Naga MarketsapatorApator odnotował 53,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 67,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Apator odnotował pomniejszony zysk wobec roku poprzedniego

We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że jej skonsolidowany zysk netto wyniósł 54,08 mln zł w 2019 r..

Te artykuły również Cię zainteresują
Zysk operacyjny wyniósł 76,42 mln zł wobec 91,13 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 126,29 mln zł wobec 134,31 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 877,59 mln zł w 2019 r. wobec 839,34 mln zł rok wcześniej.

“Zamykamy rok 2019 przychodami ze sprzedaży na poziomie 878 mln zł tj. o ponad 33 mln zł wyższymi w porównaniu do roku ubiegłego, oferując niemal połowę naszych rozwiązań klientom poza Polską (głównie w krajach Unii Europejskiej, z dominującym znaczeniem rynków brytyjskiego, niderlandzkiego, niemieckiego, belgijskiego i czeskiego, ale także na rynki wschodnie takie, jak Rosja czy Ukraina). Mimo wyższych poziomów sprzedaży, zwłaszcza gazomierzy czy liczników energii elektrycznej, wyniki finansowe osiągnięte w tym okresie nie spełniły naszych ambicji i oczekiwań. Branża notuje dalsze spadki cen w wyniku presji konkurencji, przy jednoczesnym wzroście kosztów prowadzenia działalności. Nasi główni klienci, spółki energetyczne, zmniejszyły skalę prowadzonych inwestycji w rozwój i modernizację sieci elektroenergetycznych” – napisał prezes Mirosław Klepacki w liście załączonym do raportu rocznego.

Zaznaczył, że Grupa Apator dąży do zagospodarowania nowych atrakcyjnych obszarów związanych z popularyzacją technologii OZE i zwiększonym zainteresowaniem lokalnym zarządzaniem energią czy efektywnością energetyczną. Kontynuuje także działania na rzecz poprawy efektywności naszej działalności operacyjnej, automatyzując procesy, wdrażając nowe rozwiązania i technologie. Aktywnie poszukuje też nowych rynków i szans sprzedażowych.

“Dziś, gdy epidemia COVID-19 dokonała przetasowania całej globalnej gospodarki, zmienia się również optyka naszego biznesu. Rodzą się nowe wyzwania, którym zarząd spółki, ale i wszyscy jej interesariusze, muszą wyjść naprzeciw i się z nimi zmierzyć” – dodał prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 54,07 mln zł wobec 67,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2019 r. spółka miała 877,6 mln zł skonsolidowanych przychodów.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here