Naga MarketsApator podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2020 rok w wysokości 0,45 zł brutto na jedną akcję, podała spółka.

Apator wypłaci zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy

“Do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2020 uprawnionych jest 32 806 328 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C z wyłączeniem akcji własnych nabytych przez spółkę (wg. stanu na dzień ustalenia prawa do dywidendy) w celu umorzenia w ramach programu odkupu akcji uchwalonego przez WZA w dniu 2 lipca 2020 roku” – czytamy w komunikacie.

Te artykuły również Cię zainteresują
Prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2020 uzyskają akcjonariusze posiadający akcje spółki 24 grudnia 2020 roku, natomiast wypłata nastąpi 31 grudnia 2020 roku, podano również.

“Zarząd Apator stwierdza, że spółka Apator posiada wystarczające środki na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2020, a wypłata zaliczki jest zgodna z art. 349 §2 Kodeksu spółek handlowych” – czytamy dalej.

Rada nadzorcza spółki wyraziła zgodę na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2020 na wyżej wymienionych warunkach zaproponowanych przez zarząd, podsumowano.

Apator wypłacił w tym roku dywidendę za 2019 rok w kwocie 1,1 zł brutto na akcję (tj. w łącznej wysokości 36,1 mln zł).

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2019 r. spółka miała 878,34 mln zł skonsolidowanych przychodów.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here