Naga MarketsZarząd Apator SA “Emitent” informuje, że w związku z zakończeniem wstępnego etapu agregacji danych finansowych na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu okresowego, podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości szacunkowych wyników finansowych grupy Apator za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

Wstępne wyniki finansowe grupy Apator za I półrocze 2018 r. obejmujące działalność kontynuowaną i zaniechaną kształtują się następująco:

  • przychody ze sprzedaży: 396,1 mln zł, za I H 2017 r.: 460,7 mln zł,
  • zysk netto: 36,7 mln zł, za I H 2017 r.: 29,4 mln zł.

Emitent zdecydował o publikacji niniejszego raportu z uwagi na istotne (+25%) odchylenie skonsolidowanego wyniku netto za I półrocze 2018 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku.

Zarząd Emitenta zastrzega, że prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie w toku prac audytorskich. Ostateczne wyniki finansowe za I półrocze 2018 r. zostaną opublikowane w raporcie okresowym w dniu 30 sierpnia 2018tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here