Naga MarketsapatorApator odnotował 14,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 14,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Apator podsumowuje wypracowane przez siebie wyniki

Zysk operacyjny wyniósł 20,03 mln zł wobec 19,94 mln zł zysku rok wcześniej.

“EBITDA w 2Q 2020 r. utrzymała się na poziomie ubiegłorocznym (33 mln zł)” – czytamy w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 237,41 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 210,78 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2020 r. spółka miała 31,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 29,9 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 461,94 mln zł w porównaniu z 423,26 mln zł rok wcześniej.

Grupa Apator w I półroczu 2020 roku skutecznie oparła się negatywnemu wpływowi pandemii – działalność operacyjna spółek grupy od początku roku przebiega bez znaczących zakłóceń w łańcuchu dostaw i produkcji. Podjęte w momencie wybuchu pandemii zdecydowane i kompleksowe działania (m.in. prewencja i bezpieczeństwo pracowników, reorganizacja procesów logistycznych i operacyjnych, elastyczne zarządzanie zasobami ludzkimi, zwłaszcza zespołami produkcyjnymi i kontrola wydatków) przyniosły pozytywne efekty w postaci zapewnienia ciągłości i bezpieczeństwa działalności biznesowej, a także wypracowania dobrych wyników finansowych oraz utrzymania dodatniej dynamiki sprzedaży” – czytamy dalej.

Te artykuły również Cię zainteresują

Sprzedaż I półrocza 2020 r. była zdecydowanie wyższa w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. (+9%). Dobre wyniki to efekt m.in. wysokiego portfela zamówień wypracowanego jeszcze w 2019 r., szczególnie w segmentach EE i Gazu. Konsekwentnie wysoką dynamikę obrotów zanotował segment Gaz, którego przychody wzrosły w ujęciu r/r aż o 33%. Równocześnie, dzięki bardzo dobrym wynikom drugiego kwartału (głównie w kraju), wzrost przychodów ze sprzedaży odnotował segment Energii Elektrycznej (+10% r/r). Pomimo dodatkowych kosztów związanych z pandemią oraz mniej korzystnego miksu produktowego zysk brutto na sprzedaży grupy ukształtował się na poziomie 124,5 mln zł (tj. zbliżonym do I. półrocza 2019 r.), z kolei zysk ze sprzedaży wzrósł o ok. 4%, tj. o 1,5 mln zł r/r (głównie dzięki optymalizacji kosztów stałych). EBITDA pozostała na poziomie porównywalnym do I półrocza ubiegłego roku (66,2 mln zł). Jednocześnie grupa odnotowała w omawianym okresie dodatni wpływ różnic kursowych oraz korzystny wynik na transakcjach walutowych w łącznej kwocie 4,8 mln zł (vs 2,2 mln zł w 1H 2019 r.). W efekcie zysk netto Grupy Apator w pierwszym półroczu 2020 r. ukształtował się na poziomie 32,4 mln zł, tj. o ponad 5% wyższym w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, a marża netto wyniosła 7% (porównywalna r/r), podano także.

“Chciałbym wyraźnie podkreślić, że sytuacja finansowa Grupy Apator, pomimo nie najłatwiejszych realiów gospodarczych, pozostaje stabilna i bezpieczna. Realizujemy dostawy do naszych klientów, odpowiedzialnie podejmujemy decyzje inwestycyjne, terminowo spłacamy nasze zobowiązania. Jako jedni z nielicznych podzieliliśmy się zyskiem wypracowanym w 2019 r. z naszymi akcjonariuszami, zapewniając im atrakcyjną stopę dywidendy na poziomie blisko 6%. Nadal jednak bacznie monitorujemy rynek i analizujemy obszary mogące stanowić potencjalne ryzyko dla naszej działalności w kolejnych miesiącach” – powiedział prezes Mirosław Klepacki, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2020 r. wyniósł 41,71 mln zł wobec 50,87 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2019 r. spółka miała 878,34 mln zł skonsolidowanych przychodów.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here