Naga MarketsARP, PKP PLK i Skarb Państwa mają porozumienie ws. zaangażowania w TrakcjęAgencja Rozwoju Przemysłu (ARP), w wyniku porozumienia podpisanego z PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) wniosła o uzupełnienie projektów uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Trakcji w dniu 10 września 2021 r. o uchwałę ws. podwyższenia kapitału zakładowego o 200 mln zł.

Trakcja otrzymała zawiadomienie o zawarciu warunkowego porozumienia pomiędzy ARP, PKP PLK oraz Skarbem Państwa – ministrem infrastruktury

Ma ono nastąpić w drodze emisji 250 mln akcji zwykłych na okaziciela serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Cena emisyjna akcji serii E wynosi 0,8 zł. PKP PLK zobowiązały się do subskrypcji akcji serii E.

Te artykuły również Cię zainteresują
Jednocześnie ARP poinformowała, że zawarła z hiszpańską COMSA niewiążące porozumienie dotyczące nabycia przez ARP lub podmiot kontrolowany bezpośrednio lub pośrednio przez Skarb Państwa lub inny podmiot wskazany przez ARP, a zaakceptowany wcześniej przez COMSA, wszystkich akcji wyemitowanych przez Trakcję, posiadanych przez COMSA w danym momencie. Według stanu na dzień zawarcia porozumienia, to 28 399 145 akcji, stanowiących 32,85% kapitału zakładowego. Nabycie ma nastąpić w ramach wezwania, które ma być ogłoszone przez ARP (lub ARP wspólnie ze wskazanym kupującym) oraz PKP Polskie Linie Kolejowe (inwestora). Cena zakupu akcji COMSA wyniesie 1,7 zł za każdą akcję COMSA. Strony w porozumieniu uzgodniły również, że ARP lub wskazany kupujący nabędzie od COMSA wszystkie obligacje Trakcji.

Realizacja wyżej opisanych transakcji będzie miała miejsce pod warunkiem spełnienia określonych w porozumieniu warunków zawieszających, w tym uzyskania przez ARP, inwestora i COMSA niezbędnych zgód i zezwoleń na transakcję, objęcie przez inwestora wszystkich akcji spółki serii E, a co za tym idzie – przyjęcie przez nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki zwołane na 10 września 2021 r. uchwały dot. emisji akcji spółki serii E i zaoferowanie ich do subskrypcji wyłącznie PKP PLK.

Jednocześnie Trakcja otrzymała od ARP zawiadomienie o zawarciu warunkowego porozumienia pomiędzy ARP, PKP PLK oraz Skarbem Państwa – ministrem infrastruktury, dotyczące zaangażowania w spółkę, w ramach którego PKP PLK zobowiązała się do subskrypcji 250 mln akcji spółki serii E za łączną cenę emisyjną w wysokości 200 mln zł.

Trakcja jest spółką działającą w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce i za granicą. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 339 mln zł w 2020 r.

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: kurs rubla rosyjskiego | złoty kurs | comarch kurs | kurs kghm | komentarz giełdowy | oncoarendi kurs | bitcoin prognoza |Conotoxia

invest

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here