatycznego zamykania pozycji CFD klienta w ramach wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego
  • ochrona klientów detalicznych przed ryzykiem ujemnych sald na rachunkach handlowych CFD
  • zakazanie pewnych zachęt handlowych, oraz
  • zwiększenie przejrzystości w zakresie ustalania cen, realizacji, kosztów i ryzyka w odniesieniu do CFD.

Propozycje ASIC są w dużej mierze spójne z działaniami wdrażanymi na wielu rynkach zagranicznych.

Proponowane warunki dotyczące udzielanej dźwigni finansowej przez brokera klientom detalicznym:

Ograniczenia dotyczące dźwigni finansowej i depozytów zabezpieczających
(3) Warunki kontraktu CFD muszą wymagać od klienta detalicznego dostarczenia wstępnego depozytu zabezpieczającego w wysokości co najmniej:
(a) jeżeli instrumentem bazowym dla CFD jest złoto lub kurs wymiany walut -5% wartości referencyjnej CFD w momencie emisji; oraz
b) jeżeli instrumentem bazowym dla CFD jest indeks giełdowy 6,67 % wartości referencyjnej CFD w momencie emisji; oraz
c) jeżeli instrumentem bazowym dla CFD jest towar inny niż złoto-10% wartości referencyjnej CFD w momencie emisji; oraz
d) jeżeli instrumentem bazowym dla CFD jest instrument kryptowalutą – 50 % wartości referencyjnej CFD w momencie emisji; oraz
e) jeżeli instrument bazowy dla CFD nie jest wymieniony w lit. a)-20 % wartości referencyjnej CFD w momencie emisji.

ASIC poszukuje informacji zwrotnych na temat proponowanych przez siebie zamówień interwencyjnych na produkty do dnia 1 października 2019 r.

Całość dokumentu przedstawionego do konsultacji można przeczytac tutaj. Konsultacje społeczne są wymagane na mocy uprawnień w zakresie interwencji produktowej udzielonej ASIC w kwietniu 2019 r., a każda decyzja o złożeniu zamówienia musi zostać opublikowana w publicznym ogłoszeniu na stronie internetowej ASIC.

Według agencji Reuters ASIC planuje zakazania wszelkiej sprzedaży opcji binarnych klientom detalicznym, a sprzedaż detaliczna CFD miałaby nowe, niższe limity dźwigni finansowej i wprowadzone maja być zasady mające na celu poprawę przejrzystości handlu tymi instrumentami finansowymi.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

Poprzedni artykułBlok po 22 – 21 sierpnia 2019: EUR/USD, USD/CAD
Następny artykułUlewne deszcze w Chinach niszczą farmy bitcoinowe
dargo redaktor comparic.pl
Redaktor Comparic.pl. Od 2010 r. czynnie uczestniczy w rynku Forex do chwili obecnej. Jest zwolennikiem Price Action, korzystania z jak najmniejszej ilości wskaźników. Uważa, że prostota systemu i konsekwencja w jego stosowaniu to najlepsza droga do sukcesu na rynkach finansowych, a brak cierpliwości to najczęstsza przyczyna porażek. Interesuję się klasycznymi systemami opartymi na Analizie Technicznej jak i psychologią - mechanizmami kierującymi ludzkim zachowaniem i warunkującymi podejmowanie decyzji w tradingu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here