Naga MarketsAnaliza on-chain. Poznaj dane blockchain dotyczące kryptowalut, które oferują ważne wskazówkiRynek danych dotyczący kryptowalut, określany z języka angielskiego on-chain (w bezpośrednim tłumaczeniu „na łańuchu”, co jest odniesieniem do sieci blockchain) znajduje się wciąż w początkowej fazie rozwoju, a nawet najbardziej powszechne wskaźniki on-chain nadal są mało popularne wśród inwestorów kryptowalutowych. W związku z tym potrzebna jest edukacja wczesnych użytkowników w dziedzinie danych on-chain, czyniąc je bardziej dostępnymi.

 • Poniższy artykuł to podstawowe kompedium wiedzy dotyczące kryptowalutowych danych on-chain, tłumaczące podstawowe pojęcia oraz wprowadzające do analizy wybranych wskaźników
 • Analiza on-chain pozwala z wyprzedzeniem określać nastroje na rynku wybranych aktywów kryptowalutowych i przewidywać bycze oraz niedźwiedzie zmiany zachowań wśród inwestorów
 • Poniżej znajdziesz na bieżąco aktualizowany słowniczek pojęć on-chain, wyjaśnienie różnic pomiędzy łańcuchami UTXO i bazującymi na kontach oraz przedstawienie wskaźników typu entity-adjusted.
 • Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl

Dane on-chain. Czym jest analiza kryptowaluta wewnątrz łańcucha blockchain?

Natura świata finansów stale ulega zmianie. W porównaniu do tradycyjnych form finansowania, kryptowalutowe aktywa są obecnie znaczącą innowacją.Konwencjonalne metryki wyceny finansowej są jednak niewystarczające do analizy nowych rodzajów rynków. Blockchainy nieustannie generują bogate, otwarte bazy danych finansowych, które pozwalają uzyskać użytkownikom dostęp do precyzyjnych, wiarygodnych miar aktywności gospodarczej w kryptowalutowych sieciach.

Analiza on-chain zaczyna się od najprostszych wskaźników: badających liczbę transakcji, czy też adresów o danym saldzie danej kryptowaluty, przechodząc do bardziej zaawansowanych, mierzących np. jak w czasie zmienia się ilość cyfrowych aktywów utrzymywanych na giełdach.

Wykres prezentuje wskaźnik zmiany pozycji netto giełd w bitcoinie (BTC). Źródło: Glassnode

Gdy ilość bitcoina na giełdzie rośnie oznacza to, że inwestorzy przelewają środki ze swoich bezpiecznych portfeli na portfele giełdowe, najprawdopodobniej w celu sprzedaży, co jest niedźwiedzim sygnałem. Spadek podaży BTC na giełdach to natomiast silnie bycze wskazanie: sugeruje, że inwestorzy nie chcą sprzedawać, a trzymać długoterminowo swoje kryptowaluty w bezpiecznym, zimnym portfelu.

Odblokowując dane w łańcuchu, można zmienić sposób, w jaki mierzymy nastroje i rynkowe zachowanie. W celu pomocy nowym osobom na rynku krypto zacznijmy zatem od podstaw.

Na początku zacznijmy od kilku podstawowych pojęć wyjaśnionych w poniższej tabeli:

