Naga MarketsArtifex Mundi: Zysk netto na 2021-2022 to 21-25 mln zł wg programu motyw.Akcjonariusze Artifex Mundi zdecydowali o utworzeniu programu motywacyjnego na lata obrotowe 2021-2024, podała spółka. W ramach programu ustalono cele wynikowe, zakładające że skonsolidowany zysk netto powiększony o koszty emisji w latach 2021-2022 wyniesie łącznie 21-25 mln zł, a w latach 2023-2024 sięgnie 25-35 mln zł.

Artifex Mundi utworzy program motywacyjny na lata obrotowe 2021-2024

“Celem stworzenia dodatkowych mechanizmów motywujących członków zarządu spółki oraz kluczowych pracowników do zwiększenia zaangażowania oraz efektywności pracy na rzecz spółki oraz spółek od niej zależnych, które tworzą grupę kapitałową spółki w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości ‘grupa kapitałowa’ i które powinny zapewnić utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalnego zarządzania spółką, zapewnienie długotrwałej kontynuacji współpracy z kluczowymi pracownikami i współpracownikami poprzez utrwalenie ich więzi ze spółką, a także systematyczny wzrost zysków osiąganych przez grupę kapitałową spółki oraz stabilny wzrost wartości akcji spółki, nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia wprowadzić dodatkowy system wynagradzania poprzez utworzenie programu motywacyjnego” – czytamy w podjętej uchwale.

Te artykuły również Cię zainteresują
Program motywacyjny polegać będzie na wyemitowaniu przez spółkę nowych akcji, a także skierowaniu do osób uprawnionych propozycji ich objęcia na preferencyjnych warunkach, podkreślono.

W związku z utworzeniem programu motywacyjnego zarząd spółki został upoważniony do jednokrotnego albo kilkukrotnego podwyższania kapitału zakładowego spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 7 300,42 zł.

Artifex Mundi jest wydawcą oraz producentem gier przygodowych. Zadebiutował na rynku głównym GPW w listopadzie 2016 r. Skonsolidowane przychody sięgnęły 16,65 mln zł w 2019 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here