Naga Marketsarctic Arctic Paper odnotował 31,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 4,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 69,88 mln zł wobec 44,57 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 90,53 mln zł wobec 65,85 mln zł rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 762,52 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 784,11 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2019 r. spółka miała 45,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 20,19 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 583,09 mln zł w porównaniu z 1 572,18 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 171,61 mln zł wobec 136,41 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 19,68 mln zł wobec 31,15 mln zł zysku rok wcześniej.

“Ze względu na korektę błędu lat ubiegłych dotyczącą prawa wieczystego użytkowania, zaniechania prezentacji działalności zaniechanej i zmiany prezentacji przychodów ze sprzedaży celulozy, powyższe dane za I poł. 2018 i II kw. 2018 nie są danymi prezentowanymi w półrocznym raporcie skonsolidowanym za 2018 Grupy Arctic Paper” – zastrzeżono w raporcie.

“Kontynuujemy wypracowywanie bardzo dobrych wyników na poziomie skonsolidowanym. Połączenie produkcji celulozy i papieru w ramach grupy stabilizuje nasze wyniki, gdyż wahania w obu segmentach wzajemnie się równoważą” – napisał prezes Michał Jarczyński w komentarzu do wyników.

W II kw. 2019 r. segment papieru wygenerował przychody w wysokości 537,6 mln zł (w porównaniu do 558,8 mln zł w II kw. 2018 r.), a EBITDA wyniosła 35,4 mln zł (w porównaniu do 19,7 zł w II kw. 2018 r.), z czego 18 mln zł to przychody jednorazowe związane ze sprzedażą gruntu w papierni Mochenwangen. Produkcja w II kwartale wyniosła 147 000 ton (160 000 ton w II kw. 2018 r.), a w I połowie 2019 r. 296 000 ton (326 000 ton w I połowie 2018 r.).

“W segmencie papieru nadal działamy w trudnym i bardzo konkurencyjnym otoczeniu, mimo że w II kwartale warunki rynkowe poprawiły się. Ceny celulozy spadły średnio o 10%, a nasz przychód na tonę – z powodu korekt cen i lepszego mixu produktowego – wzrósł o 4,6% w porównaniu do II kwartału 2018 roku. Największym wyzwaniem jest obecnie zrekompensowanie niższego popytu na papier graficzny poprzez wprowadzenie nowych produktów w innych segmentach oraz maksymalizację wydajności naszych papierni” – skomentował prezes.

“Nasza rosnąca działalność w segmencie opakowań zaowocowała 3 000 ton nowego wolumenu w I połowie 2019 roku. Inwestycja w zwiększenie zdolności produkcyjnych w Arctic Paper Kostrzyn została sfinalizowana w II kwartale, a zmodernizowana maszyna papiernicza PM1 powróciła obecnie do produkcji. Inwestycja w wysokości 10 mln euro zwiększa gamę i jakość produktów jakie możemy wytwarzać, zarówno jeśli chodzi o papier graficzny, jak i opakowaniowy, dzięki czemu produkcja w papierni jest znacznie bardziej elastyczna. Udział produktów premium oraz specjalistycznych stanowił 28% całkowitej sprzedaży w I półroczu 2019 r. (26% w I połowie 2019 r.)” – dodał Jarczyński.

Prezes poinformował też, że program poprawy rentowności z celem uzyskania oszczędności w wysokości około 40 mln zł w skali roku, począwszy od 2020 r., jest realizowany zgodnie z planem.

Latem w Kostrzynie otwarte zostało nowe centrum usług wspólnych wspierających grupę, dodał.

“Koncentrujemy się na obronie i poprawie naszych marż. Stale pracujemy nad obniżeniem kosztów, zwiększeniem wydajności i rozwojem portfolio naszych produktów. Wdrażanie zmian wymaga czasu, ale w II kwartale zaobserwowaliśmy już pierwsze efekty naszych działań” – podsumował Jarczyński.

Wolumen sprzedaży papieru w II kwartale 2019 roku wyniósł 147 tys. ton w porównaniu do 160 tys. ton w poprzednim roku. Zmiana ta stanowi spadek o 13 tys. ton i odpowiednio -8,1%. Wolumen sprzedaży celulozy w II kwartale 2019 roku wyniósł 91 tys. ton w porównaniu do 93 tys. ton w poprzednim roku. Zmiana ta stanowi spadek o 2 tys. ton i odpowiednio -2,2%.

Wolumen sprzedaży papieru w I półroczu 2019 roku wyniósł 301 tys. ton w porównaniu do 328 tys. ton w poprzednim roku. Zmiana ta stanowi spadek o 27 tys. ton i odpowiednio -8,3%. Wolumen sprzedaży celulozy w I półroczu 2019 roku wyniósł 185 tys. ton w porównaniu do 187 tys. ton w poprzednim roku. Zmiana ta stanowi spadek o 2 tys. ton i odpowiednio -1,5%, podała także spółka.

Źródło: ISBnews

Sytuacja na wykresie:

Akcje spółki drożeją o poranku o kilka procent, otwierając sesję luką wzrostową. Wykres tygodniowy wygląda dość pozytywnie tzn. mimo trendu spadkowego, w krótkim okresie wydaje się, że cena powinna wzrastać do poziomu linii trendu i oporu wynikającego z wcześniejszych szczytów. Taki ruch powinien być wspierany przez opublikowane dzisiaj dane.

źródło xStation 5

Czytaj także: Akcje PKN Orlen na ważnym wsparciu. Plany przejęcia firmy Ruch S.A.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here