Terminologia Tłumaczenie Synonimy Opis
Unspent Transaction Output (UTXO) Niewykorzystany wydatek  transakcji Wyjście transakcyjne System księgowy w protokole dla blockchainów, takich jak Bitcoin czy Litecoin. Wszystkie niewydane jednostki rodzimej waluty są przechowywane na listach UTXO, które znajdują się w portfelach/kluczach prywatnych użytkowników. UTXO jest poniekąd odpowiednikiem banknotu dolarowego (np. 5, 10, 20 USD itd.), choć może mieć dowolny nominał rodzimej waluty blockchain
Spent Output Wykorzystany wydatek Przesunięta moneta, niszczenie UTXO UTXO zniszczone przez właściciela poprzez rozesłanie do sieci transakcji, która jest następnie potwierdzana przez górników/walidatorów
Unspent Output Niewykorzystany wydatek Niewydana moneta, tworzenie UTXO UTXO utworzone i przechowywane w portfelu właściciela
Change Zmiana UTXO, które jest zwracane do portfela użytkownika po dokonaniu płatności do innego miejsca przeznaczenia
Address Adres Klucz publiczny Publiczny klucz, który reprezentuje źródło lub cel płatności w blockchainie
Wallet Portfel Klucz prywatny Prywatny klucz, który posiada wszystkie monety powiązane z adresami pochodzącymi z par kluczy publicznych z prywatnymi. Pojedynczy portfel może posiadać wiele adresów
Entity Podmiot Podmiot on-chain, unikatowy podmiot Podmiot jest zbiorem adresów lub portfeli, które poprzez  etykietowanie potwierdzają unikalność właściciela. Na przykład, grupa adresów depozytowych użytkowników może być własnością jednej giełdy, która będzie zdefiniowana jako unikalna jednostka.
Balance Saldo Całkowita suma kryptowalut posiadanych przez pojedynczy adres, podmiot lub portfel.
Supply Podaż Suma jednostek rodzimych monet w ramach określonej grupy (np. podaż w obiegu, podaż w portfelach powyżej 1 tys. kryptowalut itd.)
Value Wartość Wartość UTXO, wolumen monety Wartość przechowywana w UTXO, konto lub portfel denominowany w rodzimej walucie (tj. BTC, ETH, LTC itp.)
Lifespan Cykl życia Wiek Dla łańcuchów opartych na UTXO: Skumulowany czas pomiędzy utworzeniem i zniszczeniem UTXO. Dla łańcuchów opartych na kontach: Czas, który upłynął od ostatniego przesunięcia monety
Coin-days (CDD) Dni monety Jednostka Lifespan (wartość x czas)
Dormant Uśpiony Niewydane Wskaźnik wskazujący, że moneta/UTXO nie została wydana i w związku z tym gromadzi swój czas trwania (lifespan)
Realized Zrealizowany Zrealizowana wartość Różnica w wartości denominowanego pieniądza fiducjarnego pomiędzy czasem, kiedy moneta została przesunięta (utworzenie UTXO), a czasem kiedy została wydana (zniszczenie UTXO)
Unrelized Niezrealizowany Niezrealizowana wartość Różnica w wartości denominowanego pieniądza fiducjarnego pomiędzy czasem, kiedy moneta została przesunięta (utworzenie UTXO), a obecną cena wskazującą zysk/stratę, która byłaby zrealizowana, gdyby moneta została wydana
Short-Term Holder (STH) Krótkoterminowy posiadacz Posiadacz aktywów on-chain związanych z własnymi monetami, których cykl życia  jest krótszy niż 155 dni. Istnieje większe statystyczne prawdopodobieństwo, że monety zostaną wydane
Long-Term Holder (LTH) Długoterminowy posiadacz Posiadacz aktywów on-chain związanych z własnymi monetami, których cykl życia jest dłuższy niż 155 dni. Istnieje mniejsze statystyczne prawdopodobieństwo, że monety zostaną wydane

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Glassnode

invest

Autor poleca również: Czym jest kopanie bitcoina?

UTXO vs. Łańcuchy oparte na kontach (Account-Based Chains)

UTXO i łańcuchy oparte na kontach to dwie różne „metody księgowania” używane przez blockchainy do określania pochodzenia i własności monet w sieci. Poniżej wytłumaczono podstawowe różnice pomiędzy nimi

Czym jest łańcuch UTXO?

UTXO to skrót od „Unspent Transaction Output”. Łańcuch UTXO jest po prostu blockchainem, który używa metody księgowania UTXO (jak np. blockchainy, takie jak Bitcoin i Litecoin), w przeciwieństwie do metody księgowania opartej na koncie.

W warstwie protokołu łańcuchów UTXO, nie ma kont lub portfeli. Zamiast tego, monety są przechowywane jako lista UTXO. Termin „niewykorzystany wydatek transakcji” jest odniesieniem do faktu, że UTXO reprezentuje wyjście z transakcji otrzymanej przez użytkownika, które ten użytkownik może wydać w przyszłości (jako, że wciąż jest „niewykorzystane”). Jest to inny sposób odnoszenia się do salda monet (np. BTC) kontrolowanego przez konkretny adres.

W tym modelu, transakcje są tworzone poprzez konsumpcję istniejących UTXO i produkcję nowych w ich miejsce. UTXO mogą być dzielone lub łączone w celu osiągnięcia nominału wymaganego w danej transakcji. Koncepcję tę można zilustrować analogią do gotówki.

Jak działa UTXO?

