Naga MarketsAplisens zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 2,98 mln zł z zysku za 2019 rok na wypłatę dywidendy, co daje 0,25 zł na jedną akcję, podała spółka.

Aplisens rekomenduje wypłatę 0,25 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 rok

“Zarząd Apliksens […] podjął uchwałę o rekomendowaniu zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki przeznaczenia wypracowanego zysku netto za 2019 rok w kwocie 13 016 920,67 zł w części na wypłatę dywidendy oraz w części na zwiększenie kapitału zapasowego spółki, zgodnie z następującym podziałem:
a) w kwocie 10 040 537,92 zł (77,13% zysku netto za rok 2019) na zwiększenie kapitału zapasowego spółki,
b) w kwocie 2 976 382,75 zł (22,87% zysku netto za rok 2019) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 0,25 zł na jedną akcję” – czytamy w komunikacie.

“W ocenie zarządu, po przeanalizowaniu obecnej kondycji finansowej spółki oraz występujących ryzyk związanych z pandemią COVID-19 dotyczących działalności spółki, realizacja polityki dywidendowej za rok 2019 na poziomie 23% tj. na poziomie zbliżonym do zakładanego w strategii na lata 2020-2022 jest zasadna i nie zagraża dalszej działalności spółki i grupy kapitałowej Aplisens” – czytamy dalej.

Te artykuły również Cię zainteresują

Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 118,5 mln zł w 2019 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here