Naga MarketsArtifex Mundi odnotował 1,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto (wzrost o 184% r/r) w I kw. 2020 r. przy 5,62 mln zł przychodów (wzrost o 40% r/r), podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Artifex Mundi podsumowuje pierwszy kwartał bieżącego roku

“Publikacja omawianych wybranych danych finansowych grupy już na tym etapie (tj. przed ukończeniem oraz przekazaniem do publicznej wiadomości odpowiedniego raportu kwartalnego) uzasadniona jest w ocenie zarządu m.in. istotną poprawą efektywności biznesowej grupy zaobserwowaną w I kwartale 2020 r., porównując ten okres do analogicznego w poprzednim roku obrotowym. Odnotować należy w szczególności, iż – wedle aktualnego stanu wiedzy zarządu – wynik operacyjny grupy za pierwsze trzy miesiące roku 2020 r. wynosi 1 831 tys. zł, co stanowi wartość o 224% większą niż w odpowiednim przedziale czasu roku 2019 r. (pomijając zaś wysokości dokonanych odpisów aktualizujących wartość gier produkowanych przez grupę, zasygnalizowana pozycja jest wyższa o 107% r/r)” – czytamy w komunikacie.

Na wzrost wyniku operacyjnego w analizowanym okresie wpływ miały m.in.: rosnący udział przychodów ze sprzedaży gier “HOPA” wydanych na konsole, dzięki systematycznemu rozbudowywaniu portfolio konsolowego o wydane już gry w wersjach PC/mobile oraz wzrost sprzedaży starszych, w pełni zamortyzowanych, gier “HOPA” w kanale PC/Mobile, podano także.

Spółka szacuje także, że EBITDA bez zdarzeń jednorazowych i bez wpływu MSSF 16 wyniosła 4,24 mln zł w I kw. wobec 2,73 mln zł rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują

“Zarząd spółki zastrzega, że przedstawione dane finansowe mają charakter szacunkowy i na skutek dalszych prac księgowych mogą odbiegać (potencjalnie w sposób nieznaczny) od finalnych wyników finansowych grupy zaprezentowanych w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za I kwartał 2020 r., którego publikacja nastąpi 27 maja 2020 r.” – czytamy także.

Artifex Mundi jest wydawcą oraz producentem gier przygodowych. Zadebiutował na rynku głównym GPW w listopadzie 2016 r. Skonsolidowane przychody sięgnęły 16,65 mln zł w 2019 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here