Naga Markets5 kwietnia 2013

Pomimo faktu, iż w ostatnie oficjalne komunikaty Graeme’a Wheeler’a (przewodniczącego RBNZ) nacechowane były „gołębią” retoryką, co spowodowało, iż część komentatorów zrewidowała długookresowe prognozy kursu NZDUSD, jesteśmy optymistycznie nastawieni co do siły dolara nowozelandzkiego.Forex Broker ComparicPolepszające się terms-of-trade (relatywne ceny dóbr eksportowanych do importowanych) oraz fakt, iż Chiny przechodzą powolną, oddolną transformację do gospodarki kierowanej popytem konsumenckim, powinny stanowić wsparcie do dalszych wzrostów „kiwi”.

Dane makro spływające z Nowej Zelandii takie jak odczyt PKB powyżej oczekiwań (1.5% k/k, wobec prognozy 0.9% k/k), bilans handlowy zdecydowanie powyżej prognozy (414 mln NZD, wobec prognozowanych2 mln NZD) czy wreszcie wartości PMI powinny przekonać każdego, kto miałby wątpliwości co do kondycji nowozelandzkiej gospodarki. Nowa Zelandia oferuje dodatkowo atrakcyjną stopę zwrotu na rynku stopy procentowej: dysparytet stóp procentowych dla NZD i USD powoduje, iż inwestorzy finansujący pozycję w dolarze nowozelandzkim dolarem amerykańskim mogą liczyć na korzystne carry.

Czynnikiem mogącym stanowić zagrożenie dla aprecjacji NZD w krótkim terminie są niesprzyjające warunki pogodowe (w tym przedłużająca się susza), wywierające negatywny wpływ na sektor rolny. NZD jest również walutą wrażliwą na zmiany sentymentu rynkowego i nagłe pogorszenie nastrojów związane z np. eskalacją kryzysu w Europie mogłoby ustawić inwestorów w tryb risk-off doprowadzając do ucieczki środków z Nowej Zelandii i w konsekwencji do deprecjacji waluty.
Autor: Wojciech Stokowiec Dom Inwestycyjny BRE Banku, Zespół BRE FOREX ECN
Comparic Forex BrokerConotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here