Naga MarketsArtifex Mundi odnotowało 1,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 0,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Spółka podsumowuje początek roku

Zysk operacyjny wyniósł 1,83 mln zł wobec 0,56 mln zł zysku rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5,62 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 4 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 1,4 mln zł wobec 0,26 mln zł zysku rok wcześniej.

“Pandemia COVID-19 oraz służące jej przeciwdziałaniu środki zaradcze wdrażane w różnym stopniu w krajach całego świata w ocenie zarządu spółki mają i będą mieć w dającej się przewidzieć przyszłości wpływ na globalny rynek gier m.in. poprzez wymuszone ograniczenie prowadzenia tradycyjnych działań marketingowych w postaci udziału w targach gier, konferencji, pokazów gier itp., jak również np. utrudnioną dystrybucję gier za pośrednictwem fizycznych nośników. Zarząd spółki przewiduje, że obecna sytuacja może skutkować m.in. zmianami harmonogramów wydawniczych, w szczególności dla największych produkcji” – czytamy w raporcie.

“Równocześnie dotychczasowe doświadczenia w komercjalizacji gier na rynkach w szczególności dotkniętych epidemią COVID19 wskazują, że popyt na gry dystrybuowane drogą cyfrową nie uległ osłabieniu. Wyniki sprzedaży wybranych produktów grupy np. na rynku chińskim, osiągane w 2020 r. sugerują wręcz, że obecna sytuacja może sprzyjać szybszemu rozwojowi tych kanałów dystrybucji w krótkim horyzoncie czasowym” – czytamy dalej.

Artifex Mundi jest wydawcą oraz producentem gier przygodowych. Zadebiutował na rynku głównym GPW w listopadzie 2016 r. Skonsolidowane przychody sięgnęły 16,65 mln zł w 2019 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here