Naga MarketsArctic Paper odnotował 15,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 26,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 47,2 mln zł wobec 49,1 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 71,19 mln zł wobec 75,5 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 789,73 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 773,9 mln zł rok wcześniej.

W I kwartale 2018 r. segment papieru osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 573,6 mln zł (wobec 575,1 mln zł rok wcześniej) oraz zysk EBITDA na poziomie 31,1 mln zł (wobec odpowiednio: 39,1 mln zł), podał prezes Per Skoglund w komentarzu do wyników.

“Dalszy wzrost cen celulozy wywiera presję na marże. Jednak w ciągu kwartału wprowadziliśmy podwyżki cen, które częściowo kompensują rosnące koszty, planujemy także kolejne podwyżki. Zmiany kursowe euro, dolara i korony szwedzkiej były w znaczącej części pozytywne dla segmentu papieru” – napisał prezes.

Na wyniki minionego okresu wpływ miały zakłócenia produkcji w zakładzie w Grycksbo, które wystąpiły podczas uruchomienia maszyny papierniczej PM10 po wdrożeniu planowanej inwestycji i przeprowadzeniu konserwacji oraz związany z tym przestój. Dodatkowo, w tym roku Wielkanoc wypadła w I kwartale, co również przyczyniło się do zmniejszenia sprzedaży w tym okresie, wyjaśnił też Skoglund.

“Produkcja w I kwartale 2018 r. wyniosła 169 000 ton (w porównaniu do 176 000 ton rok wcześniej), przy korzystnej strukturze produktów, w tym zwiększeniu sprzedaży marki premium Munken. W minionym okresie podjęta została decyzja o inwestycji w wysokości 7 mln euro w rozbudowę elektrowni wodnej w papierni Munkedal, w celu wzmocnienia zrównoważenia środowiskowego zakładu, a także jego konkurencyjności”

W przypadku Rottneros AB, w którym Grupa Arctic Paper posiada 51% udziałów, w I kwartale przychody netto wzrosły o 15% do 541 mln SEK (wobec 472 mln SEK rok wcześniej), a EBITDA o 31% do 101 mln SEK (77 mln SEK), podał także.

“W minionym kwartale widoczne były ponownie korzyści wynikające z połączenia biznesowych operacji w segmencie papieru z naszymi większościowymi udziałami w produkującym celulozę Rottneros AB. Wyniki tego kwartału potwierdzają, że obrany kierunek rozwoju jest właściwy. Obecnie naszym priorytetem jest kontynuacja wdrażania naszej strategii zwiększania rentowności w segmencie papieru” – podsumował Skoglund.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2018 r. wyniosła 4,54 mln zł wobec 2,38 mln zł zysku rok wcześniej.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here