Naga MarketsAsbis podsumowuje rekordowy I kw. 2021 r.ASBISc Enterprises Plc, wiodący dystrybutor produktów IT oraz elektroniki użytkowej na rosnących rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, wypracował w I kw. 2021 r. świetne, rekordowe wyniki finansowe. Przychody ze sprzedaży w omawianym okresie wyniosły 733,3 mln USD w porównaniu do 500,5 mln USD w I kw. 2020 roku, co oznacza wzrost o 47%. Zysk operacyjny (EBIT) wzrósł o 260% i wyniósł 23,0 mln USD, w porównaniu do 6,4 mln USD w I kw. 2020 r., natomiast zysk netto był ponad sześciokrotnie wyższy (wzrost o 575%) i wyniósł 15,1 mln USD, w porównaniu do 2,2 mln USD rok wcześniej.

Asbis przedstawia swoje wyniki finansowe

W I kw. 2021 r. Grupa znacząco poprawiła również marżę zysku brutto na sprzedaży do poziomu 6,43% z 5,08% w I kw. 2020 r.

Te artykuły również Cię zainteresują
INNE WAŻNE WYDARZENIA I KWARTAŁU 2021 ROKU:

  • Największy udział w przychodach Grupy miały kraje byłego ZSRR (53,6-proc. udział) oraz Europy Środkowo-Wschodniej (22,9-proc. udział).
  • Polska zagościła już na stałe wśród 10 krajów o najwyższych przychodach w Grupie, zajmując w I kw. tego roku 9. miejsce z przychodami na poziomie ponad 22,4 mln USD (wzrost o ponad 14% względem analogicznego okresu ubiegłego roku).
  • ASBIS opublikował bardzo wysoką prognozę na 2021 r., która zakłada wypracowanie przychodów pomiędzy 2,7 mld USD a 2,9 mld USD oraz zysku netto po opodatkowaniu pomiędzy 47 mln USD a 51 mln USD.
  • 5 maja 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zdecydowało o wypłaceniu finalnej dywidendy z zysków za rok 2020 r. w wysokości 0,10 USD na akcję tj. 5,55 mln USD. Dzień dywidendy ustalony został na 17 maja 2021 r. a dzień wypłaty dywidendy na 27 maja 2021 r. Tym samym całościowa dywidenda z zysku za 2020 r., wraz z wypłaconą w 17 grudnia 2020 roku zaliczką na poczet dywidendy, wyniesie 0,30 USD na akcję. Oznacza to całkowitą wypłatę w wysokości 16,65 mln USD. Jest to najwyższa dywidenda w historii Spółki.
  • Grupa wprowadziła na rynek nową spółkę BREEZY, która będzie działać na rynku używanych produktów Apple i innych producentów.
  • ASBIS intensywnie rozwija ofertę VAD dla biznesu – produkty ASBIS przeszły certyfikację i są dostępne w katalogu Microsoft AZURE; zespół VAD ASBIS Białoruś dostał nagrodę od Hewlett Packard.

Mamy za sobą bardzo dobry pierwszy kwartał, który jak dotąd był najlepszym pierwszym kwartałem w naszej całej historii. Pracowaliśmy na to bardzo intensywnie. Rozwijamy usługi dla biznesu, które mają wyższe marże oraz wciąż wprowadzamy zmiany w portfolio produktowym, zgodnie z naszym głównym celem, jakim jest wzrost marż i rentowności. Widać to już w znaczącej poprawie zyskowności ASBIS, nasz zysk netto wzrósł ponad sześciokrotnie w porównaniu z I kw. 2020 r. Wzrosła również marża zysku brutto na sprzedaży do poziomu 6,43% z 5,08% rok wcześniej. Nie zwalniamy jednak tempa, wciąż pracujemy na poprawę naszych wyników oraz dalej zamierzamy dzielić się zyskiem z akcjonariuszami Spółki” – powiedział Sergiej Kostevitch, Dyrektor Generalny i Przewodniczący Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc.

„Opublikowaliśmy naszą prognozę finansową na 2021 rok. Jest ona bardzo wysoka i zakłada duży wzrost zyskowności ASBIS. Widząc wyniki za I kwartał 2021 r. jesteśmy przekonani, że będziemy w stanie zrealizować tę prognozę” – dodał Sergiej Kostevitch. 

Wzrost sprzedaży netto kwartał do kwartału odzwierciedla silny wzrost we wszystkich geograficznych segmentach Spółki oraz niemal wszystkich głównych liniach produktowych. Największy wzrost spośród linii produktowych zanotowały urządzenia peryferyjne i audio, które wzrosły odpowiednio o 138% i 99% w porównaniu do I kwartału 2020 roku.

Szczegółowe dane dotyczące sprzedaży

SPRZEDAŻ WEDŁUG REGIONÓW

Regiony krajów byłego ZSRR oraz Europy Środkowo-Wschodniej tradycyjnie mają największy udział w przychodach Grupy. Nie zmieniło się to I kwartale 2021 r. Sprzedaż w krajach zarówno byłego ZSRR jak i w Europie Środkowo-Wschodniej mocno wzrosła, odpowiednio o 48,1% i 16,9%. Udział regionu krajów byłego ZSRR w przychodach ASBIS ogółem wzrósł do 53,63% w I kwartale 2021 r. z 53,06% w I kwartale 2020 r. Wzrost sprzedaży krajów byłego ZSRR był generowany głównie przez sprzedaż nowych produktów Apple oraz projekty biznesowe.

invest

Jednocześnie wzrost o 28,5% sprzedaży na Słowacji w połączeniu z 14,4-proc. wzrostem w Polsce, i 8,4-proc. wzrostem w Rumunii sprawiły, że region Europy Środkowo-Wschodniej zanotował 16,9-proc. wzrost w I kwartale 2021 roku w porównaniu do pierwszego kwartału 2020 r.

Sprzedaż w regionie krajów Bliskiego Wschodu i Afryki, którego wynik zależy głównie od przychodów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, znacząco wzrosła o 77,9% w porównaniu do I kw. 2020 r.

W I kwartale 2021 r. Europa Zachodnia, która nie jest głównym regionem sprzedaży ASBIS, podwoiła swoją sprzedaż w porównaniu do I kwartału 2020 r.

SPRZEDAŻ WEDŁUG KRAJÓW

Analiza według krajów potwierdza doskonałe wskaźniki wzrostu, które Grupa była w stanie osiągnąć we wszystkich głównych krajach działalności.

Krajami o najwyższym wzroście sprzedaży w I kw. 2021 r. były:

  • Kazachstan – wzrost o 83%
  • Zjednoczone Emiraty Arabskie – wzrost o 77%
  • Ukraina – wzrost o 46%
  • Czechy – wzrost o 29%.

Polska znalazła się w gronie 10 krajów o najwyższej sprzedaży w Grupie zajmując 9. miejsce, wypracowując ponad 14-proc. wzrost sprzedaży w porównaniu do I kw. 2020 r.

Autor poleca również:

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: s&p 500 notowania | biomed lublin kurs akcji | płatność blik | funty | notowania orlen |


Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here