Naga MarketsArchicom rekomenduje wypłatę łącznie 3,71 zł dywidendy na akcję za 2020 r.Zarząd Archicomu rekomenduje wypłatę 95,24 mln zł dywidendy z zysku za 2020 r., podała spółka. Zgodnie z propozycją, dywidenda na jedną akcje wyniesie 3,71 zł, przy czym w 2020 r. spółka wypłaciła zaliczkę na poczet dywidendy w wysokości 2,53 zł, więc pozostała kwota do wypłaty dywidendy wynosi 1,18 zł na jedną akcję.

Archicom może wypłacić dywidendę

“Zarząd spółki postanawia przedłożyć zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki, po uprzednim zaopiniowaniu przez radę nadzorczą spółki, wniosek zarządu w sprawie proponowanego podziału zysku netto spółki za rok obrotowy 2020 w wysokości 47 197 425,95 zł wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółki za rok 2020 w następujący sposób:

Te artykuły również Cię zainteresują
1. kwota 16 738 017,87 zł zostanie rozliczona z zaliczką na poczet dywidendy za rok 2020 wypłaconą na mocy uchwały zarządu nr 4/X/2020 z dnia 8 października 2020 r.;

2. kwota 30 291 004,74 zł zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, tj. w kwocie 1,18 zł na 1 akcję;

3. kwota 168 403,34 zł zostanie przeznaczona na kapitał rezerwowy spółki przeznaczony na wypłatę w przyszłości dywidend lub zaliczek na przewidywane dywidendy” – czytamy w komunikacie.

Powyższy wniosek zostanie przedłożony radzie nadzorczej spółki w celu zaopiniowania. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2020 podejmie zwyczajne walne zgromadzenie spółki, podsumowano.

Grupa Archicom to ogólnopolski deweloper, lider wrocławskiego rynku mieszkaniowego realizujący projekty także w Krakowie, Trójmieście, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

invest


Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here