UTXO są jak gotówka

Każde UTXO może być porównane do banknotu lub monety. Jeśli masz 50 dolarów w gotówce, istnieje wiele różnych kombinacji, które możesz posiadać: pojedynczy banknot 50 USD, pięć banknotów 10 USD, dziesięć banknotów 5 USD, cztery banknoty 10 USD i dwa banknoty 5 USD i tak dalej…

W każdym z tych przypadków, pomimo posiadania różnej liczby banknotów, zawsze masz dokładnie 50 dolarów. UTXO zachowują się w ten sam sposób – kiedy widzisz pojedyncze saldo w swoim portfelu kryptowalutowym, może być w rzeczywistości złożone z dowolnej liczby UTXO, w oparciu o historię transakcji w przeszłości. Po dodaniu razem, te UTXO sumują się do całkowitego salda utrzymywanego w twoim konkretnym adresie portfela.

W kryptowaluty możesz inwestować między innymi z brokerem Plus500. Załóż darmowe konto i zacznij trading jeszcze dzisiaj! 

CHCĘ HANDLOWAĆ KRYPTOWALUTAMI

„Zmiana” w modelach UTXO

Również jak gotówka, UTXO nie mogą być podzielne. Weźmy za przykład zakup filiżanki kawy, która kosztuje 3,75 USD. Jeśli masz tylko pięć banknotów 10 USD, musisz przepłacić (przekazując 10 USD) i otrzymać resztę – w tym przypadku 6,25 USD.

UTXO zachowują się w podobny sposób. Tak jak nie możesz oderwać kawałka swojego banknotu 10 USD, aby zapłacić za kawę, tak samo nie możesz wysłać części UTXO. Jeśli chcesz wysłać komuś 3,75 BTC, ale masz tylko UTXO warte 10 BTC w swoim portfelu, musisz wysłać całe UTXO do odbiorcy, a następnie otrzymać resztę, tak jak przy płaceniu gotówką. Oczywiście, proces ten jest obsługiwany przez protokół blockchain, i nie wymaga zaufania do odbiorcy, aby zwrócić swoją zmianę.

A co jeśli chciałbyś wysłać komuś 13,75 BTC? Ponownie, sytuacja jest taka sama jak z gotówką. Musiałbyś wysłać dwa UTXO (tak jak w przypadku przekazania dwóch banknotów 10 USD). jeden z nich zostałby całkowicie zużyty, a drugi wymagałby odesłania reszty w postaci nowego UTXO.

Procent UTXO w zysku na rynku bitcoina. Procent niewykorzystanych wyjść transakcyjnych, których cena w momencie tworzenia była niższa od ceny bieżącej. Źródło: Glassnode

W jaki sposób UTXO różnią się od gotówki?

Podczas gdy analogia „UTXO jako gotówka” jest pomocna w zrozumieniu podstawowej koncepcji, istnieje kilka miejsc, w których  się załamuje.

Po pierwsze, transakcje przeprowadzane na blockchainie wymagają również uiszczenia opłat transakcyjnych, które są odejmowane od kwoty reszty, którą otrzymujesz w zamian – w przeciwieństwie do płacenia gotówką.

Po drugie, banknoty i monety mają stałą wartość. Nie możesz otrzymać banknotu o nominale 6,25 USD jako reszty, gdy płacisz za kawę. Z drugiej strony, UTXO mogą być wydawane w dowolnej ilości.

Dlaczego UTXO są ważne?

Metryka On-Chain

Badanie i śledzenie UTXO jest doskonałym sposobem na uzyskanie danych dotyczących aktywności on-chain. Rozmiar, wiek i liczba UTXO przeniesionych na danym blockchainie zapewnia pewne przekonujące sygnały, które zostały przekształcone w szereg kluczowych wskaźników on-chain.

Korekty zmian

Pojęcie zmiany jest ważne dla zrozumienia wskaźników on-chain, zwłaszcza w aspekcie filtrów i korekt. Ponieważ zmiana wymaga tworzenia i przenoszenia nowych UTXO, może ona dodać dużo szumu do rynku.

Inwestorzy patrzą na liczbę i rozmiar UTXO i w związku z tym mogą dokonać lepszej identyfikacji oraz dostosowania do zmian, dzięki bardziej realistycznemu sygnałowi dotyczącemu aktywności on-chain.

Łańcuchy oparte na kontach

Co to jest łańcuch oparty na koncie?

W przeciwieństwie do łańcuchów UTXO, w których monety są jednoznacznie referencjonowane, łańcuchy oparte na kontach (takie jak blockchainy Ethereum i EOS) reprezentują monety jako salda w ramach konta.

Konta mogą być kontrolowane za pomocą klucza prywatnego lub inteligentnego kontraktu – a modele oparte na kontach są najbardziej popularne wśród blockchainów skoncentrowanych na inteligentnych kontraktach.

Jak działają łańcuchy oparte na kontach?

