Naga MarketsArchicom miał 7,88 mln zł zysku netto, 21,66 mln zł zysku EBIT w I poł. 2021 r.Warszawa, 17.09.2021 (ISBnews) – Archicom odnotował 7,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2021 r. wobec 70,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 21,66 mln zł wobec 106,54 mln zł zysku rok wcześniej.Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 161,38 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 272,37 mln zł rok wcześniej.

„W pierwszej połowie 2021 roku Grupa Archicom zawarła 363 […] akty notarialne przenoszące własność lokali, dzięki temu przychody ze sprzedaży produktów osiągnęły poziom 156,2 mln zł. Przychody te są niższe niż w pierwszym półroczu 2020 roku ze względu na wynikającą z cyklu inwestycyjnego mniejszą liczbę podpisanych aktów notarialnych związanych z przekazaniem lokali użytkownikom (w analogicznym okresie 2020 r. podpisano 690 aktów) […] W przychodach ze sprzedaży usług grupa ewidencjonuje głównie przychody z działalności komercyjnej (przede wszystkim opłaty z tytułu najmu powierzchni). Zarejestrowany w pierwszym półroczu spadek przychodów ze sprzedaży usług o 2,4 mln zł związany jest z konsekwencjami działań roku 2020: tj. Grupa osiąga jedynie ograniczone przychody z najmu budynków – sprzedano City One, a City 2 jest w trakcie komercjalizacji i prac fit-out przed przekazaniem powierzchni części najemców, jak również z uwagi na sprzedaż wraz z Archicom Polska nieruchomości przy ul. Wieruszowskiej w Poznaniu” – czytamy w raporcie.

„Pomimo sytuacji związanej z pandemią, grupa kontynuuje wszystkie projekty, zarówno mieszkaniowe, jak i komercyjne. Okresowy spadek zysku z działalności operacyjnej w pierwszym półroczu 2021 roku, poza opisaną wcześniej mniejszą liczbą przekazań wynikającą z cyklu inwestycyjnego, jest również konsekwencją ujęcia w pierwszym półroczu 2020 roku transakcji komercyjnych o charakterze jednorazowym: sprzedaży biurowca City One oraz rewaluacji biurowca City 2 po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie” – czytamy dalej.

Jak podkreślono, kluczową rolę w skonsolidowanych wynikach Grupy stanowi działalność mieszkaniowa. Udział tego segmentu w zysku netto w pierwszej połowie 2021 roku wynosi 96,6%.

Wysoki wynik 42 mln zł z działalności komercyjnej w pierwszym półroczu 2020 roku był efektem dwóch zdarzeń o charakterze jednorazowym: sprzedaży biurowca City One oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie biurowca City 2. W wynikach Grupy w 2020 roku rozpoznana została rewaluacja wartości obu biurowców. Budowane przez Grupę budynki biurowe wykazywane są w bilansie w pozycji Nieruchomości Inwestycyjne i w przeciwieństwie do działalności mieszkaniowej, zysk z aktywów komercyjnych rozpoznawany jest w kilku okresach sprawozdawczych oraz w różnych pozycjach wyniku: jako przychody z najmu powierzchni, zmiana wartości godziwej lub zysk na finalnej sprzedaży nieruchomości, przy czym w początkowym okresie ma on postać głównie memoriałową (wyceny i związane z nimi rewaluacje) by przy sprzedaży wiązać się ze znaczącym wpływem gotówki do firmy, przekształcającym wartości księgowe w realnie pozyskane środki pieniężne, wyjaśniono.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2021 r. wyniósł 63,55 mln zł wobec 33,88 mln zł zysku rok wcześniej.

invest

Grupa Archicom to ogólnopolski deweloper, lider wrocławskiego rynku mieszkaniowego realizujący projekty także w Krakowie, Trójmieście, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

(ISBnews)Chcesz wrócić na stronę główną? Kliknij >>


Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>


ConotoxiaObejrzyj również w Comparic24.tv:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here