Modele oparte na kontach są prostsze niż modele UTXO. Można je traktować jako podobne do kont bankowych, które reprezentują salda użytkowników w ramach jednego konta i pozwalają na wpłaty i wypłaty na i z tego konta.

W modelu opartym na kontach, w przeciwieństwie do UTXO, salda mogą być częściowo wydane. Na przykład, jeśli masz 10 ETH, możesz wysłać komuś 3,75 ETH bezpośrednio ze swojego konta, a wynikiem tej transakcji jest to, że masz teraz 6,25 ETH, a druga osoba ma 3,75 ETH. Nie musisz wysyłać pełnych 10 ETH, a następnie otrzymać 6,25 ETH w zmianie, jak na łańcuchu UTXO.

Dlaczego łańcuchy oparte na kontach są ważne?

Metryka On-Chain

Kilka znaczących wskaźników on-chain (takich jak SOPR czy Coin Days Destroyed) opiera się na analizie UTXO w celu określenia pewnych wzorców aktywności on-chain. Jednak stosowanie tych wskaźników do łańcuchów opartych na kontach jest tradycyjnie skomplikowane, co sprawia, że struktura łańcucha jest ważnym czynnikiem w określaniu stopnia, w jakim można z niego wydobyć wartościowe dane on-chain.

Sieci oparte na kontach mają pewne unikalne wskaźniki, które mogą być wyprowadzone z ich danych on-chain, takich jak opłaty transakcyjne GAS. Ponadto, ponieważ niektóre z tych łańcuchów (takie jak Ethereum) obsługują wiele aktywów, zawierają one o wiele więcej źródeł do eksploracji danych on-chain.

Autor poleca również: Airdrop, czyli darmowe tokeny kryptowalutowe

Wskaźniki typu entity-adjusted, czyli skorygowane o podmiot

crypto kryptowaluty bitcoin ccWskaźniki skorygowane o podmiot (Entity-adjusted metrics) wykorzystują autorskie algorytmy  do grupowania adresów w „podmioty” i odfiltrowuje aktywność na łańcuchu, która nie reprezentuje wymiany między nimi.

Głównym pytaniem wśród badaczy bitcoina i inwestorów było to, ilu ludzi faktycznie posiada i używa BTC. Aż do dnia dzisiejszego, najczęściej jest to nadal liczba adresów w sieci Bitcoin, która jest używana jako przybliżenie do liczby użytkowników/posiadaczy BTC.

Jednak wiadomo, że takie podejście jest błędne, ponieważ jeden podmiot może posiadać i kontrolować wiele adresów posiadających BTC, i odwrotnie: adresy Bitcoin mogą przechowywać środki od więcej niż jednej osoby.

Lista wskaźników skorygowanych o podmioty

Podmioty

 • Liczba nowych podmiotów – liczba unikalnych podmiotów, które pojawiły się po raz pierwszy w transakcji w sieci Bitcoin
 • Przyrost netto podmiotów – przyrost netto unikalnych podmiotów w sieci. Ta metryka jest zdefiniowana jako różnica pomiędzy nowymi podmiotami i „znikającymi” podmiotami (podmioty z zerowym saldem, które miały niezerowe saldo w poprzednim okresie)
 • Liczba wielorybów – liczba unikalnych podmiotów posiadających co najmniej 1000 BTC
 • Liczba aktywnych podmiotów – liczba unikalnych podmiotów, które były aktywne albo jako nadawcy albo odbiorcy
 • Liczba Wysyłających Podmiotów – liczba unikalnych podmiotów, które były aktywne jako nadawcy BTC
 • Liczba Podmiotów Odbierających – liczba unikalnych podmiotów, które były aktywne jako odbiorcy BTC

Transakcje

 • Liczba transakcji skorygowana o podmioty – liczba transakcji wykonanych przez unikalne podmioty.
 • Wolumen skorygowany o podmioty (całkowity) – całkowity wolumen przekazany pomiędzy unikalnymi podmiotami
 • Wolumen dostosowany do podmiotu (Średni) – średni wolumen przekazany pomiędzy unikalnymi podmiotami
 • Wolumen skorygowany o podmiot (Mediana) – mediana wolumenu przeniesionego pomiędzy unikalnymi podmiotami

Dane on-chain to dodatkowy wymiar obok analizy technicznej oraz fundamentalnej, który pozwala dokonywać lepszych decyzji inwestycyjnych na rynku cyfrowych aktywów. Z całą pewnością warto pamiętać o nich w codziennych analizach.

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: akcje cdr | aktualny kurs dolar hrywna | pge akcje kupno | alior gpw | akcje pkn orlen | dax kurs | notowania pkn |Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas

Conotoxia

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here